Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
Χρηματοδότηση
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή
USD

Συχνές ερωτήσεις

Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Binance Convert
NFT
VIP
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι η εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς και η εντολή με όριο και πώς μπορείτε να τις υποβάλετε

Τι είναι η εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς και η εντολή με όριο και πώς μπορείτε να τις υποβάλετε

2021-07-21 03:16
Ελεύθερη εντολή
Εντολή με όριο
Ελεύθερη εντολή
Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι εντολών όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων: οι εντολές στην τρέχουσα τιμή αγοράς και οι εντολές με όριο. Μια εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς είναι μια εντολή για την άμεση αγορά ή πώληση ενός στοιχείου ενεργητικού (στην τρέχουσα τιμή της αγοράς), ενώ μια εντολή με όριο είναι μια εντολή για να περιμένετε έως ότου η τιμή φτάσει σε μια συγκεκριμένη ή καλύτερη τιμή πριν διεκπεραιωθεί. Ας δούμε πώς λειτουργούν και πώς μπορείτε να τις υποβάλετε στην Binance.

Τι είναι η εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς;

Η εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς εκτελείται στην τρέχουσα τιμή αγοράς το γρηγορότερο δυνατό όταν ένας χρήστης καταχωρεί την εντολή.
Όταν υποβάλετε μια εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς, μπορείτε να επιλέξετε είτε [Ποσό] ή [Σύνολο] για αγορά ή πώληση. 
Για παράδειγμα, η επιλογή [Ποσό] συνιστάται όταν θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε BTC με μια συγκεκριμένη ποσότητα. Ωστόσο, αν θέλετε μόνο να αγοράσετε BTC με ένα συγκεκριμένο ποσό κεφαλαίων, όπως 10.000 USDT, η καλύτερη επιλογή είναι να υποβάλετε μια εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς με το [Σύνολο].
Γενικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο λειτουργίες για να καταχωρίσετε τις εντολές σας αγοράς και πώλησης. Ωστόσο, όταν καταχωρείτε την εντολή μετά τον υπολογισμό του συστήματος του ποσού που μπορείτε να λάβετε, η τιμή των στοιχείων ενεργητικού μπορεί να έχουν αλλάξει σημαντικά και η εντολή θα αποτύχει. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν η αναλογία αγοράς/ πώλησης είναι κοντά σε ή ίση με 100%. 

Παράδειγμα εντολής στην τρέχουσα τιμή αγοράς

Η τρέχουσα τιμή είναι 2.400. Εάν καταχωρίσετε μια εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς, η εντολή σας θα εκτελεστεί στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή στο βιβλίο εντολών αμέσως. Η μέση τιμή πλήρωσης της εντολής σας μπορεί να μην είναι ακριβώς 2.400 (Α). Ανάλογα με την κατεύθυνση της εντολής σας, μπορεί να είναι λίγο κάτω ή πάνω από 2.400. Για τις εντολές αγοράς, η μέση τιμή πλήρωσης μπορεί να είναι λίγο πάνω από την τρέχουσα τιμή, ενώ για τις εντολές πώλησης, η μέση τιμή πλήρωσης μπορεί να είναι λίγο χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή.

Πώς να καταχωρήσω εντολές αγοράς στην τρέχουσα τιμή αγοράς;

1. Ανά Σύνολο
Ας υποθέσουμε ότι έχετε 1.000 USDT και θέλετε να καταχωρίσετε μια εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς για BTC/USDT. Όταν καταχωρίσετε μια εντολή "Αγορά 100%", το σύστημα θα εκτελέσει την εντολή σας στην τρέχουσα τιμή αγοράς ανάλογα με το ποσό USDT που έχετε, αλλά είναι αβέβαιη η ποσότητα BTC που μπορείτε να αγοράσετε. Το τελικό ποσό συναλλαγής BTC θα οριστεί από την τιμή αγοράς και την ποσότητα όταν η εντολή καταχωρηθεί. Μπορείτε να ελέγξετε το ποσό του BTC που αγοράσατε και τη μέση τιμή από το [Ιστορικό εντολών].
2. Ανά Ποσό
Για παράδειγμα, έχετε 100.000 USDT, και η τιμή των BTC/USDT διακυμαίνεται γύρω στα 34.105 USDT. Όταν καταχωρείτε μια εντολή "Αγοράστε 100%", το σύστημα θα αντιστοιχίσει την εντολή σας στις εντολές πώλησης στην αγορά για να οριστεί η ποσότητα BTC που μπορείτε να αγοράσετε.
Αν το σύστημα υπολογίσει ότι μπορείτε να αγοράσετε 2,932401 BTC με 100.000 USDT και κάνετε κλικ για να καταχωρίσετε την εντολή αγοράς, αλλά ταυτόχρονα η τιμή BTC αυξάνεται, δηλαδή τα 100.000 USDT δεν μπορούν να αγοράσουν πλέον 2,932401 BTC, η εντολή σας θα αποτύχει. Μπορείτε να υποβάλετε άλλη εντολή κάνοντας μη αυτόματη επεξεργασία στο ποσό BTC προς αγορά ή να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά τη λειτουργία [Σύνολο]. 

