Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Συχνές ερωτήσεις
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Bot συναλλαγών
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι μια διττή εντολή OCO (One-Cancels-the-Other) και πώς να τη χρησιμοποιείτε;

Τι είναι μια διττή εντολή OCO (One-Cancels-the-Other) και πώς να τη χρησιμοποιείτε;

2022-05-17 01:24

Τι είναι η Διττή εντολή OCO;

Μια Διττή εντολή OCO (One-Cancels-the-Other) συνδυάζει μια εντολή με όριο Stop και μια εντολή με όριο, όπου αν ενεργοποιηθεί η τιμή Stop ή ολοκληρωθεί πλήρως ή εν μέρει η εντολή με όριο, η εντολή ακυρώνεται.
Μια Διττή εντολή OCO στην Binance περιλαμβάνει μια εντολή Stop Limit και μια εντολή με όριο με την ίδια ποσότητα εντολής. Και οι δύο εντολές πρέπει να είναι είτε εντολές αγοράς είτε πώλησης. Αν ακυρώσετε μία από τις εντολές, θα ακυρωθεί κάθε ζεύγος διττής εντολής OCO.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο άρθρο της Ακαδημίας Binance Τι είναι η διττή εντολή OCO;.

Πώς να χρησιμοποιείτε τη διττή εντολή OCO;

Ας υποθέσουμε ότι γίνεται συναλλαγή BNB μεταξύ 510 USDT και της τιμής αντίστασης των 540 USDT. Θέλετε να αγοράσετε BNB εάν η τιμή πέσει στα 500 USDT ή αν ανέβει πάνω από 540 USDT.
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια διττή εντολή OCO με μια εντολή με όριο στα 500 USDT ([Τιμή] στο γράφημα) και μια εντολή με όριο Stop με τιμή (ενεργοποίησης) Stop 540 USDT. Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε την τιμή Stop με όριο Stop στα 550 USDT, επομένως η εντολή πιθανότατα θα ολοκληρωθεί.   
Όταν το BNB φτάσει τα 500 USDT, η εντολή με όριο θα ολοκληρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι η εντολή Stop Limit θα ακυρωθεί αυτόματα. Παρομοίως, όταν το BNB φτάσει τα 540 USDT, η εντολή stop-limit θα ενεργοποιηθεί και η εντολή με όριο θα ακυρωθεί αυτόματα.

Παράδειγμα εντολής αγοράς OCO

Για εντολές αγοράς, θα πρέπει να ορίσετε την τιμή Stop (B) να είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή και την τιμή (C) να είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή.
Για παράδειγμα, η εντολή με όριο Stop θα ενεργοποιηθεί όταν η τιμή ανέλθει στα 3000 (B) και ταυτόχρονα θα ακυρωθεί η εντολή με όριο. Μια εντολή με όριο με τιμή ορίου (B1) θα υποβληθεί στο βιβλίο εντολών. Ωστόσο, αν η τιμή πέσει στα 1500 (C) ή και χαμηλότερα, η εντολή με όριο θα εκτελεστεί αυτόματα με 1500 (C) και η εντολή με όριο Stop θα ακυρωθεί. 

Παράδειγμα εντολής πώλησης OCO

Για εντολές πώλησης, μπορείτε να ορίσετε την τιμή Stop (C) να είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή και την τιμή (Β) να είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή.
Για παράδειγμα, η εντολή με όριο Stop θα ενεργοποιηθεί όταν η τιμή πέσει στα 1500 (C) και ταυτόχρονα θα ακυρωθεί η εντολή με όριο. Μια εντολή με όριο με τιμή C1 θα υποβληθεί στο βιβλίο εντολών. Ωστόσο, αν η τιμή ανέλθει στα 3000 (B) ή και υψηλότερα, η εντολή με όριο θα εκτελεστεί αυτόματα με 3000 (B) και η εντολή με όριο Stop θα ακυρωθεί. 

Πώς να υποβάλετε μια διττή εντολή OCO στην Binance;

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και μεταβείτε στην επιλογή [Συναλλαγή] - [Spot]. Επιλέξτε [Αγορά] ή [Πώληση] και κάντε κλικ στη [Διττή εντολή OCO]. Θα χρησιμοποιήσουμε μια διττή εντολή αγοράς OCO ως παράδειγμα.
2. Εισαγάγετε τα στοιχεία της εντολής:
  • Η [Τιμή] είναι η τιμή με όριο της εντολής σας. Για παράδειγμα, 500 USDT. 
  • Το [Stop] είναι η τιμή ενεργοποίησης της εντολής με όριο stop, π.χ. 540 USDT.
  • Το [Όριο] είναι η τιμή με όριο της εντολής με όριο stop , π.χ. 550 USDT.
  • Το [Ποσό] είναι το ποσό των κρύπτο που θέλετε να αγοράσετε. 
3. Κάντε κλικ στην επιλογή [Αγορά BNB] για να υποβάλετε τη διττή εντολή OCO.

Πώς μπορώ να ελέγχω τις διττές εντολές μου OCO; 

Μόλις υποβληθούν οι εντολές, θα μπορείτε να δείτε όλες τις ανοιχτές εντολές από τις [Ανοιχτές εντολές].
Μπορείτε επίσης να βρείτε το ιστορικό των εντολών που εκτελέσατε στο [Ιστορικό εντολών].

Πώς να ορίσετε μια διττή εντολή OCO;

Για εντολές πώλησης, προτείνουμε: 
Τιμή (εντολή με όριο) > τρέχουσα τιμή αγοράς > τιμή ενεργοποίησης Stop-Loss (εντολή με όριο Stop)
Για εντολές αγοράς, προτείνουμε: 
Τιμή (εντολή με όριο) < τρέχουσα τιμή αγοράς < τιμή ενεργοποίησης Stop-Loss (εντολή με όριο Stop) 
*Για την εντολή με όριο Stop, συνιστούμε να ορίσετε την τιμή με όριο κοντά στα ίδια επίπεδα με την τιμή ενεργοποίησης του Stop-Loss.