Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Συχνές ερωτήσεις
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Bot συναλλαγών
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Bot συναλλαγών
Bot Spot Grid
Πώς να χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες παραμέτρους συναλλαγών πλέγματος;

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες παραμέτρους συναλλαγών πλέγματος;

2022-03-25 09:42

Τι είναι η συναλλαγή πλέγματος;

Η συναλλαγή πλέγματος είναι ένα εργαλείο στρατηγικής για την αυτοματοποίηση των εντολών αγοράς και πώλησης σε προκαθορισμένα διαστήματα και προκαθορισμένα εύρη τιμών. Η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθά να αποκομίζετε κέρδη σε μικρές διακυμάνσεις τιμών, καθώς αποδίδει καλύτερα σε ασταθείς και αγορές χωρίς προσανατολισμό. Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε και να ορίσετε τις παραμέτρους πλέγματος για να ορίσετε ένα εύρος και να επωφεληθείτε από τη μεταβλητότητα των τιμών.
Για να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε τη δική σας στρατηγική συναλλαγών πλέγματος, θα σας παρέχουμε προτεινόμενες παραμέτρους σε αυτό το άρθρο. Αυτές περιλαμβάνουν το χαμηλότερο όριο τιμής, το ανώτερο όριο τιμής και τον αριθμό πλέγματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη νέα λειτουργία αυτόματων παραμέτρων για να δημιουργήσετε μια στρατηγική συναλλαγών πλέγματος με ένα μόνο κλικ.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις παραμέτρους συναλλαγών πλέγματος Spot;

Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο 1 στρατηγική grid για κάθε ζεύγος συναλλαγών. Για άλλους περιορισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές Spot Grid και πώς λειτουργούν.
1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και κάντε κλικ στην επιλογή [Συναλλαγή] - [Στρατηγική συναλλαγών].
Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Binance, πατήστε [Περισσότερα] και επιλέξτε [Στρατηγική συναλλαγών] - [Spot Grid].
Ή πατήστε το κουμπί στρατηγικής στη διεπαφή συναλλαγών για να εισέλθετε.
2. Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας στρατηγική συναλλαγών τύπου grid κάνοντας κλικ στην επιλογή [Συναλλαγή τώρα], ή να αντιγράψετε τις παραμέτρους μιας υπάρχουσας στρατηγικής grid από το [Pool στρατηγικών].
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να δημιουργήσετε μια στρατηγική συναλλαγών πλέγματος Spot στην Binance.
3. Εάν δημιουργείτε τη δική σας στρατηγική συναλλαγών πλέγματος, θα ανακατευθυνθείτε στη διεπαφή συναλλαγών πλέγματος Spot. Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία [Αυτόματα] ή [Μη αυτόματα] για να ξεκινήσετε.
1. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Αυτόματα] και θα δείτε τις προτεινόμενες παραμέτρους που δημιουργούνται με βάση την τεχνική ανάλυση του συμβόλου. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή [Αντιγραφή παραμέτρων στις μη αυτόματες ρυθμίσεις] για να δημιουργήσετε τη δική σας στρατηγική.
Εισαγάγετε το ποσό της επένδυσης στην επιλογή[Επένδυση νομίσματος] και κάντε κλικ στη [Δημιουργία].
2. Ελέγξτε τα στοιχεία εντολής και κάντε κλικ στην [Επιβεβαίωση]. Το σύστημα θα πραγματοποιεί αυτόματα εντολές αγοράς ή πώλησης σε προκαθορισμένες τιμές.
Λάβετε υπόψη ότι οι προτεινόμενες παράμετροι έχουν οριστεί από προεπιλογή σε αριθμητική λειτουργία και ότι η επιλογή "Πώληση όλων των βασικών νομισμάτων στο Stop" είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
Οι χρήστες θα πρέπει να κατανοούν, να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τους σχετικούς κινδύνους. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου και μετά στην επιλογή [Επιβεβαίωση] για να υποβάλλετε την εντολή πλέγματος Spot.
3. Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία αυτόματων παραμέτρων δεν θα λειτουργήσει όταν δεν υπάρχει αρκετό ιστορικό συναλλαγών σε ένα δεδομένο στοιχείο ενεργητικού. Υπό αυτές τις συνθήκες, θα πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους με μη αυτόματο τρόπο.
Θα δείτε την παρακάτω ειδοποίηση εάν τα δεδομένα ιστορικού για το ζεύγος συναλλαγών είναι ανεπαρκή. Επί του παρόντος, το σύστημα απαιτεί δεδομένα τουλάχιστον 21 ημερών για τη δημιουργία των προτεινόμενων παραμέτρων. Ο όγκος των απαιτούμενων δεδομένων ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον.
1. Υπάρχουν δύο τρόποι για να ορίσετε τις παραμέτρους μη αυτόματα. Μπορείτε να αντιγράψετε τις αυτοματοποιημένες παραμέτρους από την καρτέλα [Αυτόματα] κάνοντας κλικ στην επιλογή [Αντιγραφή παραμέτρων στις μη αυτόματες ρυθμίσεις]. Στη συνέχεια, μπορείτε να τις τροποποιήσετε για τη δική σας στρατηγική πλέγματος.
2. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην καρτέλα [Μη αυτόματα]. Επιλέξτε είτε τη λειτουργία [Αριθμητική] ή τη [Γεωμετρική] και εισαγάγετε τις παραμέτρους για τη στρατηγική πλέγματος σας. Κάντε κλικ στην επιλογή [Δημιουργία].
3. Ελέγξτε τα στοιχεία εντολής πλέγματος και κάντε κλικ στην επιλογή [Επιβεβαίωση].
4. Μπορείτε να ελέγξετε την εκτέλεση στρατηγικών πλέγματος από την επιλογή [Εκτέλεση].
Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Binance, πατήστε [Όλες οι εντολές] για να δείτε τις στρατηγικές που εκτελούνται.

