Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
Χρηματοδότηση
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή
USD

Συχνές ερωτήσεις

Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Binance Convert
NFT
VIP
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι οι συναλλαγές πλέγματος spot και πώς λειτουργούν

Τι είναι οι συναλλαγές πλέγματος spot και πώς λειτουργούν

2022-01-11 03:29
Εκμάθηση
Συχνές ερωτήσεις
Εκμάθηση
Εκπαιδευτικό βίντεο
Οι συναλλαγές πλέγματος είναι ένας τύπος ποσοτικής στρατηγικής συναλλαγών. Αυτό το bot συναλλαγών αυτοματοποιεί τις αγορές και τις πωλήσεις στις συναλλαγές spot. Έχει σχεδιαστεί για να καταχωρούν εντολές στην αγορά σε προσδιορισμένα διαστήματα εντός του προσδιορισμένου εύρους τιμών.
Οι συναλλαγές πλέγματος γίνεται όταν οι εντολές υποβάλλονται πάνω και κάτω από μια καθορισμένη τιμή, δημιουργώντας ένα πλέγμα εντολών σε σταδιακά αυξανόμενες και μειούμενες τιμές. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα πλέγμα συναλλαγών.
Οι συναλλαγές πλέγματος spot είναι ιδανικές για ασταθείς αγορές όταν οι τιμές κυμαίνονται σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Ουσιαστικά, οι συναλλαγές πλέγματος επιδιώκουν να αποφέρουν κέρδη σε μικρές αλλαγές τιμών. Μέσω των ποσοτικών συναλλαγών, μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές ορθολογικά και να αποφύγετε το φαινόμενο FOMO όπου είναι δυνατό.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συναλλαγές τύπου grid είναι ένα εργαλείο συναλλαγής που δεν πρέπει να θεωρείται χρηματοοικονομική ή επενδυτική συμβουλή της Binance. Η μη σωστή ρύθμιση, η μονομερής προσφορά, οι τιμές αγοράς εκτός εύρους πλέγματος αποτελούν σενάρια που θα οδηγήσουν σε απώλειες. Όλες οι συναλλαγές τύπου grid χρησιμοποιούνται κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και με δική σας ευθύνη. Η Binance δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να προκύψει από τη χρήση των Futures. Συνιστάται στους χρήστες να διαβάζουν και να κατανοούν πλήρως το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συναλλαγών τύπου grid και να πραγματοποιούν έλεγχο κινδύνου και ορθολογική διαπραγμάτευση εντός της οικονομικής τους δυνατότητας.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στις συναλλαγές τύπου grid spot στην Binance;

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Binance στον ιστότοπο της Binance και κάντε κλικ στη [Συναλλαγή] - [Στρατηγική συναλλαγών].
Εναλλακτικά, μεταβείτε στην εφαρμογή της Binance, πατήστε [Συναλλαγή] - [Spot]. Πατήστε [Ν.] και επιλέξτε [Τύπος παραμέτρου].

Πώς γίνεται η ρύθμιση μιας στρατηγικής συναλλαγών τύπου grid spot;

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια στρατηγική συναλλαγών τύπου grid ρυθμίζοντας τις δικές σας παραμέτρους ή να επιλέξετε μία από τις προκαθορισμένες παραμέτρους από το [Pool στρατηγικών] για να ξεκινήσετε.

