Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Συχνές ερωτήσεις
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Bot συναλλαγών
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι οι Ειδικοί διαπραγματευτές και λήπτες αγοράς;

Τι είναι οι Ειδικοί διαπραγματευτές και λήπτες αγοράς;

2021-09-17 03:02
Οι αγορές κρύπτο αποτελούνται από ειδικούς διαπραγματευτές και λήπτες. Οι ειδικοί διαπραγματευτές αγοράς δημιουργούν εντολές αγοράς ή πώλησης που περιλαμβάνονται στο βιβλίο εντολών, οι οποίες δεν εκτελούνται αμέσως. Για παράδειγμα, η υποβολή μιας εντολής με όριο για πώληση 1 BTC όταν η τιμή φτάσει τα 50.000 $. Αυτές οι εντολές δημιουργούν ρευστότητα για την αγορά, επομένως είναι ευκολότερο για άλλους επενδυτές να αγοράζουν ή να πουλούν άμεσα BTC όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Οι επενδυτές που αγοράζουν ή πωλούν άμεσα ονομάζονται λήπτες. Με άλλα λόγια, οι λήπτες ολοκληρώνουν τις εντολές που δημιουργούνται από τους εντολείς.
Τα ανταλλακτήρια συνήθως δίνουν κίνητρο στους ειδικούς διαπραγματευτές για να παρέχουν ρευστότητα με αντάλλαγμα χαμηλότερη προμήθεια για τις εντολές τους. Εάν έχετε ελέγξει το πρόγραμμα προμηθειών, θα δείτε ότι η Binance χρεώνει διαφορετική προμήθεια ανάλογα με το αν είστε εντολέας ή λήπτης. Για τους χρήστες VIP, οι εντολείς επιβαρύνονται με χαμηλότερη προμήθεια από τους λήπτες. Ας εξετάσουμε τους δύο ρόλους λίγο πιο αναλυτικά.

Λήπτης:

Όταν υποβάλλετε μια εντολή που βρίσκεται άμεσα σε καθεστώς συναλλαγής πριν μπει στο βιβλίο εντολών, είστε λήπτης. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν εκπληρώνετε εν μέρει ή πλήρως την εντολή.
Οι συναλλαγές από ελεύθερες εντολές είναι πάντα λήπτη, καθώς οι ελεύθερες εντολές δεν μπορούν να περαστούν ποτέ στο βιβλίο εντολών. Αυτές οι συναλλαγές "παίρνουν" όγκο από το βιβλίο εντολών και συνεπώς ονομάζονται συναλλαγές λήπτη.
Οι εντολές ορίου IOC (άμεση ή ακύρωση) και οι εντολές ορίου FOK (εκπλήρωση ή ακύρωση) (οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω API) είναι πάντα εντολές λήπτη.

Ειδικός διαπραγματευτής:

Όταν υποβάλετε μια εντολή που πηγαίνει εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στο βιβλίο εντολών, όπως η εντολή με όριο, όποιες μεταγενέστερες συναλλαγές έρχονται από αυτήν την εντολή θα είναι συναλλαγές ειδικού διαπραγματευτή.
Αυτές οι εντολές προσθέτουν όγκο στο βιβλίο εντολών, βοηθώντας έτσι στη διαπραγμάτευση της αγοράς και για αυτό ορίζονται ως ειδικού διαπραγματευτή για όποιες μεταγενέστερες συναλλαγές.
Σημειώσεις:
  • Μια εντολή με όριο GTC (Good until canceled), (προσβάσιμη μέσω API) μπορεί να συναλλαχθεί τόσο από μια εντολή λήπτη όσο και από μια εντολή ειδικού διαπραγματευτή.
  • Η χρήση εντολής ορίου δεν εγγυάται ότι η εντολή σας θα είναι εντολή ειδικού διαπραγματευτή.
  • Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι η εντολή θα καταχωριστεί στο βιβλίο εντολών προτού εκτελεστεί, επιλέξτε "Post only" κατά την υποβολή της εντολής σας (προς το παρόν διατίθεται μόνο στον ιστότοπο της Binance και στην εφαρμογή Desktop).
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο άρθρο Ειδικοί διαπραγματευτές και λήπτες αγοράς