Πώς να καταχωρώ εντολές πώλησης στην τρέχουσα τιμή αγοράς;

1. Ανά Ποσό
Ας υποθέσουμε ότι έχετε 100 BTC και θέλετε να πουλήσετε 50% με εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς. Το ποσό των USDT από την πώληση αυτών των 50 BTC θα οριστεί από την τρέχουσα τιμή αγοράς και την ποσότητα όταν καταχωρείτε την εντολή. Μπορείτε να ελέγξετε το ποσό USDT που αποκτήσατε από την εντολή και τη μέση τιμή πώλησης στο [Ιστορικό εντολών].
2. Ανά Σύνολο
Για παράδειγμα, έχετε 0,06272 BTC και η τιμή των BTC/USDT διακυμαίνεται γύρω στα 33.889,26 USDT. Όταν καταχωρείτε μια εντολή "Πώληση 100%", το σύστημα θα αντιστοιχίσει την εντολή σας στις διαθέσιμες εντολές αγοράς στην αγορά για να οριστεί πόσα USDT μπορείτε να αποκτήσετε.
Αν το σύστημα υπολογίσει ότι μπορείτε να πουλήσετε 0,06272 BTC για 2.125,534 USDT και κάνετε κλικ για να καταχωρίσετε την εντολή πώλησης, αλλά ταυτόχρονα η τιμή BTC μειώνεται, δηλαδή τα 0,06272 BTC δεν μπορούν να πουληθούν πλέον για 2.125,534 USDT, η εντολή σας θα αποτύχει. Μπορείτε να καταχωρίσετε άλλη εντολή κάνοντας μη αυτόματη επεξεργασία στο ποσό USDT προς απόκτηση ή να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά τη λειτουργία [Σύνολο]. 

Τι είναι η εντολή με όριο;

Η εντολή με όριο είναι μια εντολή που καταχωρείτε στο βιβλίο εντολών με συγκεκριμένο όριο τιμής. Θα εκτελεστεί μόνο αν η τιμή αγοράς φτάσει την τιμή του ορίου (ή και καλύτερη τιμή). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εντολές με όριο για να αγοράσετε ένα στοιχείο ενεργητικού σε χαμηλότερη τιμή ή να πουλήσετε σε υψηλότερη τιμή από την τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Παραδείγματα εντολών με όριο

Εντολή αγοράς
Όταν η τρέχουσα τιμή (Α) πέσει στην τιμή ορίου της εντολής (C) ή πιο κάτω, η εντολή θα εκτελεστεί αυτόματα εάν η τιμή αγοράς είναι ανώτερη ή ίση με την τρέχουσα τιμή. Επομένως, η τιμή αγοράς μιας εντολής με όριο πρέπει να είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή.
Για παράδειγμα, η τρέχουσα τιμή είναι 2.400 (Α). Εάν υποβάλετε μια εντολή αγοράς με όριο, με τιμή ορίου 1.500 (C), η εντολή δεν θα εκτελεστεί έως ότου η τιμή να πέσει στα 1.500 (C) ή πιο κάτω. Εάν υποβάλετε μια εντολή αγοράς με όριο, με τιμή ορίου 3.000 (Β), η οποία είναι πάνω από την τρέχουσα τιμή, η εντολή θα εκτελεστεί αμέσως και η τιμή εκτέλεσης θα είναι περίπου 2.400 αλλά όχι 3.000.
Εντολή πώλησης
Όταν η τρέχουσα τιμή (Α) φτάσει την τιμή ορίου της εντολής (Β) ή πιο πάνω, η εντολή θα εκτελεστεί αυτόματα εάν η τιμή πώλησης είναι κατώτερη ή ίση με την τρέχουσα τιμή. Επομένως, η τιμή πώλησης μιας εντολής με όριο πρέπει να είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή.
Για παράδειγμα, η τρέχουσα τιμή είναι 2.400 (Α) και υποβάλλετε μια εντολή πώλησης με όριο, με τιμή ορίου 3.000 (Β). Η εντολή δεν θα εκτελεστεί έως ότου η τιμή φτάσει τα 3.000 (Β) και πιο πάνω.Εάν υποβάλετε μια εντολή πώλησης με όριο, με τιμή ορίου 1.500 (C), η οποία είναι κάτω από την τρέχουσα τιμή, η εντολή θα εκτελεστεί αμέσως σε τιμή εκτέλεσης περίπου 2.400 αλλά όχι 1.500.