Χρήση των προεπιλεγμένων παραμέτρων

*Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία του pool στρατηγικών είναι διαθέσιμη μόνο στον ιστότοπο.
1. Μεταβείτε στο [Pool στρατηγικών] για να δείτε όλες τις διαθέσιμες προκαθορισμένες παραμέτρους. Μπορείτε να τα φιλτράρετε κατά ROI, κέρδη και ζημία ή δημοτικότητα.
2. Θα δείτε το εκτιμώμενο ROI και PNL, τον χρόνο που εκτελείται η στρατηγική και τη δημοτικότητά της. Επιλέξτε τη στρατηγική που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε κλικ στο [Χρήση παραμέτρου].
Λάβετε υπόψη ότι λόγω διαφορών στις συνθήκες της αγοράς, αυτές οι προκαθορισμένες παράμετροι δεν εγγυώνται την παροχή των ίδιων αποτελεσμάτων.
2. Επιλέξτε είτε την [Αριθμητική] ή τη [Γεωμετρική] λειτουργία. Οι παράμετροι πλέγματος έχουν ήδη συμπληρωθεί και χρειάζεται μόνο να εισαγάγετε το ποσό της επένδυσης. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε μια τιμή ενεργοποίησης, μια τιμή stop-loss και μια take-profit (προαιρετικά). Κάντε κλικ στη [Δημιουργία] για επιβεβαίωση.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκές υπόλοιπο στο πορτοφόλι Spot σας.

Ρύθμιση των δικών σας παραμέτρων

1. Μεταβείτε στη [Δημιουργία στρατηγικής]. Κάντε κλικ στην επιλογή [Δημιουργία] δίπλα στο [Spot Grid].
2. Θα ανακατευθυνθείτε στη διεπαφή συναλλαγών τύπου grid spot. Επιλέξτε ένα ζεύγος συναλλαγών από την αριστερή στήλη. Για παράδειγμα, BTC/BUSD.
3. Μεταβείτε στο πλαίσιο παραμέτρων στα δεξιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προτεινόμενες παραμέτρους στην επιλογή [Αυτόματες] ή να ρυθμίσετε τις δικές σας από την επιλογή [Μη αυτόματες].
3.1 Εάν χρησιμοποιείτε τις [Αυτόματες], απλώς επιλέξτε τη χρονική περίοδο για τη στρατηγική πλέγματος και εισαγάγετε το ποσό της επένδυσης. Πατήστε [Δημιουργία] για επιβεβαίωση.
2. Εάν επιλέξετε τις [Μη αυτόματες], επιλέξτε είτε την [Αριθμητική] είτε τη [Γεωμετρική] λειτουργία. Έπειτα, ρυθμίστε τις παραμέτρους του πλέγματος, συμπεριλαμβανομένης της ανώτερης και της χαμηλότερης τιμής, του αριθμού πλέγματος και του νομίσματος προς επένδυση. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε μια τιμή ενεργοποίησης, μια τιμή stop-loss και μια take-profit από την επιλογή [Για προχωρημένους (Προαιρετικά)].
Το σύστημα θα υπολογίσει το ελάχιστο ποσό επένδυσης που απαιτείται με βάση τον αριθμό πλέγματος και το νόμισμα που επιλέξατε. Εισαγάγετε το ποσό προς επένδυση και κάντε κλικ στην επιλογή [Δημιουργία] για να καταχωρίσετε την εντολή σας.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκές υπόλοιπο στο πορτοφόλι Spot σας.

Πώς γίνεται η ρύθμιση παραμέτρων των συναλλαγών τύπου grid spot;

