Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
Παράγωγα
NFT
Ροή
USD

Συχνές ερωτήσεις

Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Image
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Binance Convert
NFT
Image
VIP
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι μια διττή εντολή OCO (One-Cancels-the-Other) και πώς να τη χρησιμοποιείτε;

Τι είναι μια διττή εντολή OCO (One-Cancels-the-Other) και πώς να τη χρησιμοποιείτε;

2022-05-17 01:24

Τι είναι η Διττή εντολή OCO;

Μια Διττή εντολή OCO (One-Cancels-the-Other) συνδυάζει  μία εντολή με όριο στοπ και μία εντολή με όριο, όπου αν μία ολοκληρωθεί πλήρως ή εν μέρει, η άλλη ακυρώνεται.
Μια Διττή εντολή OCO στην Binance περιλαμβάνει μια εντολή Stop Limit και μια εντολή με όριο με την ίδια ποσότητα εντολής. Και οι δύο εντολές πρέπει να είναι είτε εντολές αγοράς είτε πώλησης. Αν ακυρώσετε μία από τις εντολές, θα ακυρωθεί κάθε ζεύγος διττής εντολής OCO.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο άρθρο της Ακαδημίας Binance Τι είναι η διττή εντολή OCO;.

Πώς να χρησιμοποιείτε τη διττή εντολή OCO;

Ας υποθέσουμε ότι γίνεται συναλλαγή BNB μεταξύ 510 BUSD και της τιμής αντίστασης των 540 BUSD. Θέλετε να αγοράσετε BNB εάν η τιμή πέσει στα 500 BUSD ή αν ανέβει πάνω από 540 BUSD.
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια διττή εντολή OCO με μια εντολή με όριο στα 500 BUSD και μια εντολή Stop Limit με τιμή (εναύσματος) stop 540 BUSD. Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε την τιμή stop με όριο stop στα 550 BUSD, επομένως η παραγγελία πιθανότατα θα ολοκληρωθεί.   
Όταν το BNB φτάσει τα 500 BUSD, η εντολή με όριο θα ολοκληρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι η εντολή Stop Limit θα ακυρωθεί αυτόματα.

Παράδειγμα εντολής αγοράς OCO

Για εντολές αγοράς, θα πρέπει να ορίσετε την τιμή stop (B) να είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή και την τιμή ορίου (C) να είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή.
Για παράδειγμα, η εντολή με όριο stop θα ενεργοποιηθεί όταν η τιμή ανέβει στα 3.000 (B) και ταυτόχρονα θα ακυρωθεί η εντολή με όριο. Ωστόσο, αν η τιμή πέσει στα 1.500 (C) ή και χαμηλότερα, η εντολή με όριο θα εκτελεστεί αυτόματα και η εντολή με όριο stop θα ακυρωθεί. 

Παράδειγμα εντολής πώλησης OCO

Για εντολές πώλησης, μπορείτε να ορίσετε την τιμή στοπ (C) να είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή και την τιμή ορίου (Β) να είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή.
Για παράδειγμα, η εντολή με όριο stop θα ενεργοποιηθεί όταν η τιμή πέσει στα 1.500 (C) και ταυτόχρονα θα ακυρωθεί η εντολή με όριο. Ωστόσο, αν η τιμή ανέβει στα 3.000 (B) ή και υψηλότερα, η εντολή με όριο θα εκτελεστεί αυτόματα και η εντολή με όριο stop θα ακυρωθεί. 

Πώς να υποβάλετε μια διττή εντολή OCO στην Binance;

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και μεταβείτε στην επιλογή [Συναλλαγή] - [Spot]. Επιλέξτε [Αγορά] ή [Πώληση] και κάντε κλικ στην επιλογή [OCO]. Θα χρησιμοποιήσουμε μια διττή εντολή αγοράς OCO ως παράδειγμα.
2. Εισαγάγετε τα στοιχεία της εντολής:
  • Η [Τιμή] είναι η τιμή με όριο της εντολής σας. Για παράδειγμα, 500 BUSD. 
  • Το [Stop] είναι η τιμή ενεργοποίησης της εντολής με όριο stop, π.χ. 540 BUSD.
  • Το [Όριο] είναι η τιμή με όριο της εντολής με όριο stop , π.χ. 550 BUSD.
  • Το [Ποσό] είναι το ποσό των κρύπτο που θέλετε να αγοράσετε. 
3. Κάντε κλικ στην επιλογή [Αγορά BNB] για να υποβάλετε τη διττή εντολή OCO.

Πώς μπορώ να ελέγχω τις διττές εντολές μου OCO; 

Μόλις υποβληθούν οι εντολές, θα μπορείτε να δείτε όλες τις ανοιχτές εντολές από τις [Ανοιχτές εντολές]
Μπορείτε επίσης να βρείτε το ιστορικό των εντολών που εκτελέσατε στο [Ιστορικό εντολών].

Πώς να ορίσετε μια διττή εντολή OCO;

Για εντολές πώλησης, προτείνουμε: 
Τιμή με όριο > τρέχουσα τιμή αγοράς > τιμή εναύσματος stop-loss (c)
Για εντολές αγοράς, προτείνουμε: 
Τιμή με όριο > τρέχουσα τιμή αγοράς > τιμή εναύσματος stop-loss (Stop Limit) 
*Συνιστούμε να ορίσετε την τιμή με όριο κοντά στα ίδια επίπεδα με την τιμή εναύσματος του stop-loss.