Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή

Συχνές ερωτήσεις

Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Bot συναλλαγών
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Bot συναλλαγών
Bot Futures Grid
Τι είναι οι συναλλαγές πλέγματος ΣΜΕ

Τι είναι οι συναλλαγές πλέγματος ΣΜΕ

2021-08-18 01:28
Οι συναλλαγές πλέγματος είναι ένα bot συναλλαγών που αυτοματοποιεί την αγορά και την πώληση των συμβολαίων ΣΜΕ. Έχει σχεδιαστεί για να καταχωρούν εντολές στην αγορά σε προσδιορισμένα διαστήματα εντός του προσδιορισμένου εύρους τιμών.
Η συναλλαγή πλέγματος γίνεται όταν οι εντολές υποβάλλονται πάνω και κάτω από μια καθορισμένη τιμή, δημιουργώντας ένα πλέγμα εντολών σε σταδιακά αυξανόμενες και μειούμενες τιμές. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί ένα πλέγμα συναλλαγών. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής θα μπορούσε να υποβάλει εντολές αγοράς BTC σε κάθε 1.000 USDT κάτω από την τιμή αγοράς και να υποβάλει εντολές πώλησης σε κάθε 1.000 USDT πάνω από την τιμή αγοράς, για να εκμεταλλευτεί τις μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Οι συναλλαγές πλέγματος είναι ιδανικές για ασταθείς αγορές και αγορές χωρίς προσανατολισμό, όταν οι τιμές κυμαίνονται σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Αυτή η τεχνική επιδιώκει να αποφέρει κέρδη σε μικρές αλλαγές τιμών. Όσο περισσότερα πλέγματα συμπεριλάβετε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η συχνότητα των συναλλαγών. Ωστόσο, υπάρχει κάποιο κόστος, καθώς το κέρδος που αποκομίζετε από κάθε εντολή είναι χαμηλότερο. 
Επομένως, είναι μια αντιστάθμιση μεταξύ μικρών κερδών από πολλές συναλλαγές, έναντι μιας στρατηγικής με χαμηλότερη συχνότητα που προσφέρει μεγαλύτερο κέρδος ανά εντολή.

Πώς λειτουργούν οι συναλλαγές πλέγματος στην Binance;

Οι συναλλαγές πλέγματος στην Binance υποστηρίζουν τώρα τα USDⓈ-M και τα ΣΜΕ COIN-M. Μπορείτε να προσαρμόσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του πλέγματος, για να ορίσετε τα υψηλότερα και χαμηλότερα όρια του πλέγματος, καθώς και τον αριθμό πλεγμάτων. Μόλις δημιουργηθεί το πλέγμα, το σύστημα αγοράζει ή πουλάει εντολές αυτόματα, σε προκαθορισμένες τιμές. 
Ας δούμε πώς λειτουργεί.
Περιμένετε ότι το Bitcoin θα κινείται σε εύρος τιμών μεταξύ 50.000 USDT και 60.000 USDT το επόμενο 24ωρο. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα συναλλαγών πλέγματος να πραγματοποιεί συναλλαγές εντός αυτού του προβλεπόμενου εύρους. 
Στον πίνακα συναλλαγών grid, μπορείτε να ρυθμίσετε παραμέτρους στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 • Τα υψηλότερα και κατώτερα όρια του εύρους τιμών
 • Τον αριθμό των εντολών προς καταχώριση εντός του καθορισμένου εύρους τιμών και
 • Το εύρος μεταξύ κάθε εντολής με όριο αγοράς και πώλησης.
Σε αυτήν την περίπτωση, καθώς πέφτει η τιμή του BTC προς τα 55.000 USDT, το bot συναλλαγών πλέγματος θα συσσωρεύσει θέσεις αγοράς όσο κατεβαίνει σε χαμηλότερη τιμή από αυτήν της αγοράς. Καθώς ανακάμπτει η τιμή, το bot θα πουλήσει όσο ανεβαίνει σε υψηλότερη τιμή από αυτήν της αγοράς. Αυτή η στρατηγική ουσιαστικά προσπαθεί να βγάλει κέρδος από τις αναστροφές τιμών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε την ενότητα Τι είναι οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συναλλαγές τύπου grid.
Προειδοποίηση κινδύνου
Η συναλλαγή πλέγματος ως εργαλείο στρατηγικής συναλλαγής δεν πρέπει να θεωρείται χρηματοοικονομική ή επενδυτική συμβουλή της Binance. Όλες οι συναλλαγές πλέγματος χρησιμοποιούνται κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και με δική σας ευθύνη. Η Binance δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να προκύψει από τη χρήση των ΣΜΕ. Συνιστάται στους χρήστες να διαβάζουν και να κατανοούν πλήρως την εκπαίδευση συναλλαγών πλέγματος και να πραγματοποιούν έλεγχο κινδύνου και συναλλαγές ορθολογικά εντός της οικονομικής τους δυνατότητας.