1. Αριθμητική και γεωμετρική λειτουργία

 • Στην αριθμητική λειτουργία, κάθε πλέγμα έχει την ίδια διαφορά τιμής.
 • Στη γεωμετρική λειτουργία, κάθε πλέγμα έχει ίσο πσοσοτό διαφοράς τιμής.
 • Όσο περισσότερα πλέγματα συμπεριλάβετε, τόσο περισσότερα κεφάλαια χρειάζεται να επενδύσετε.
Αριθμητική: Κάθε πλέγμα έχει την ίδια διαφορά τιμής (π.χ. 1, 2, 3, 4...).
Το αριθμητικό πλέγμα διαιρεί το εύρος τιμών από τη χαμηλότερη τιμή στην ανώτερη τιμή προς τον αριθμό των πλεγμάτων με ίση διαφορά τιμής.
Η διαφορά τιμών για κάθε πλέγμα είναι:
Άνοιγμα = (Ανώτερη τιμή - χαμηλότερη τιμή) / Αριθμός πλεγμάτων
Η κατανομή των τιμών θα γίνει ως εξής:
Τιμή_1 = Χαμηλότερη τιμή
Τιμή_2 = Χαμηλότερη τιμή + Άνοιγμα
Τιμή_3 = Χαμηλότερη Τιμή + Άνοιγμα * 2
Τιμή_n = Χαμηλότερη τιμή + Άνοιγμα * (n-1)
Η υψηλότερη τιμή είναι η Ανώτερη Τιμή, όπου n = αριθμός πλεγμάτων.
Παράδειγμα: Αριθμητικό πλέγμα = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (η επόμενη τιμή είναι υψηλότερη κατά 100 από την προηγούμενη).
Γεωμετρική: Κάθε πλέγμα έχει ίσο πoσοστό διαφοράς τιμής. Το εύρος τιμών κάθε κελιού του γεωμετρικού πλέγματος είναι αναλογικό (π.χ. 1, 2, 4, 8...). Τα κέρδη είναι σταθερά μεταξύ κάθε grid.
Το γεωμετρικό πλέγμα διαιρεί το εύρος τιμών από τη χαμηλότερη τιμή στην ανώτερη τιμή προς τον αριθμό των πλεγμάτων με ίση αναλογία τιμών.
Η αναλογία τιμών για κάθε πλέγμα είναι:
Αναλογία = (Ανώτερη τιμή / Χαμηλότερη τιμή) ^ (1/n) * 100%
n = αριθμός πλεγμάτων
Η κατανομή των τιμών θα γίνει ως εξής:
Τιμή_1 = Χαμηλότερη τιμή
Τιμή_2 = Χαμηλότερη τιμή * Αναλογία
Τιμή_3 = Χαμηλότερη Τιμή * Αναλογία ^ 2
Τιμή_n = Χαμηλότερη τιμή * Αναλογία ^ (n-1)
Η υψηλότερη τιμή είναι η Ανώτερη Τιμή, όπου n = αριθμός πλεγμάτων.

2. Χαμηλότερη τιμή και ανώτερη τιμή

Χαμηλότερη τιμή: Κάτω μέρος του εύρους τιμών συναλλαγών πλέγματος. Το σύστημα δεν θα εκτελεί πλέον εντολές όταν η τιμή αγοράς είναι χαμηλότερη από την χαμηλότερη τιμή.
Ανώτερη τιμή: Πάνω μέρος του εύρους τιμών συναλλαγών πλέγματος. Το σύστημα δεν θα εκτελεί πλέον εντολές όταν η τιμή αγοράς είναι υψηλότερη από την ανώτερη τιμή.

3. Grid

Διαιρέστε την τιμή του ανώτατου ορίου διαστήματος και την τιμή του κατώτερου ορίου διαστήματος προς τις αντίστοιχες μετοχές.

4. Νόμισμα επένδυσης

Μπορείτε να επιλέξετε να επενδύσετε σε απλό ή διπλό κρύπτο.
Για παράδειγμα, εάν επιλέξατε να επενδύσετε με BTC, η στρατηγική θα χρησιμοποιεί μόνο BTC από το πορτοφόλι spot σας. Εάν επιλέξετε να επενδύσετε με BTC+BNB, η στρατηγική θα χρησιμοποιεί τόσο BTC όσο και BNB από το πορτοφόλι spot σας.
Λάβετε υπόψη ότι το πραγματικό ποσό επένδυσης που απαιτείται για τη στρατηγική συναλλαγών πλέγματος εξαρτάται από την αγορά και μπορεί να μην είναι ίσο με το ποσό που καταχωρίσατε.

5. Διαθέσιμο ποσό

Τα διαθέσιμα στοιχεία ενεργητικού στο πορτοφόλι spot σας.
Η δημιουργία πλέγματος ενδέχεται να αποτύχει εάν δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο πορτοφόλι spot σας. Λάβετε υπόψη ότι τα δεσμευμένα στοιχεία ενεργητικού από άλλες ανοιχτές εντολές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποβολή νέων εντολών.Μπορείτε να ακυρώσετε τις ανοιχτές εντολές σας για να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα στοιχεία ενεργητικού σας ή να προσαρμόσετε τον αριθμό των πλεγμάτων για να μειώσετε το ποσό επένδυσης που απαιτείται για το άνοιγμα των εντολών.

