Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή

Συχνές ερωτήσεις

Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Bot συναλλαγών
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
VIP
Πώς να χρησιμοποιείτε τις κινήσεις λογαριασμού Binance

Πώς να χρησιμοποιείτε τις κινήσεις λογαριασμού Binance

2022-02-02 01:15
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κίνησης λογαριασμού για να δημιουργήσετε στιγμιότυπο με τον κύριο λογαριασμό και τους δευτερεύοντες λογαριασμούς στα πορτοφόλια Spot, Margin, Futures, Χρηματοδότησης και Earn, σε μια επιλεγμένη ημερομηνία. Επίσης, μπορείτε να στείλετε το έγγραφο κίνησης λογαριασμού στην καταχωρημένη διεύθυνση email σας, να το εξαγάγετε ως εικόνα ή να το στείλετε σε μορφή PDF σε τρίτο μέρος (π.χ. έναν ελεγκτή).
Η λειτουργία Κίνησης λογαριασμού είναι προς το παρόν διαθέσιμη μόνο στον ιστότοπο της Binance.
Σημειώσεις:
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε κινήσεις λογαριασμού για έως και έναν χρόνο από τη σημερινή ημερομηνία. Αν χρειάζεστε κινήσεις λογαριασμού για ένα χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τον έναν χρόνο, κατεβάστε τις από το Κέντρο αναφορών.
 • Μόνο ο κύριος λογαριασμός μπορεί να δημιουργήσει κίνηση λογαριασμού για τον κύριο και όλους τους δευτερεύοντες λογαριασμούς. Ένας δευτερεύων λογαριασμός μπορεί να δημιουργήσει μόνο τις δικές του κινήσεις λογαριασμού, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει κινήσεις για τον κύριο λογαριασμό ή άλλους δευτερεύοντες.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε κινήσεις λογαριασμού για έως και έναν χρόνο από τη σημερινή ημερομηνία. Αν χρειάζεστε κινήσεις λογαριασμού για ένα χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τον έναν χρόνο, ανατρέξτε στην Υποστήριξη Binance.
 • Το υπόλοιπο στοιχείων ενεργητικού στα πορτοφόλια Spot/Περιθωρίου/ΣΜΕ/Χρηματοδότησης/Earn προβάλλονται σε BTC και BUSD ή USDT. Το ποσοστό μετατροπής BTC σε BUSD ή BTC σε USDT για την επιλεγμένη ημερομηνία θα εμφανιστεί στην κίνηση λογαριασμού.
 • Όταν εξάγετε τις κινήσεις λογαριασμού, μπορείτε να τις στείλετε στην καταχωρημένη διεύθυνση email σας καθώς και σε διευθύνσεις email τρίτων. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τις κινήσεις λογαριασμού ως εικόνες JPEG.
 • Τα δεδομένα του υπολοίπου του λογαριασμού σας ανανεώνονται καθημερινά στις 00:00:00 UTC+0.

Πώς γίνεται η δημιουργία μιας κίνησης λογαριασμού;

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και κάντε κλικ στο [Πορτοφόλι] - [Κίνηση λογαριασμού].
2.  Τα δεδομένα του υπολοίπου του λογαριασμού σας θα ανανεώνονται καθημερινά στις 00:00:00 UTC+0. Πριν από αυτήν την ώρα, μπορείτε να δείτε καταχωρίσεις μόνο από προχθές. Για παράδειγμα, αν σήμερα είναι 12-01-2022, η πιο πρόσφατη διαθέσιμη καταχώριση θα ήταν για τις 10-01-2022.
Σημειώσεις:
 • Για τους VIP χρήστες της Binance, αν επιλέξετε μια ημερομηνία που υπερβαίνει τον έναν χρόνο, η σελίδα θα εμφανίσει το μήνυμα "Η καταχώριση δεν είναι ακόμη έτοιμη", αφού η κίνηση λογαριασμού δεν υποστηρίζει αυτό το χρονικό εύρος. Μεταβείτε στην [Πύλη VIP] - [Κέντρο αναφορών] - [Δημιουργία τώρα] για να κατεβάσετε την κατάσταση λογαριασμού σας.
 • Για χρήστες που δεν ανήκουν στην κατηγορία VIP, αν θέλετε να ανακτήσετε δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό του ενός χρόνου, μπορείτε να στείλετε αίτημα για πρόσβαση στο Κέντρο αναφορών για μια δοκιμαστική περίοδο, υποβάλλοντας ένα αίτημα στον ιστότοπο Πύλη VIP.
3. Επιλέξτε την ημερομηνία, τον λογαριασμό, το πορτοφόλι και το νόμισμα για την εκτιμώμενη αξία (π.χ. BUSD) για να δημιουργήσετε τη δήλωση λογαριασμού. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Αναζήτηση].
4. Θα δείτε μια επισκόπηση λογαριασμού για την ημερομηνία που έχετε επιλέξει, το ID χρήστη, τον τύπο λογαριασμού, τα πορτοφόλια και τη συνολική αξία σε BTC και το νόμισμα που επιλέξατε (π.χ. BUSD). Μπορείτε επίσης να δείτε το υπόλοιπο των περιουσιακών στοιχείων στα πορτοφόλια Spot/Margin/Futures/Χρηματοδότησης/Earn.
5. Λάβετε υπόψη ότι θα εμφανίζεται μόνο το υπόλοιπο των πέντε κορυφαίων περιουσιακών στοιχείων. Τα άλλα περιουσιακά στοιχεία θα ομαδοποιηθούν ως [Άλλα].
 • Spot: Το υπόλοιπο στοιχείων ενεργητικού στο πορτοφόλι Spot σας.
 • Συνεκτίμηση περιθωρίου και Μεμονωμένο περιθώριο: Εκτός από το συνολικό υπόλοιπο στοιχείων ενεργητικού, μπορείτε να δείτε και το [Συνολικό χρέος] και τα [Ίδια κεφάλαια λογαριασμού]. Για το μεμονωμένο περιθώριο, μπορείτε επίσης να δείτε το υπόλοιπο περιθωρίου.
            Συνολικές οφειλές: Επιτόκια δανεισμού + Επιτόκιο
            Ίδια κεφάλαια λογαριασμού: Συνολικά στοιχεία ενεργητικού - Συνολικές οφειλές
 • ΣΜΕ USDⓈ-M και ΣΜΕ Coin-M: Μπορείτε να δείτε τις θέσεις, τα υπόλοιπα και τα δυνητικά κέρδη και ζημία.
 • Earn: Μπορείτε να δείτε τη θέση κάθε στοιχείου ενεργητικού στο πορτοφόλι Earn σας καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία κάθε προϊόντος Earn (π.χ. Αποταμιεύσεις, Αξιώσεις). Μπορείτε επίσης να δείτε το συνολικό εισόδημα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου διατήρησης.