Πώς γίνεται η ρύθμιση της στρατηγικής συναλλαγών πλέγματος;

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και μεταβείτε στα [Παράγωγα] - [Επισκόπηση των Binance Futures]. Κάντε κλικ στη [Στρατηγική συναλλαγών] - [Grid Futures].
Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της Binance:
 • Για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές χρησιμοποιώντας το πλέγμα ΣΜΕ USDⓈ-M, πατήστε στην επιλογή [ΣΜΕ] - [ΣΜΕ USDⓈ-M]. Στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή [...] και επιλέξτε [Στρατηγική συναλλαγών] - [Συναλλαγές πλέγματος].
 • Για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές χρησιμοποιώντας το πλέγμα ΣΜΕ COIN-M, πατήστε στην επιλογή [ΣΜΕ] - [ΣΜΕ COIN-M]. Στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή [...] και επιλέξτε [Στρατηγική συναλλαγών] - [Συναλλαγές πλέγματος].
2. Επιλέξτε ένα σύμβολο για να εκτελέσετε τη στρατηγική και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους πλέγματος. Επιλέξτε την κατεύθυνση του πλέγματος (βραχυπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη ή ουδέτερη), το εύρος, τον αριθμό των πλεγμάτων και το μέγεθος της εντολής. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Δημιουργία] για επιβεβαίωση. Για παράδειγμα, το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει τα βήματα για τη δημιουργία πλεγμάτων ΣΜΕ USDⓈ-M. 
Σημειώστε ότι οι ακόλουθες περιπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν την αποτυχία δημιουργίας grid:
 • Όταν εκτελείτε ήδη μια συναλλαγή πλέγματος στο επιλεγμένο σύμβολο
 • Όταν έχετε ανοιχτές εντολές ή θέσεις στο επιλεγμένο σύμβολο
 • Όταν είστε σε λειτουργία θέσης αντιστάθμισης, προσαρμόστε σε λειτουργία μονής κατεύθυνσης
 • Όταν υπερβείτε το μέγιστο όριο πλέγματος. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να έχετε μόνο 10 ενεργά πλέγματα με όριο εναύσματος ταυτόχρονα  (ισχύει τόσο για τα ΣΜΕ USDⓈ-M, όσο και για τα ΣΜΕ COIN-M).