6. Τιμή ενεργοποίησης (προαιρετικό)

Οι εντολές πλέγματος θα ενεργοποιηθούν όταν η πιο πρόσφατη τιμή αυξηθεί πάνω ή πέσει κάτω από την τιμή εναύσματος που εισάγετε.

7. Ενεργοποίηση Stop (προαιρετικό)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Έναυσμα Stop για να σταματήσετε τις συναλλαγές όταν η τιμή αγοράς ενεργοποιεί τις καθορισμένες τιμές:
 • Stop loss: πρέπει να είναι χαμηλότερη από τη χαμηλότερη τιμή, την πιο πρόσφατη τιμή και την τιμή εναύσματος. Όταν η τελευταία τιμή αγοράς φτάσει την τιμή Stop Loss, το πλέγμα θα σταματήσει να λειτουργεί.
 • Take Profit: πρέπει να είναι υψηλότερη από την ανώτερη τιμή, την πιο πρόσφατη τιμή και την τιμή ενεργοποίησης. Όταν η πρόσφατη τιμή αγοράς φτάσει στην τιμή Take Profit, το πλέγμα θα σταματήσει να λειτουργεί.
Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε μια εντολή πλέγματος BTC χωρίς τιμή εναύσματος, ένα ορισμένο ποσοστό BNB θα αγοραστεί αμέσως στην τιμή αγοράς για το άνοιγμα των συναλλαγών πλέγματος. Εάν ορίσετε μια τιμή εναύσματος, το σύστημα θα περιμένει μέχρι η τιμή αγοράς να φτάσει την τιμή εναύσματος πριν αγοράσει το BNB στην καθορισμένη τιμή.
Εάν έχετε και BTC και BNB στο πορτοφόλι spot σας, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να επενδύσετε σε BTC+BNB για να αποφύγετε τα πρόσθετα έξοδα (π.χ. προμήθειες συναλλαγών) που προέκυψαν κατά την αγορά BNB.

8. Πώληση όλων των βασικών νομισμάτων στο Stop

Μόλις ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Πώληση όλων των βασικών νομισμάτων στο Stop], η στρατηγική θα πουλήσει αυτόματα όλα τα βασικά νομίσματα στην τιμή αγοράς, όταν σταματήσει το πλέγμα. Όταν η λειτουργία απενεργοποιηθεί, όλα τα βασικά νομίσματα θα διατηρηθούν στο πορτοφόλι Spot σας.

9 Τερματισμός

Πατήστε [Τερματισμός] για να σταματήσετε τη λειτουργία πλέγματος. Οι ενεργές εντολές θα ακυρωθούν και όλα τα κέρδη θα διευθετηθούν αμέσως στην τιμή αγοράς.
Οι συναλλαγές πλέγματος spot ακολουθούν τους κανόνες συναλλαγών αγοράς spot. Πρέπει να τηρείτε τους κανόνες κατά την υποβολή εντολών.

Πώς ελέγχω τις εντολές Spot Grid;

Για ενεργές εντολές:

Για να ελέγξετε την πρόοδο της εντολής σας, μεταβείτε στην καρτέλα [Ενεργές] και κάντε κλικ στο εικονίδιο εντολής δίπλα στην εντολή.
Εναλλακτικά, πατήστε [Ενεργές] στην εφαρμογή Binance.
2. Θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα πληροφοριών εντολής.
Μπορείτε να ελέγξετε την πρόοδο της εντολής κάτω από κάθε καρτέλα:
 • Τρέχουσες: Οι τρέχουσες εντολές συναλλαγών τύπου grid
 • Ολοκληρωμένες: Εντολές που έχουν ήδη εκτελεστεί βάσει αυτής της στρατηγικής
 • Λεπτομέρειες πλέγματος: Λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις του πλέγματός σας. Μπορείτε ακόμα να ορίσετε ή να επεξεργαστείτε την τιμή εναύσματος Stop στις Σύνθετες ρυθμίσεις μετά τη δημιουργία του πλέγματος.

