Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Κατάθεση κρύπτο

Γιατί δεν έχει πιστωθεί η κατάθεσή μου

Binance
2021-06-21 08:31
1. Γιατί δεν έχει πιστωθεί η κατάθεσή μου;
Η μεταφορά κεφαλαίων από μια εξωτερική πλατφόρμα προς την Binance περιλαμβάνει τρία βήματα:
  • Ανάληψη από την εξωτερική πλατφόρμα
  • Επιβεβαίωση δικτύου Blockchain
  • Η Binance πιστώνει τα κεφάλαια στον λογαριασμό σας
Η ανάληψη ενός στοιχείου ενεργητικού που έχει επισημανθεί στην πλατφόρμα από την οποία πραγματοποιείτε την ανάληψη κρύπτο ως "έχει ολοκληρωθεί" ή "επιτυχία", σημαίνει ότι η συναλλαγή έχει μεταδοθεί με επιτυχία στο δίκτυο Blockchain. Ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να επιβεβαιωθεί πλήρως η συγκεκριμένη συναλλαγή και να πιστωθεί στην πλατφόρμα στην οποία πραγματοποιείτε την ανάληψη κρύπτο. Το ποσό των απαιτούμενων "επιβεβαιώσεων δικτύου" διαφέρει ανάλογα με το Blockchain.
Για παράδειγμα:
  • Η Αλίκη θέλει να καταθέσει 2 BTC στο πορτοφόλι Binance. Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσει μια συναλλαγή που θα μεταφέρει τα κεφάλαια από το προσωπικό της πορτοφόλι στην Binance.
  • Αφού δημιουργηθεί η συναλλαγή, η Αλίκη πρέπει να περιμένει τις επιβεβαιώσεις του δικτύου. Θα μπορεί να δει την εκκρεμή κατάθεση στον λογαριασμό Binance.
  • Τα κεφάλαια θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμα μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάθεση (1 επιβεβαίωση δικτύου).
  • Αν η Αλίκη αποφασίσει να πραγματοποιήσει ανάληψη αυτών των κεφαλαίων, πρέπει να περιμένει για επιβεβαίωση από 2 δίκτυα.
Λόγω πιθανής συμφόρησης δικτύου, ενδέχεται να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση κατά την επεξεργασία της συναλλαγής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το TxID (Αναγνωριστικό συναλλαγής) για να ελέγχετε την κατάσταση της μεταφοράς των στοιχείων ενεργητικού σας χρησιμοποιώντας ένα blockchain explorer.
  • Αν η συναλλαγή δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως από τους κόμβους του δικτύου Blockchain, περιμένετε και προσπαθήστε ξανά αργότερα.
  • Αν η συναλλαγή δεν έχει επιβεβαιωθεί από το δίκτυο blockchain αλλά έχει φτάσει το ελάχιστο ποσό επιβεβαίωσης δικτύου που ορίζεται από το σύστημά μας, επικοινωνήστε με την Ομάδα υποστήριξης δηλώνοντας το TxID, την ονομασία του νομίσματος/token, το ποσό κατάθεσης και την ώρα μεταφοράς. Βεβαιωθείτε ότι έχετε παράσχει τα παραπάνω στοιχεία για να μπορέσει να σας βοηθήσει έγκαιρα ο εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών.
  • Αν η συναλλαγή έχει επιβεβαιωθεί από το blockchain αλλά δεν έχει πιστωθεί στον λογαριασμό Binance, δώστε μας το TxID, την ονομασία του token, το ποσό και την ώρα κατάθεσης.
2. Πώς μπορώ να ελέγχω την κατάσταση της συναλλαγής στο Blockchain;
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και κάντε κλικ στην επιλογή [Πορτοφόλι] - [Επισκόπηση] - [Ιστορικό συναλλαγών] για να δείτε την καταχώριση κατάθεσης του κρυπτονομίσματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [TxID] για να ελέγξετε τα στοιχεία συναλλαγής.

Σχετικά άρθρα
Πώς να ανακτήσετε μια κατάθεση κρύπτο με λανθασμένο ή ελλιπές memo/ετικέτα