Μηχανισμός συναλλαγών πλέγματος

Ας χρησιμοποιήσουμε τα διηνεκή ΣΜΕ USDⓈ-M BTCUSDT ως παράδειγμα για να κατανοήσουμε τη διαδικασία για τις συναλλαγές πλέγματος.
 • Ρύθμιση εναύσματος πλέγματος (προαιρετικό)
 • Καθορισμός της αρχικής δομής της στρατηγικής πλέγματός σας
 • Αρχική διαδικασία δημιουργίας πλέγματος
 • Ενημέρωση πλέγματος
 • Ρύθμιση εναύσματος stop (προαιρετικό)
 • Ακύρωση εντολής
Ρύθμιση εναύσματος πλέγματος (προαιρετικό)
Για τις παραμέτρους #10 και #11:
Μπορείτε να καταχωρήσετε αμέσως τις εντολές με όριο πλέγματος ή να τις ενεργοποιείτε όταν η τιμή αγοράς φτάσει σε μια ορισμένη τιμή. Οι εντολές πλέγματος θα ενεργοποιηθούν όταν η τιμή αγοράς (Πρόσφατη τιμή ή Τιμή αναφοράς) ανέβει πάνω από ή πέσει κάτω από την τιμή εναύσματος που εισαγάγετε.
Καθορισμός της αρχικής δομής της στρατηγικής grid
Για τις παραμέτρους #1, #2,# 3,# 4 και #6:
Μπορείτε να καθορίσετε μια σειρά επιπέδων τιμών, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη τιμή της αγοράς (αγορά, πώληση, μεσαία τιμή) και να υποβάλετε εντολές πώλησης με όριο σε τιμή υψηλότερη από την τιμή αγοράς και εντολή αγοράς με όριο σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή αγοράς. Μετά από αυτό, μπορείτε να περιμένετε να ενεργοποιηθούν και να εκτελεστούν οι εντολές με όριο.
Λάβετε υπόψη ότι ο αριθμός εντολών με όριο είναι ο αριθμός πλέγματος +1 τη στιγμή αρχικής δημιουργίας, καθώς δεν διατηρείται καμία θέση. Η εντολή η οποία βρίσκεται πιο κοντά στην πιο πρόσφατη τιμή αγοράς είναι η αρχική ανοιχτή εντολή που περιμένει να εκτελεστεί.
Αρχική διαδικασία δημιουργίας πλέγματος
Για τα ουδέτερα gridτα, η στρατηγική θα ξεκινήσει χωρίς αρχική θέση. Η αρχική θέση θα ενεργοποιηθεί όταν οι συναλλαγές αγοράς είναι πέραν του πλησιέστερου σημείου τιμής μετά την αρχική δομή.
Παράδειγμα:
Ας υποθέσουμε ότι έχετε ορίσει τις παραμέτρους στρατηγικής σας ως εξής:
 • Σύμβαση: BTCUSDT διηνεκής
 • Χαμηλότερη τιμή: 20.000 USDT
 • Υψηλότερη τιμή: 45.000 USDT
 • Αριθμός πλεγμάτων: 5
 • Λειτουργία: Αριθμητική
Η διανομή των τιμών θα έχει ως εξής: 20.000 USDT, 25.000 USDT, 30.000 USDT, 35.000 USDT, 40.000 USDT, 45.000 USDT
Οι αρχικές εντολές πώλησης για το ουδέτερο πλέγμα θα καταχωρηθούν πάνω από την τρέχουσα τιμή αγοράς. Εν τω μεταξύ, οι εντολές αγοράς θα συμπληρωθούν κάτω από την τρέχουσα τιμή αγοράς. Λάβετε υπόψη ότι η πιο κοντινή τιμή στην τιμή αγοράς δεν θα συμπεριληφθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αρχικές εντολές με όριο πλέγματος θα συμπληρωθούν ως εξής: 
ΚατεύθυνσηΤιμή
Πώλησης45.000 USDT
Πώλησης40.000 USDT
Αγορά30.000 USDT
Αγορά25.000 USDT
Αγορά20.000 USDT
Ενημέρωση πλέγματος
Η ενημέρωση πλέγματος σημαίνει ότι κάθε φορά που φτάνετε σε ένα σημείο τιμής, δηλαδή συμπληρώνεται η εντολή με όριο, η εντολή με όριο πλέγματος θα ενημερώνεται εγκαίρως. Η τιμή της πιο πρόσφατα εκτελεσθείσας εντολής θα είναι πάντα αυτή που θα μένει απενεργοποιημένη, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα δώσει το έναυσμα σε κάποια εντολή. Οι εντολές αγοράς και πώλησης με όριο συμπληρώνονται ξανά σύμφωνα με τις καθορισμένες παραμέτρους, για να διατηρήσουν τον αριθμό των εντολών με όριο στο πλέγμα.
Για παράδειγμα, η αρχική τιμή αγοράς είναι 10.010 USDT και η τιμή ορίου grid σε κάθε μονάδα είναι:
Τιμή
Κατεύθυνση
10.200 USDT
Πώλησης
10.100 USDT
Πώλησης
10.000 USDT
Αγορά
9.900 USDT
Αγορά
9.800 USDT
Αγορά
Αν υποθέσουμε ότι η τιμή πέφτει στα 10.000 USDT και η εντολή αγοράς (η αρχική ανοιχτή θέση) εκτελείται, οι εντολές με όριο grid γίνονται:
Τιμή
Κατεύθυνση
10.200 USDT
Πώλησης
10.100 USDT
Πώλησης
10.000 USDT
-
9.900 USDT
Αγορά
9.800 USDT
Αγορά
Ας υποθέσουμε ότι η τιμή στη συνέχεια ανεβαίνει στα 10.100 USDT, ενεργοποιώντας την εκτέλεση της εντολής πώλησης στα 10.100 USDT. Οι εντολές ορίου grid θα ενημερώνονται ως εξής:
Τιμή
Κατεύθυνση
10.200 USDT
Πώλησης
10.100 USDT
-
10.000 USDT
Αγορά
9.900 USDT
Αγορά
9.800 USDT
Αγορά
Εάν μετά από αυτό η τιμή πέσει στα 9.900 USDT, τότε εκτελούνται οι δύο εντολές αγοράς (10.000 USDT και 9.900 USDT) και οι εντολές με όριο grid θα ενημερωθούν στη συνέχεια ως εξής:
Τιμή
Κατεύθυνση
10.200 USDT
Πώλησης
10.100 USDT
Πώλησης
10.000 USDT
Πώλησης
9.900 USDT
-
9.800 USDT
Αγορά
Και ούτω καθεξής.
5. Ρύθμιση εναύσματος stop (προαιρετικό)
Για την παράμετρο #12:
Μπορείτε να τερματίσετε μη αυτόματα τη λειτουργία του πλέγματος ή να ορίσετε το έναυσμα stop.
Έναυσμα stop: Όταν η τιμή αγοράς αυξάνεται πάνω από Stop_upper_limit ή πέφτει κάτω από Stop_lower_limit, δηλαδή η αγορά δεν ακολουθεί πλέον την τάση που ταλαντώνεται, το πλέγμα θα διακόψει τη λειτουργία του.
6. Ακύρωση εντολής
Για τις παραμέτρους #13 και #14:
Μπορείτε να επιλέξετε να ακυρώσετε όλες τις εντολές και να κλείσετε όλες τις θέσεις αυτόματα ή μη, όταν διακοπεί το πλέγμα.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "ακύρωση όλων των εντολών" στο stop, το σύστημα θα ακυρώσει αυτόματα όλες τις ανεκπλήρωτες εντολές για το σύμβολο όταν σταματήσει το πλέγμα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή ακύρωση όλων των εντολών στο stop, το σύστημα θα κλείσει αυτόματα όλες τις ανοιχτές θέσεις στην τιμή αγοράς για το σύμβολο όταν σταματήσει το πλέγμα.
Λάβετε υπόψη ότι κατά τη λειτουργία του πλέγματος, τα ακόλουθα σενάρια θα προκαλέσουν τερματισμό του πλέγματος:
 • Μη αυτόματος τερματισμός του grid.
 • Το ανεπαρκές margin προκαλεί κάποιες θέσεις να ρευστοποιηθούν ή να αποτύχουν στην καταχώριση εντολών.
 • Μη αυτόματη ακύρωση κάποιων ή όλων των εντολών με όριο grid.
 • Μη αυτόματο κλείσιμο κάποιων ή όλων των θέσεων grid.
 • Όταν παραδίδεται το συμβόλαιο παράδοσης, το προϊόν δεν υπάρχει πλέον και η στρατηγική πλέγματος θα σταματήσει αυτόματα. Κατά τη διαδικασία παράδοσης, το σύστημα θα αφαιρέσει αυτόματα τις εντολές σας με όριο και θα διευθετήσει ανοικτές θέσεις.
Το σύστημα θα σας ειδοποιήσει εάν ένα πλέγμα βρίσκεται σε λειτουργία αυτήν τη στιγμή. Για παράδειγμα, η προτεινόμενη μόχλευση για τις συναλλαγές πλέγματος είναι κάτω από 20x. Εάν η μόχλευση συνεχίσει να είναι υψηλότερη από 20x, θα δείτε μια δεύτερη υπενθύμιση για μείωση της μόχλευσης.