Για προηγούμενες εντολές:

1. Πατήστε στην καρτέλα [Ιστορικό] για να ελέγξετε το ιστορικό συναλλαγών τύπου grid και να δείτε τις λεπτομέρειες grid των ολοκληρωμένων εντολών.

Παράδειγμα στρατηγικής συναλλαγών τύπου grid

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στρατηγική συναλλαγών πλέγματος για να αγοράζετε σε χαμηλή τιμή και να πουλάτε σε υψηλή. Ας χρησιμοποιήσουμε το BTC/BUSD ως παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι οι παράμετροι της στρατηγικής σας έχουν οριστεί ως εξής:
 • Ανώτερη τιμή: 60.000 BUSD
 • Χαμηλότερη τιμή: 40.000 BUSD
 • Αριθμός πλεγμάτων: 5
 • Λειτουργία: Αριθμητική
 • Ποσό επένδυσης: 10.000 BUSD
 • Τρέχουσα τιμή BTC/BUSD: 50.000 BUSD

Η δομή των τιμών αυτής της στρατηγικής θα τοποθετηθεί σε 60.000 BUSD, 56.000 BUSD, 52.000 BUSD, 48.000 BUSD, 44.000 BUSD και 40.000 BUSD σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχετε ορίσει.
Οι συναλλαγές Spot Grid της Binance χρησιμοποιούν κανονικά πλέγματα. Οι εντολές γίνονται από το επάνω πλέγμα προς το κάτω πλέγμα. Όταν εκτελεστεί μια εντολή αγοράς, θα καταχωριστεί μια εντολή πώλησης στο πλέγμα πάνω από αυτήν. Καθώς η ανώτερη τιμή έχει οριστεί στα 60.000 BUSD, η στρατηγική πλέγματος θα ξεκινήσει με την υποβολή εντολής αγοράς στα 56.000 BUSD. Αυτή η τιμή της εντολής αγοράς είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή (50.000 BUSD), επομένως θεωρητικά θα εκτελεστεί αμέσως. Αφού εκτελεστεί η εντολή των 56.000, θα καταχωριστεί μια νέα εντολή πώλησης στα 60.000 BUSD. Όταν εκτελεστεί η εντολή αγοράς στα 52.000 BUSD, θα καταχωριστεί μια εντολή πώλησης στα 56.000 BUSD και θα φτάσει στο πλέγμα των 48.000 BUSD. Καθώς η τρέχουσα τιμή είναι 50.000 BUSD, η εντολή αγοράς στα 48.000 δεν μπορεί να εκτελεστεί, επομένως δεν θα καταχωριστούν εντολές στα 52.000 BUSD. Ομοίως, οι εντολές αγοράς στα 44.000 και 40.000 BUSD δεν θα εκτελεστούν.
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι συναλλαγές πλέγματος υπολογίζουν το πραγματικό ποσό του βασικού νομίσματος που απαιτείται για την καταχώριση εντολών και την πληρωμή προμηθειών συναλλαγής. Στη συνέχεια, θα καταχωρίσουν αυτόματα εντολές στην τρέχουσα τιμή αγοράς για να αγοράσουν το βασικό νόμισμα που απαιτείται για το πλέγμα. Όταν η στρατηγική πλέγματος ενεργοποιηθεί με επιτυχία, η καταχώριση εντολής θα γίνει ως εξής:
Τιμή (BUSD)Τύπος εντολής
60.000Πώλησης
56.000Πώλησης
52.000Δεν θα καταχωριστούν εντολές
48.000Αγορά
44.000Αγορά
40.000Αγορά
Μετά την εφαρμογή της συναλλαγής πλέγματος, όταν η τρέχουσα τιμή πέσει στα 48.000 BUSD, η εντολή αγοράς θα εκτελεστεί και μια εντολή πώλησης θα καταχωριστεί στα 52.000 BUSD. Όταν η τιμή αγοράς υποχωρήσει στα 52.000 BUSD, η εντολή πώλησης θα εκτελεστεί και θα καταχωριστεί εντολή αγοράς στα 48.000 BUSD για αγορά σε χαμηλή τιμή και πώληση σε υψηλή τιμή.
Όταν η τιμή του BTC αυξηθεί πάνω από 60.000 BUSD ή πέσει κάτω από τα 40.000 BUSD, η στρατηγική θα ανασταλεί. Όταν η τιμή επιστρέψει στο εύρος τιμών που έχετε ορίσει, η στρατηγική θα συνεχιστεί.
*Προειδοποίηση κινδύνου: Οι παραπάνω ρυθμίσεις παραμέτρων είναι μόνο για αναφορά. Οι συναλλαγές κρύπτο κρύβουν πολλούς κινδύνους, καθώς υπάρχει η πιθανότητα μεγάλου κέρδους αλλά και μεγάλης απώλειας. Οι πληροφορίες της παρούσας σελίδας δεν πρέπει να θεωρούνται χρηματοοικονομικές ή επενδυτικές συμβουλές από την Binance. Όλες οι στρατηγικές συναλλαγών χρησιμοποιούνται κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και με δική σας ευθύνη. Η Binance δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να προκύψει από τη χρήση των συναλλαγών grid. Σας συνιστούμε ιδιαίτερα να ορίσετε εκ των προτέρων εντολές εναύσματος stop για να αποτρέψετε τις ανεξέλεγκτες κινήσεις της αγοράς από το να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημίες.