Πώς υπολογίζονται οι αυτόματες παράμετροι;

Ανώτερη και κατώτερη τιμή

  • Ανώτερο Band = MA + BBM * Τυπική απόκλιση
  • Κατώτερο Band = MA - BBM * Τυπική απόκλιση

Αριθμός Πλέγματος

Αριθμός grid = (1 + προστασία ζήτησης) * (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / ATR
Σημείωση:
  • Προς το παρόν, η προστασία ζήτησης έχει οριστεί στο 20%
  • Επιλογή περιόδου ATR:
    • Για 7 ημέρες: χρησιμοποιήστε γραφήματα Candlestick 30 λεπτών για τις τελευταίες 168 περιόδους.
    • Για 30 ημέρες: χρησιμοποιήστε γραφήματα Candlestick 1 ώρας για τις τελευταίες 360 περιόδους.
    • Για 180 ημέρες: χρησιμοποιήστε γραφήματα Candlestick 2 ωρών για τις τελευταίες 1080 περιόδους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο άρθρο της Ακαδημίας Τι είναι το μέσο πραγματικό εύρος τιμών;.
Προειδοποίηση κινδύνου: Η συναλλαγή πλέγματος ως εργαλείο στρατηγικής συναλλαγών δεν θα πρέπει να θεωρείται ως οικονομική ή επενδυτική συμβουλή από την Binance. Η συναλλαγή πλέγματος χρησιμοποιείται κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και με δική σας ευθύνη. Η Binance δεν αναλαμβάνει την ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να προκύψει από τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τη λειτουργία. Συνιστάται να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως τον Οδηγό εκμάθησης συναλλαγών πλέγματος, να ελέγχετε τον κίνδυνο και να πραγματοποιείτε συναλλαγές ορθολογικά, στο πλαίσιο των οικονομικών σας δυνατοτήτων. Για πλήρη αποποίηση ευθύνης για τη στρατηγική συναλλαγών, ανατρέξτε εδώ.