Πώς γίνεται η ρύθμιση παραμέτρων των συναλλαγών πλέγματος;

Επιλέξτε το συμβόλαιο στο οποίο θα αναπτυχθεί το bot συναλλαγών. 

1. Λειτουργία συνεκτίμησης περιθωρίου/μεμονωμένου περιθωρίου και μόχλευση

Καθορίστε τον τύπο του περιθωρίου για τη θέση συναλλαγής πλέγματος: Λειτουργίες μεμονωμένου περιθωρίου ή συνεκτίμησης περιθωρίου. 
 • Λειτουργία μεμονωμένου Margin: Το Margin είναι ανεξάρτητο σε κάθε ζεύγος συναλλαγών
 • Λειτουργία συνεκτίμησης περιθωρίου: Το περιθώριο μοιράζεται σε όλα τα ζεύγη συναλλαγών στον λογαριασμό ΣΜΕ
Στη συνέχεια, προσαρμόστε τη μόχλευση. Η μόχλευση μεγεθύνει και τα κέρδη και τις ζημίες. Με τη μόχλευση, μπορείτε να μεγεθύνετε σχετικά μικρές κινήσεις τιμών για να αποκομίσετε κέρδη. Ωστόσο, η μόχλευση είναι δίκοπο μαχαίρι και πρέπει να τη χρησιμοποιείτε υπεύθυνα.

2. Κατώτερη/Ανώτερη τιμή 

*Δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την καταχώρηση της εντολής πλέγματος
Ορίστε την κατώτερη και ανώτερη τιμή του grid. Αν υπερβεί το υψηλότερο ή το χαμηλότερο grid, δεν θα ανοιχτούν άλλες θέσεις. Για παράδειγμα, αν η τιμή BTCUSDT στα Διαρκή Futures είναι 48.000 USDT και εκτιμάτε ότι η τιμή θα πέσει όταν υπερβεί τα 49.000 USDT. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ορίσετε την ανώτερη τιμή στα 49.000 USDT. Αφότου η τιμή φτάσει 49.000 $, το grid δεν θα ανοίγει πλέον θέσεις.