Γλωσσάρι:

 • Χαμηλότερη τιμή: Κάτω μέρος του εύρους τιμών συναλλαγών πλέγματος. Το σύστημα δεν θα εκτελεί πλέον εντολές όταν η τιμή αγοράς είναι χαμηλότερη από την χαμηλότερη τιμή.
 • Ανώτερη τιμή: Πάνω μέρος του εύρους τιμών συναλλαγών πλέγματος. Το σύστημα δεν θα εκτελεί πλέον εντολές όταν η τιμή αγοράς είναι υψηλότερη από την ανώτερη τιμή.
 • Πλέγματα: Διαιρέστε την τιμή του ανώτατου ορίου διαστήματος και την τιμή του κατώτερου ορίου διαστήματος προς τις αντίστοιχες μετοχές.
 • Αριθμητική/Γεωμετρική λειτουργία:
  • Η διαφορά τιμής κάθε πλέγματος Αριθμητικής λειτουργίας είναι: Άνοιγμα = (Ανώτερη τιμή - χαμηλότερη τιμή) / Αριθμός πλεγμάτων
  • Η αναλογία τιμής κάθε πλέγματος Γεωμετρικής λειτουργίας είναι: Αναλογία = (Ανώτερη τιμή / Χαμηλότερη τιμή) ^ (1/n)*100%; n= αριθμός των πλεγμάτων
 • Συνολικό κέρδος = Κέρδος πλέγματος + Προσωρινά κέρδη/ζημίες
 • Κέρδη πλέγματος: Οι εντολές πλέγματος που εκτελέστηκαν και έχουν αντιστοιχηθεί με μία εντολή αγοράς και μία εντολή πώλησης. Οι προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατηγικής παρακρατήθηκαν ήδη στο Κέρδος πλέγματος.
 • Δυνητικά κέρδη και ζημία: Η τελευταία τιμή του βασικού νομίσματος στο τρέχον ζεύγος συναλλαγών - η μέση τιμή αγοράς του βασικού νομίσματος. Αυτό είναι το κυμαινόμενο κέρδος/ζημία των συναλλαγών grid που προκαλείται από την άνοδο ή την πτώση της τιμής αγοράς του βασικού νομίσματος.
1. Γιατί τερματίζεται/ακυρώνεται η στρατηγική συναλλαγών πλέγματός μου;
 • Αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο 1 στρατηγική grid για κάθε ζεύγος συναλλαγών και ο μέγιστος αριθμός grid που μπορείτε να δημιουργήσετε είναι 150.
 • Η τιμή αγοράς έφτασε την τιμή εναύσματος stop που έχετε ορίσει.
 • Το ζεύγος συναλλαγών της στρατηγικής σας έχει διαγραφεί ή θα διαγραφεί σύντομα.
 • Ο αριθμός των εντολών που έχετε στη στρατηγική έχει φτάσει τον μέγιστο αριθμό που μπορείτε να υποβάλετε για αυτό το ζεύγος συναλλαγών.
 • Δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο πορτοφόλι spot σας και δεν είναι δυνατή η υποβολή εντολών.
2. Ποιο υπόλοιπο πορτοφολιού χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές πλέγματος spot;
Οι συναλλαγές πλέγματος spot χρησιμοποιούν στοιχεία ενεργητικού στο Πορτοφόλι spot σας για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Μπορείτε να ελέγξετε το PnL των εντολών σας από το ιστορικό του πορτοφολιού spot.
3. Πώς υπολογίζεται το κέρδος εάν ακυρώσω ή κλείσω με μη αυτόματο τρόπο τη στρατηγική συναλλαγών πλέγματος;
