Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Συναλλαγές Spot

Τι είναι η εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς και πώς την καταχωρώ

Binance
2021-07-21 03:16

Τι είναι η εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς;

Η εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς εκτελείται στην τρέχουσα τιμή αγοράς το γρηγορότερο δυνατό όταν ένας χρήστης καταχωρεί την εντολή.
Όταν καταχωρείτε μια εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς, μπορείτε να επιλέξετε είτε [Ποσό] ή [Σύνολο] για αγορά ή πώληση.
Για παράδειγμα, η επιλογή [Ποσό] συνιστάται όταν θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε BTC με μια συγκεκριμένη ποσότητα. Ωστόσο, αν θέλετε μόνο να αγοράσετε BTC με ένα συγκεκριμένο ποσό κεφαλαίων, όπως 10.000 USDT, η καλύτερη επιλογή είναι να ορίσετε μια εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς με το [Σύνολο].
Γενικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο λειτουργίες για να καταχωρίσετε τις εντολές σας αγοράς και πώλησης. Ωστόσο, εάν καταχωρείτε τις εντολές αφότου υπολογίσει το σύστημα το ποσό που μπορείτε να λάβετε, η τιμή των στοιχείων ενεργητικού μπορεί να έχει αλλάξει σημαντικά και οι εντολές θα αποτύχουν. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν η αναλογία αγοράς/πώλησης είναι κοντά στο ή ίση με 100%.
Μια εντολή στην τρέχουσα τιμής αγοράς είναι ένα σχέδιο εντολής για την άμεση αγορά ή πώληση στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή. Εκτελείται βάση των εντολών ορίου που έχουν ήδη τοποθετηθεί στο βιβλίο εντολών, που σημαίνει ότι οι εντολές στην τρέχουσα τιμή αγοράς εξαρτώνται από τη ρευστότητα της αγοράς που πρέπει να συμπληρωθεί. Αντίθετα με τις εντολές ορίου που καταχωρούνται στο βιβλίο εντολών και περιμένουν κάποιος να τις εκτελέσει, οι εντολές στην τρέχουσα τιμή αγοράς εκτελούνται απευθείας στην τρέχουσα τιμή αγοράς. Ως εκ τούτου, όταν ολοκληρώνετε μια εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς στην Binance, θα πληρώνετε προμήθεια συναλλαγής ως λήπτης αγοράς.
Σημείωση: Σε συνθήκες αγοράς εξαιρετικής διακύμανσης, οι εντολές στην τρέχουσα τιμή αγοράς μπορεί να μην εκτελούνται απευθείας.
  • Οι εντολές στην τρέχουσα τιμή αγοράς είναι συναλλαγές που ορίζονται να εκτελεστούν το γρηγορότερο δυνατό στην τρέχουσα τιμή αγοράς.
  • Οι εντολές ορίου ορίζουν τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή στην οποία είστε πρόθυμοι να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή, είτε είναι αγορά ή πώληση.
  • Οι εντολές στην τρέχουσα τιμή αγοράς προσφέρουν μεγαλύτερη ευκαιρία η εντολή να περάσει, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση, καθώς οι εντολές είναι υποκείμενες στη διαθεσιμότητα.

Πώς να καταχωρώ εντολές αγοράς στην τρέχουσα τιμή αγοράς;

1. Ανά [Σύνολο]

Ας υποθέσουμε ότι έχετε 1.000 USDT και θέλετε να καταχωρίσετε μια εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς για BTC/USDT. Όταν καταχωρίσετε μια εντολή "Αγορά 100%", το σύστημα θα εκτελέσει την εντολή σας στην τρέχουσα τιμή αγοράς ανάλογα με το ποσό USDT που έχετε, αλλά είναι αβέβαιη η ποσότητα BTC που μπορείτε να αγοράσετε. Το τελικό ποσό συναλλαγής BTC θα οριστεί από την τιμή αγοράς και την ποσότητα όταν η εντολή καταχωρηθεί. Ελέγξτε το ποσό BTC που αγοράσατε και τη μέση τιμή στο [Ιστορικό εντολών] .

2. Ανά [Ποσό]

Για παράδειγμα, έχετε 100.000 USDT και η τιμή των BTC/USDT διακυμαίνεται γύρω στα 34.105 USDT. Όταν καταχωρείτε μια εντολή "Αγοράστε 100%", το σύστημα θα αντιστοιχίσει την εντολή σας στις εντολές πώλησης στην αγορά για να οριστεί η ποσότητα BTC που μπορείτε να αγοράσετε.
Αν το σύστημα υπολογίσει ότι μπορείτε να αγοράσετε 2,932401 BTC με 100.000 USDT και κάνετε κλικ για να καταχωρίσετε την εντολή αγοράς, αλλά ταυτόχρονα η τιμή BTC αυξάνεται, δηλαδή τα 100.000 USDT δεν μπορούν να αγοράσουν πλέον 2,932401 BTC, η εντολή σας θα αποτύχει. Μπορείτε να καταχωρίσετε άλλη εντολή κάνοντας μη αυτόματη επεξεργασία στο ποσό BTC προς αγορά ή να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά τη λειτουργία [Σύνολο].

Πώς να καταχωρώ εντολές πώλησης στην τρέχουσα τιμή αγοράς;

1. Ανά [Σύνολο]

Ας υποθέσουμε ότι έχετε 100 BTC και θέλετε να πουλήσετε 50% με εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς. Το ποσό των USDT από την πώληση αυτών των 50 BTC θα οριστεί από την τρέχουσα τιμή αγοράς και την ποσότητα όταν καταχωρείτε την εντολή. Μπορείτε να ελέγξετε το ποσό USDT που αποκτήσατε από την εντολή και τη μέση τιμή πώλησης στο [Ιστορικό εντολών].

2. Ανά [Ποσό]

Για παράδειγμα, έχετε 0,06272BTC και η τιμή των BTC/USDT διακυμαίνεται γύρω στα 33889,26 USDT. Όταν καταχωρείτε μια εντολή "Πώληση 100%", το σύστημα θα αντιστοιχίσει την εντολή σας στις εντολές αγοράς στην αγορά για να οριστεί πόσα USDT μπορείτε να αποκτήσετε.
Αν το σύστημα υπολογίσει ότι μπορείτε να πουλήσετε 0,06272 BTC για 2125,534USDT και κάνετε κλικ για να καταχωρίσετε την εντολή πώλησης, αλλά ταυτόχρονα η τιμή BTC μειώνεται, δηλαδή τα 0,06272 BTC δεν μπορούν να πουληθούν πλέον για 2125.534 USDT, η εντολή σας θα αποτύχει. Μπορείτε να καταχωρίσετε άλλη εντολή κάνοντας μη αυτόματη επεξεργασία στο ποσό USDT προς απόκτηση ή να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά τη λειτουργία [Σύνολο].
Σχετικά άρθρα
Πώς να κάνετε συναλλαγές στο Spot στον ιστότοπο της Binance