3. Αριθμητική/Γεωμετρική λειτουργία

*Δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την καταχώρηση της εντολής πλέγματος
Αριθμητική: Κάθε grid έχει την ίδια διαφορά τιμής.
Το αριθμητικό πλέγμα διαιρεί το εύρος τιμών από grid_lower_limit μέχρι grid_upper_limit σε grid_count ανά διαφορά ίδιων τιμών.
Η διαφορά τιμών για κάθε grid είναι:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Μετά δημιουργεί μια σειρά διαστημάτων τιμών:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Σε grid_upper_limit, n = grid_count
Παράδειγμα: Αριθμητική price_diff = 100: 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, ... (η επόμενη τιμή είναι υψηλότερη από την προηγούμενη, κατά 100)
Γεωμετρική: Κάθε πλέγμα έχει ίσο πσοσοτό διαφοράς τιμής.
Το γεωμετρικό πλέγμα διαιρεί το εύρος τιμών από grid_lower_limit μέχρι grid_upper_limit σε grid_count ανά διαφορά ίδιων τιμών.
Το ποσοστό τιμών για κάθε grid είναι:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
Η διαφορά τιμών για κάθε grid είναι:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%
Μετά δημιουργεί μια σειρά διαστημάτων τιμών:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit * price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit * price_ratio ^ (n-1)
Σε grid_upper_limit, n = grid_count
Παράδειγμα: Γεωμετρικό grid price_diff_percentage = 10%: 1.000, 1.100, 1.210, 1.331, 1.464,1, ... (η επόμενη τιμή είναι υψηλότερη από την προηγούμενη, κατά 10%)

4. Πλέγματα (δηλαδή, αριθμός εντολών με όριο) 

*Δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την καταχώρηση της εντολής πλέγματος
 • Ελάχιστο: 2
 • Μέγιστο: 149
Σημείωση: Η διαφορά τιμών δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το tick size, διαφορετικά πρέπει να προσαρμόσετε το Grid_count ή το υψηλότερο/χαμηλότερο όριο πλέγματος.
Πώς γίνεται ο υπολογισμός;
1). Αριθμητικό grid, price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount < tickSize
2). Γεωμετρικό grid, min_price_diff = grid_lower_limit*price_ratio < tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)

5. Κέρδος/πλέγμα (Μετά την παρακράτηση της προμήθειας συναλλαγής)

Εάν το κέρδος/πλέγμα είναι χαμηλότερο από την προμήθεια ειδικού διαπραγματευτή, θα ειδοποιηθείτε ότι το συνολικό κέρδος του πλέγματος ενδέχεται να μην μπορεί να καλύψει την προμήθεια συναλλαγών.
Πώς γίνεται ο υπολογισμός; (Το κέρδος/πλέγμα που εμφανίζεται είναι μόνο για αναφορά)
1). Αριθμητικό grid
d = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
c = TradingFeeRate (τρέχον ποσοστό προμήθειας ειδικού διαπραγματευτή σας)
profit_per_grid_lower = (grid_upper_limit * (1-c)) / (grid_upper_limit-d) - 1 - c
profit_per_grid_higher = (1-c) * d / grid_lower_limit-2c
Παράδειγμα: Διάστημα τιμών = 1.000 - 2.000, Grid_count = 10, προμήθεια = 0,1%
Η διαφορά τιμής κάθε πλέγματος είναι = (2.000-1.000) / 10 = 100
profit_per_grid_lower = (2.000*(1-0,1%)) / (2.000-100) - 1 - 0,1% = 5,05%
profit_per_grid_higher = (1-0,1%) * 100 / 1.000 - 2 * 0,1% = 9,79%
2). Γεωμετρικό πλέγμα
r = (grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
c =TradingFeeRate (τρέχον ποσοστό προμήθειας ειδικού διαπραγματευτή σας)
profit_per_grid_geo = (1-c) * r - 1 - c
Παράδειγμα: Διάστημα τιμών = 1.000 - 2.000, Grid_count = 10, προμήθεια = 0,1%
Η αναλογία τιμών του κάθε πλέγματος είναι = (2.000 - 1.000) ^ (1/10) = 107,18%
Κέρδος/πλέγμα = (1 - 0,1%) * 107,18% - 1 - 0,1% = 6,97%