Πώς γίνεται η εξαγωγή μιας κίνησης λογαριασμού;

1. Αφού δημιουργήσετε την κίνηση λογαριασμού, κάντε κλικ στην επιλογή [Εξαγωγή].
2. Μπορείτε να κάνετε λήψη της κίνησης λογαριασμού ως εικόνα JPEG ή να τη στείλετε στην καταχωρημένη διεύθυνση email σας. Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε την κίνηση λογαριασμού ως αρχείο PDF και να τη στείλετε σε μια διεύθυνση email τρίτου μέρους. Εάν επιλέξετε να εξαγάγετε τη δήλωση λογαριασμού στη διεύθυνση email σας ως αρχείο PDF, θα είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά.
Κατά την εξαγωγή των κινήσεων λογαριασμού μέσω email, λάβετε υπόψη ότι:
 • Εάν συνδεθήκατε με τον κύριο λογαριασμό, η κίνηση λογαριασμού θα σταλεί στην καταχωρημένη διεύθυνση email του κύριου λογαριασμού, ανεξάρτητα από το εάν δημιουργείτε την κίνηση λογαριασμού του κύριου ή των δευτερευόντων λογαριασμών.
 • Εάν συνδεθήκατε με έναν δευτερεύοντα λογαριασμό, θα δημιουργηθεί η κίνηση λογαριασμού μόνο για τον συγκεκριμένο δευτερεύοντα λογαριασμό. Η κίνηση λογαριασμού θα σταλεί στην καταχωρημένη διεύθυνση email αυτού του δευτερεύοντος λογαριασμού.
 • Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται μόνο οι πέντε πρώτες θέσεις ή να επεκτείνετε σε όλες τις θέσεις. Εάν πρέπει να επεκτείνετε τα στοιχεία όλων των θέσεων, τα στοιχεία της θέσης θα σταλούν στη διεύθυνση email σας και μπορείτε να κάνετε λήψη όλων των θέσεων για αυτόν τον λογαριασμό όταν κάνετε κλικ στην επιλογή [Εξαγωγή].
 • Κάθε κύριος ή δευτερεύων λογαριασμός μπορεί να δημιουργήσει έως και 30 κινήσεις λογαριασμού ανά μήνα.
Κατά την εξαγωγή των κινήσεων λογαριασμού σε μορφή PDF, λάβετε υπόψη ότι:
 • Μπορείτε να επιλέξετε να εξάγετε δεδομένα μόνο για τις πέντε μεγαλύτερες θέσεις σας ή για όλες τις θέσεις σας.
 • Για να διασφαλιστεί η προστασία των στοιχείων λογαριασμού σας, πρέπει να κρυπτογραφήσετε όλα τα αρχεία που εξάγονται ως PDF ορίζοντας έναν οκταψήφιο κωδικό πρόσβασης. Οποιοδήποτε τρίτο μέρος έχει πρόσβαση στο αρχείο θα πρέπει να εισαγάγει τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε. Αποθηκεύστε τον κωδικό πρόσβασης με ασφάλεια.
 • Θα έχετε πρόσβαση στον σύνδεσμο λήψης για επτά ημέρες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, δεν θα υποστηρίζονται πλέον οι λήψεις. Τότε θα χρειαστεί να εξάγετε ξανά το αρχείο από τη σελίδα της κίνησης λογαριασμού.
Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 08-12-2022