Πώς να υποβάλετε μια εντολή με όριο αγοράς;

1. Κάντε κλικ στην επιλογή [Συναλλαγή] - [Spot] και επιλέξτε το ζεύγος συναλλαγών. Μεταβείτε στο πλαίσιο [Spot] και κάντε κλικ στην [Αγορά] - [Όριο].
2. Εισαγάγετε την τιμή που θέλετε να αγοράσετε. Για παράδειγμα, θέλετε να αγοράσετε BTC στα 40.000 USDT. 
3. Μπορείτε να εισαγάγετε το ποσό των BTC για αγορά απευθείας δίπλα στο [Ποσό]
Εναλλακτικά, σύρετε την μπάρα πάνω από το [Σύνολο] για να προσαρμόσετε το ποσοστό του υπολοίπου στο πορτοφόλι Spot που θα χρησιμοποιηθεί για την εντολή. Για παράδειγμα, διαθέτετε 10.000 USDT και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το 50% αυτού του ποσού για να αγοράσετε BTC. Σύρετε την μπάρα στο 50% και το σύστημα θα υπολογίσει αυτόματα το ποσό των BTC που μπορείτε να λάβετε με την εντολή με όριο.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή [Αγορά BTC] για να υποβάλετε την εντολή με όριο αγοράς. Όταν η τιμή αγοράς φτάσει την τιμή που έχετε ορίσει (ή και υψηλότερη τιμή), θα γίνει εκτέλεση της καταχωρημένης εντολής σας με όριο.

Πώς να υποβάλετε μια εντολή με όριο πώλησης;

1. Κάντε κλικ στην επιλογή [Συναλλαγή] - [Spot] και επιλέξτε το ζεύγος συναλλαγών. Μεταβείτε στο πλαίσιο [Spot] και κάντε κλικ στην [Πώληση] - [Όριο]
2. Εισαγάγετε την τιμή που θέλετε να πουλήσετε. Για παράδειγμα, θέλετε να πουλήσετε BTC στα 41.000 USDT. 
3. Μπορείτε να εισαγάγετε το ποσό των BTC για πώληση απευθείας δίπλα στο [Ποσό]
Εναλλακτικά, σύρετε την μπάρα πάνω από το [Σύνολο] για να προσαρμόσετε το ποσοστό BTC για πώληση. Για παράδειγμα, έχετε 1 BTC και θέλετε να πουλήσετε μόνο το 50% αυτού του ποσού. Σύρετε την μπάρα στο 50% και το σύστημα θα υπολογίσει αυτόματα το ποσό USDT που μπορείτε να λάβετε με την εντολή με όριο.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή [Πώληση BTC] για να υποβάλετε την εντολή με όριο πώλησης. Όταν η τιμή αγοράς φτάσει την τιμή που έχετε ορίσει (ή και υψηλότερη), θα γίνει εκτέλεση της καταχωρημένης εντολής σας με όριο.

Πώς μπορώ να βλέπω το ιστορικό εντολών μου;

Μπορείτε να δείτε τις ανοιχτές εντολές σας από τις [Ανοιχτές εντολές]. Για να ακυρώσετε μια εντολή, κάντε κλικ στο εικονίδιο του κάδου δίπλα από αυτή. 
Μπορείτε να ελέγξετε τις ολοκληρωμένες εντολές από το [Ιστορικό συναλλαγών].