6. Αρχικό περιθώριο

*Δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την καταχώρηση της εντολής πλέγματος
Αρχικό margin = αρχική_τιμή / μόχλευση
Μπορείτε να προσαρμόσετε το ποσοστό του ποσού της επένδυσης έως και 100% (Αρχικό περιθώριο = ποσοστό * υπόλοιπο περιθωρίου). Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ του min_initial_margin και του υπολοίπου περιθωρίου.
Για το πλέγμα των ΣΜΕ USDⓈ-M
 • Ουδέτερη κατεύθυνση
min_initial_margin= ελάχ. ποσότητα * άθροισμα (τιμή)/ (μόχλευση * adjust_coef)
minQty: η ελάχιστη grid_qty
 • Πλέγμα βραχυπρόθεσμης/μακροπρόθεσμης κατεύθυνσης
Η "υποθετική τιμή" ορίζεται σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους: 
assuming_price (BUY) = price* 
assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)
*”price” είναι η τιμή κάθε εντολής στη στρατηγική συναλλαγών grid, η οποία ορίζεται αυτόματα από τις παραμέτρους του grid. Αυτός ο ορισμός ισχύει κάθε φορά που η "τιμή" (“price”) αναφέρεται στο άρθρο.
min_initial_margin = άθροισμα (ελάχ. ποσ. πλέγματος * υποθετική τιμή + μόχλευση * ελάχιστη ποσότητα πλέγματος * abs {min [0, side * (τιμή αναφοράς - τιμή)]}) / (μόχλευση * adjust_coef)
Σημείωση: Εάν έχετε ορίσει μια τιμή ενεργοποίησης, η τιμή αναφοράς θα πρέπει να αντικατασταθεί από την τιμή ενεργοποίησης.
Για το πλέγμα ΣΜΕ COIN-M 
 • Ουδέτερη κατεύθυνση
min_initial_margin = ελάχ. ποσ. πλέγματος * άθροισμα (contract_multiplier / τιμή) / (μόχλευση * adjust_coef)
 • Πλέγμα βραχυπρόθεσμης/μακροπρόθεσμης κατεύθυνσης
Ορίστε την υποθετική τιμή: 
assuming_price (BUY) = price 
assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)
min_initial_margin = ελάχ. ποσ. πλέγματος * άθροισμα (contract_multiplier / (μόχλευση * υποθετική τιμή ) + contract_multiplier * abs {min [0, side * (1 / Τιμή εντολής - 1 / τιμή αναφοράς)]}) / adjust_coef
*Εάν έχετε ορίσει μια τιμή εναύσματος, η τιμή αναφοράς θα πρέπει να αντικατασταθεί από την τιμή εναύσματος.
*Προς το παρόν, το adjust_coe έχει οριστεί ως προεπιλογή στο 0,9. Θα προσαρμοστεί ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

7. Συνολική επένδυση

*Δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την καταχώρηση της εντολής grid
Συνολική επένδυση = Αρχικό Margin * μόχλευση
Αφού ορίσετε τη μόχλευση: 
 • minimum Initial_value = άθροισμα (τιμή * ελαχ. ποσότητα)
 • maximum Initial_value = περιθώριο * μόχλευση

8. Ποσότητα/Εντολή

Για το πλέγμα των ΣΜΕ USDⓈ-M
Ουδέτερη κατεύθυνση:
grid_qty = adjust_coef * initial_margin * μόχλευση / άθροισμα (τιμή)
Βραχυπρόθεσμη/μακροπρόθεσμη κατεύθυνση grid:
Η "υποθετική τιμή" ορίζεται σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους: 
assuming_price (BUY) = price
assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)
grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum (assuming_price + leverage * abs (min (0, side * (mark_price-price)) ) )
*Εάν έχετε ορίσει μια τιμή εναύσματος, η τιμή αναφοράς θα πρέπει να αντικατασταθεί από την τιμή εναύσματος.
Για το grid Futures COIN-M
Ουδέτερη κατεύθυνση:
grid_qty = adjust_coef * initial_margin * μόχλευση / άθροισμα (1 / τιμή)
Βραχυπρόθεσμη/μακροπρόθεσμη κατεύθυνση grid:
Η "υποθετική τιμή" ορίζεται σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους: 
assuming_price (BUY) = min(mark price, price)
assuming_price (SELL) = price
grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum(contract_multiplier /assuming_price + leverage *contract_multiplier* abs(min(0, side*(1 / price - 1 / mark price)) ) )
*Εάν έχετε ορίσει μια τιμή εναύσματος, η τιμή αναφοράς θα πρέπει να αντικατασταθεί από την τιμή εναύσματος.

9. Διαθέσιμο υπόλοιπο περιθωρίου

Το υπόλοιπο περιθωρίου του λογαριασμού σας σε ΣΜΕ USDⓈ-M ή COIN-M.

10. Trigger_type: Πιο πρόσφατη τιμή / Τιμή αναφοράς

*Προαιρετικό, μπορεί να τροποποιηθεί πριν ενεργοποιηθεί το πλέγμα
1). Τύπος ενεργοποίησης grid: Όταν η πρόσφατη τιμή ή η τιμή αγοράς που επιλέγετε φτάσει στην τιμή ενεργοποίησης, το grid θα αρχίσει να λειτουργεί.
2). Τύπος ενεργοποίησης Stop: Όταν η πρόσφατη τιμή ή η τιμή αγοράς φτάσει την υψηλότερη ή τη χαμηλότερη τιμή stop, το grid θα σταματήσει.