Όλα τα κέρδη θα διευθετηθούν αμέσως στην τιμή αγοράς όταν ακυρώσετε ή κλείσετε με μη αυτόματο τρόπο τη στρατηγική πλέγματος.
4. Πώς υπολογίζονται οι προμήθειες συναλλαγών;
Οι συναλλαγές πλέγματος spot ακολουθούν τις προμήθειες των συναλλαγών της αγοράς spot. Ελέγξτε τη σελίδα Προμήθειες συναλλαγών για περισσότερες λεπτομέρειες.
5. Γιατί πρέπει να καταθέσω προμήθειες συναλλαγών εκ των προτέρων;
Όταν ξεκινάτε μια στρατηγική συναλλαγών πλέγματος spot, πρέπει να καταθέσετε ένα ορισμένο ποσό του βασικού νομίσματος ως "τιμή προσφοράς". Θα χρησιμοποιηθεί ως αποθεματικό για την παρακράτηση των προμηθειών συναλλαγών πλέγματος. Αυτό το ποσό δεν θα παρακρατηθεί από το πορτοφόλι Spot σας αμέσως. Το σύστημα θα παρακρατήσει μόνο τις προμήθειες συναλλαγών από το υπόλοιπό σας μετά την εκτέλεση της συναλλαγής. Μόλις η στρατηγική πλέγματος σταματήσει, οι υπόλοιπες προμήθειες που παρακρατήθηκαν θα παραμείνουν στο πορτοφόλι Spot σας. Όταν το σύστημα εντοπίσει ότι το ποσό του αποθεματικού πέσει κάτω από το μισό, θα υποβάλει αυτόματα εντολές αγοράς για το βασικό νόμισμα για να ξαναγεμίσει το αποθεματικό. Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία ενεργητικού της εντολής αγοράς στην καρτέλα [Ολοκληρωμένες] στη σελίδα πληροφοριών εντολής των συναλλαγών πλέγματος.
Σημαντικές σημειώσεις:
 • Το σύστημα δεν θα δεσμεύσει τα στοιχεία ενεργητικού σας κατά την εκτέλεση της στρατηγικής πλέγματος. Εάν μεταφέρετε το βασικό νόμισμα και το νόμισμα προσφοράς από το πορτοφόλι spot σας όσο η στρατηγική συναλλαγών πλέγματος εξακολουθεί να εκτελείται, υπάρχει κίνδυνος το διαθέσιμο υπόλοιπο να είναι ανεπαρκές για την υποβολή της επόμενης εντολής και να προκληθεί τερματισμός της στρατηγικής. Επομένως, ελέγξτε την κατάσταση της εντολής σας πριν μεταφέρετε στοιχεία ενεργητικού από το πορτοφόλι spot σας.
 • Εάν το βασικό και το νόμισμα προσφοράς της στρατηγικής πλέγματος, η οποία εκτελείται, έχουν ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματης εγγραφής στο Binance Savings, τότε η δεσμευμένη προμήθεια συναλλαγής θα μεταφερθεί αυτόματα στον Ευέλικτο αποταμιευτικό, ο οποίος ενδέχεται να τερματίσει τη στρατηγική πλέγματος λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου. Επομένως, ελέγξτε εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματης εγγραφής στο Binance Savings για το βασικό και το νόμισμα προσφοράς πριν εκτελέσετε τη στρατηγική πλέγματος.
6. Τι είναι το βασικό νόμισμα και το νόμισμα προσφοράς;
