Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Συχνές ερωτήσεις
Deposit/Withdraw Guide

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Οδηγός καταθέσεων/αναλήψεων
Κατάθεση κρύπτο
Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Χρηματοδότηση
API
Όροι χρήσης
NFT
VIP
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

How to Recover My BEP-20 Tokens from Non BSC-Compatible Wallets

2021-05-14 03:44
BEP-20 is a token standard on Binance Smart Chain (BSC) that extends ERC-20, the most common Ethereum token standard. Users can create a native asset as a BEP-20 token or even peg tokens from other blockchains to make them usable on Binance Smart Chain. These are called "Peggy” coins, which are essentially BEP-20 versions of other crypto assets.
If a user sends BEP-20 tokens to other trading platforms through unsupported networks, the assets may not be retrieved. We strongly recommend you to read the FAQ on [How do I Deposit/Withdraw Cryptocurrency] first before you make any transfer.
In case you sent BEP-20 tokens to an unsupported wallet by mistake, you can recover the assets by adding a smart chain network to that wallet or deposit the BEP-20 tokens to a different wallet that is compatible with Binance Smart Chain.
*Keeping your private keys and seed phrases safe is of paramount importance. If they are stolen or lost, your assets cannot be recovered.
Follow the instructions below to recover your assets:
1. Connect your wallet to Binance Smart Chain
If you’re using MetaMask wallet, follow the steps in this article to configure your wallet. Once you’ve manually added the Binance Smart Chain networks, simply switch the connection to BSC, and you can see your BEP-20 tokens.
2. Recover the BEP-20 tokens in your wallet to a BSC-compatible wallet
You can recover the BEP-20 tokens in your original wallet, then set up a new BSC-compatible wallet to deposit your BEP-20 tokens. BSC-compatible wallets include Binance Chain Wallet, Trust Wallet, etc.
Let’s use Binance Wallet (extension) as an example:
Step 1: Download and install the Binance Chain Wallet browser extension on Chrome or Firefox
Step 2.1: Recover your account with the seed phrase.
If you already own a Binance Chain Wallet account, click [I own a wallet]. Enter your seed phrase and a new password to recover it.
Step 2.2: Or create a Binance Chain Wallet account and import your private key.
You may also create a new Binance Chain Wallet to deposit your BEP-20 tokens. Click [I do not own a wallet] to create a new wallet.
Go back to your original wallet and copy the relevant private key. You can now deposit your BEP-20 tokens to Binance Chain Wallet by clicking [Import], paste your copied private key, and select [Binance Smart Chain Network]. You will see your BEP-20 tokens in the Wallet immediately.
Please note that withdrawing assets with Binance Smart Chain or Binance Chain requires gas fees charged in BNB, the native token of the chains. Therefore, you need to have a small amount of BNB in your wallet to complete the transaction.
For more information on blockchain and cryptocurrencies, please refer to the links below:
  • Why has my withdrawal not arrived?