11. Trigger_price

*Μπορεί να τροποποιηθεί μετά την καταχώρηση της εντολής πλέγματος
Η εντολή πλέγματος θα ενεργοποιηθεί όταν η πρόσφατη τιμή ή η τιμή αναφοράς αυξηθεί πάνω από ή πέσει κάτω από την τιμή εναύσματος που ορίσατε.

12. Stop_upper_limit (Ανώτατη τιμή Stop-loss) / Stop_lower_limit (Ελάχιστη τιμή Stop-loss)

*Μπορεί να τροποποιηθεί μετά την καταχώρηση της εντολής πλέγματος
1). Stop_upper_limit
Η ανώτατη τιμή stop loss πρέπει να είναι υψηλότερη από την ανώτερη τιμή, την πιο πρόσφατη τιμή και την τιμή εναύσματος. Όταν η πιο πρόσφατη τιμή αγοράς φτάσει το Stop_upper_limit, το πλέγμα θα σταματήσει να λειτουργεί.
2). Stop_lower_limit
Η ελάχιστη τιμή Stop loss πρέπει να είναι χαμηλότερη από τη χαμηλότερη τιμή, την πιο πρόσφατη τιμή και την τιμή εναύσματος. Όταν η πιο πρόσφατη τιμή αγοράς φτάσει το Stop_lower_limit, το πλέγμα θα σταματήσει να λειτουργεί.

13. Ακύρωση όλων των εντολών στο Stop 

*Μπορεί να τροποποιηθεί μετά την καταχώρηση της εντολής πλέγματος
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να ακυρώνει αυτόματα όλες τις εντολές του συμβόλου που δεν έχουν εκτελεστεί, όταν σταματήσει το πλέγμα.

14. Κλείσιμο όλων των θέσεων στο Stop

*Μπορεί να τροποποιηθεί μετά την καταχώρηση της εντολής πλέγματος
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να κλείνει αυτόματα όλες τις ανοιχτές εντολές του συμβόλου στην τιμή αγοράς, όταν σταματάει το πλέγμα.
*Λάβετε υπόψη ότι οι παραπάνω προτάσεις ρύθμισης παραμέτρων είναι μόνο για αναφορά. Οι συναλλαγές ΣΜΕ κρύβουν πολλούς κινδύνους, καθώς υπάρχει η πιθανότητα μεγάλου κέρδους αλλά και μεγάλης απώλειας. Τα προηγούμενα κέρδη δεν είναι ενδεικτικά μελλοντικών αποδόσεων. Όλο το υπόλοιπο του περιθωρίου σας θα μπορούσε να ρευστοποιηθεί σε περίπτωση ακραίας μεταβολής των τιμών. Η Binance δεν θα φέρει καμία ευθύνη προς εσάς για τυχόν απώλεια.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός του τρέχοντος περιθωρίου;

position_notional = Latest_Mark_Price * μέγεθος
position_notional_value = abs (ονομαστική θέση)
τρέχον ονομαστικό = μεγ. (abs (position_notional + bid_notional ανοιχτής εντολής), abs (position_notional - ask_notional ανοιχτής εντολής))
*Abs: απόλυτη αξία
ask_notional ανοιχτής εντολής = askNotional
bid_notional ανοιχτής εντολής = bidNotional
 • Συνεκτίμηση περιθωρίου:
Τρέχον margin = τρέχον ονομαστικό / τρέχουσα μόχλευση
 • Μεμονωμένο περιθώριο:
Τρέχον περιθώριο = (τρέχον ονομαστικό - position_notional_value) / μόχλευση + isolatedWalletBalance

Πώς ελέγχω τα στοιχεία πλέγματος;