Το βασικό νόμισμα και το νόμισμα προσφοράς είναι οι βασικές μονάδες ενός ζεύγους συναλλαγών. Ένα νόμισμα προσφοράς χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας του βασικού νομίσματος.
Για παράδειγμα, στο ζεύγος συναλλαγών BTC/BUSD, το BTC είναι το βασικό νόμισμα και το BUSD είναι το νόμισμα της προσφοράς.
7. ​​Τι αντιπροσωπεύει η κατάσταση εντολής;
 • Νέο: Όταν δημιουργείται το πλέγμα αλλά δεν ενεργοποιείται.
 • Σε εξέλιξη: Αφότου ενεργοποιηθεί το πλέγμα.
 • Έληξε: Η στρατηγική συναλλαγών πλέγματος τερματίστηκε.
 • Ακυρώθηκε: Ο χρήστης τερμάτισε με μη αυτόματο τρόπο τη στρατηγική grid.
8. Γιατί τερματίζεται η εντολή μου στη συναλλαγή πλέγματος αφού ακύρωσα όλες τις ανοιχτές εντολές συναλλαγών spot;
Όλες οι εντολές συναλλαγών πλέγματος θα εμφανίζονται στην καρτέλα [Ανοιχτή εντολή] στη διεπαφή συναλλαγών spot. Εάν ακυρώσετε μια εντολή που ανήκει στη στρατηγική συναλλαγών πλέγματος, η στρατηγική θα τερματιστεί επίσης.
Εάν μεταβείτε στο ζεύγος συναλλαγών που εκτελεί αυτήν τη στιγμή συναλλαγές τύπου grid, θα δείτε μια ειδοποίηση στα δεξιά της οθόνης, ελέγξτε προσεκτικά πριν ακυρώσετε τις ανοιχτές εντολές.
9. Γιατί δεν μπορώ να υποβάλω μια στρατηγική πλέγματος διπλού κρύπτο;
Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος που σας προτρέπει να επενδύσετε μόνο σε ένα κρύπτο.
Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται όταν το πλέγμα με τη δεύτερη υψηλότερη τιμή είναι κάτω από την τρέχουσα τιμή αγοράς του ζεύγους συναλλαγών. Προσαρμόστε την ανωτέρω τιμή να είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή αγοράς, προκειμένου να υποβάλετε με επιτυχία μια στρατηγική πλέγματος διπλού κρύπτο.
Παράδειγμα:
Αριθμητική στρατηγική spot grid BNBBUSD, υψηλότερο όριο: 600 BUSD, χαμηλότερο όριο: 100 BUSD, ποσότητα grid: 5.
Οι 5 πόντοι τιμής grid θα είναι 600, 500, 400, 300, 200, 100 BUSD.
Τρέχουσα τιμή αγοράς: 520 BUSD
Η δεύτερη υψηλότερη τιμή πλέγματος (500 BUSD) είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή αγοράς (520 BUSD). Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα μπορείτε να υποβάλετε μια στρατηγική επένδυσης διπλού κρύπτο.

Ωστόσο, εάν αυξήσετε το ανώτατο όριο στα 700 BUSD, οι πόντοι τιμών αυτής της στρατηγικής grid θα είναι 700, 580, 460, 340, 220, 100 BUSD. Η δεύτερη υψηλότερη τιμή grid (580 BUSD) θα είναι τώρα υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή αγοράς (520 BUSD) και τότε θα μπορείτε να υποβάλετε μια στρατηγική επένδυσης διπλού κρύπτο.