Χρόνος
Η στιγμή που δημιουργήθηκε το πλέγμα
Σύμβολο
Κάντε κλικ στη μόχλευση δίπλα στο σύμβολο, για να προσαρμόσετε τη μόχλευση του πλέγματος
Αρχικό Margin
Margin τη στιγμή δημιουργίας πλέγματος
Συνολικό κέρδος
Συνολικό κέρδος = Κέρδος πλέγματος + Δυνητικά PnL
Σημειώσεις:
1. Εάν η λειτουργία [Κλείσιμο όλων των θέσεων στο stop] είναι ενεργοποιημένη με ανοιχτές θέσεις κάτω από το πλέγμα, όλες οι θέσεις θα κλείσουν στην τιμή αγοράς μετά το τέλος του πλέγματος. Τα κέρδη και η ζημία των θέσεων κλεισίματος δεν περιλαμβάνονται στα κέρδη πλέγματος.
2. Οι προμήθειες χρηματοδότησης που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της στρατηγικής δεν συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη πλέγματος.
Συνολικό κέρδος (%)
ROI = συνολικό κέρδος / initial_margin * 100%
Πραγματοποιηθέντα κέρδη
Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες από τις συναλλαγές πλέγματος είναι τα σωρευτικά κέρδη όλων των ολοκληρωμένων εντολών. 
Για το αριθμητικό πλέγμα, συνολικά κέρδη = αριθμός ολοκληρωμένων εντολών * Κέρδος/πλέγμα - συνολική προμήθεια
Δυνητικά PNL
Δυνητικά κέρδη και απώλειες σε ανοιχτές εντολές που υπολογίστηκαν με βάση την τιμή αναφοράς/ πρόσφατη τιμή και το ποσοστό απόδοσης της μετοχικής αξίας
Διάρκεια
Ο χρόνος λειτουργίας του πλέγματος από τη δημιουργία του πλέγματος
Τιμή ρευστοποίησης
Ανατρέξτε στον υπολογισμό της τιμής ρευστοποίησης για ΣΜΕ USDⓈ-M και ΣΜΕ COIN-M.
Κατάσταση πλέγματος
 • Νέο: Το πλέγμα δημιουργείται, αλλά δεν ενεργοποιείται
 • Σε εξέλιξη: Το πλέγμα ενεργοποιείται
 • Προσαρμογή margin
Η προσαρμογή περιθωρίου είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία μεμονωμένου περιθωρίου.
 • Τερματισμός πλέγματος
Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή [Τέλος] στην ενότητα [Ενέργεια] για να σταματήσετε το πλέγμα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα ακυρωθούν όλες οι εντολές που δεν έχουν εκτελεστεί και αν θα κλείσουν όλες οι θέσεις αυτόματα ή μη, όταν σταματάει το πλέγμα.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Ακύρωση όλων των εντολών στο stop], το σύστημα θα ακυρώσει αυτόματα όλες τις ανεκπλήρωτες εντολές για το σύμβολο όταν σταματήσει το grid. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Ακύρωση όλων των εντολών στο stop], το σύστημα θα κλείσει αυτόματα όλες τις ανοιχτές θέσεις στην τιμή αγοράς για το σύμβολο όταν σταματήσει το grid.
 • Ενεργή εντολή
Μπορείτε να δείτε όλες τις ανοιχτές εντολές σας, συμπεριλαμβανομένων των εντολών που έχουν ολοκληρωθεί μερικώς. 
 • Ολοκληρωμένες εντολές
Μπορείτε να δείτε μια περίληψη όλων των ολοκληρωμένων εντολών. Κάθε συναλλαγή αποτελείται από ένα ζεύγος αντίστοιχων εντολών αγοράς και πώλησης. Τα κέρδη υπολογίζονται σύμφωνα με το κάθε ζεύγος αντιστοιχισμένων εντολών αγοράς και πώλησης. 
Λάβετε υπόψη ότι η προμήθεια του BNB μετατρέπεται σε στοιχεία ενεργητικού με δυνατότητα περιθωρίου, χρησιμοποιώντας το ποσοστό ανταλλαγής σε πραγματικό χρόνο κατά τη στιγμή της συναλλαγής.

Πώς γίνεται ο έλεγχος του ιστορικού πλέγματος;

Μεταβείτε στην καρτέλα [Ιστορικό] για να ελέγξετε το ιστορικό εντολών πλέγματος και να δείτε τις λεπτομέρειες πλέγματος.
Κατάσταση πλεγμάτων
Ακυρώθηκε: Τερματίσατε το πλέγμα μη αυτόματα
Έληξε: Το πλέγμα τερματίστηκε για τους παρακάτω λόγους:
 • Η καταχώριση εντολής απέτυχε
 • Η στρατηγική πλέγματος τερματίστηκε μη αυτόματα
 • Υποβάλατε ή ακυρώσατε μη αυτόματα μια εντολή, το οποίο προκάλεσε τη διακοπή του πλέγματος
 • Η τιμή αγοράς έχει φτάσει την τιμή stop-loss της στρατηγικής grid
 • Η θέση έχει ρευστοποιηθεί
 • Έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός ανοιχτών εντολών
 • Ανεπαρκές υπόλοιπο λογαριασμού περιθωρίου
 • Η τιμή εντολής είναι πάνω από την τιμή ορίου
 • Η αγορά είναι κλειστή ή σε παύση
 • Αποτυχία κλεισίματος θέσης, ή αδυναμία ολοκλήρωσης
 • Έχει γίνει υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης ονομαστικής αξίας στην τρέχουσα μόχλευση.