Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Συχνές ερωτήσεις
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Bot συναλλαγών
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Λειτουργίες λογαριασμού
Επαλήθευση ταυτότητας
Πώς μπορώ να επαληθεύσω τη διεύθυνση κατοικίας μου στην Binance (ισχύει για όλους τους χρήστες)

Πώς μπορώ να επαληθεύσω τη διεύθυνση κατοικίας μου στην Binance (ισχύει για όλους τους χρήστες)

2022-02-15 01:48
Ενημερώθηκε στις 2023-06-08
Το αποδεικτικό διεύθυνσης είναι μέρος της διαδικασίας επαλήθευσης ταυτότητας της Binance. Μόλις εγγραφείτε για έναν λογαριασμό Binance, θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε έγγραφα για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας και να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς της περιοχής/χώρας σας: Απόδειξη ταυτότητας (POI) και αποδεικτικό διεύθυνσης (POA).
Σε αυτό το άρθρο, εξηγούμε πώς να παρέχετε το αποδεικτικό για τη διεύθυνσή σας και πώς να το ανεβάσετε επιτυχώς, ώστε να μπορείτε να περάσετε με επιτυχία την επαλήθευση ταυτότητας.

Τι είναι το αποδεικτικό διεύθυνσης;

Για να επαληθεύσουμε τον λογαριασμό σας, πρέπει να λάβουμε ένα ή δύο έγγραφα από εσάς: Απόδειξη ταυτότητας (POI) και αποδεικτικό διεύθυνσης (POA). Μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας μόνο όταν μας στείλετε τα απαραίτητα έγγραφα. Το αποδεικτικό διεύθυνσης είναι ένα έγγραφο που επαληθεύει τη διεύθυνσή σας. Κατά τη διάρκεια επαλήθευσης του λογαριασμού, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση κατοικίας σας και να ανεβάσετε ένα έγγραφο που αποδεικνύει ότι μένετε εκεί.
Το έγγραφο που θα ανεβάσετε πρέπει να ανταποκρίνεται σε ορισμένα κριτήρια για να είναι κατάλληλο ως αποδεικτικό της διεύθυνσής σας. Πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομά σας και να αντιστοιχεί με το όνομα του κατόχου του λογαριασμού στην Binance. Επίσης, δεν πρέπει να έχει ημερομηνία παλαιότερη των τριών μηνών και πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • Το όνομά σας
 • Τη διεύθυνση κατοικίας σας
 • Την ημερομηνία έκδοσης
 • Την αρχή έκδοσης
 • Αναφορά στην αρχή έκδοσης (π.χ. λογότυπο, στοιχεία επικοινωνίας ή ιστότοπος)

Ποια έγγραφα θεωρούνται αποδεικτικά διεύθυνσης;

Πρέπει να ανεβάσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας και το οποίο αναφέρει με σαφήνεια: τη διεύθυνση κατοικίας σας, την ημερομηνία έκδοσης και το όνομα του εκδότη. Πρέπει να έχει ημερομηνία εντός τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής.
Στα έγκυρα έγγραφα περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:
 • Λογαριασμοί για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως ρεύμα, νερό, φυσικό αέριο, αποχέτευση
 • Δηλώσεις λογαριασμού παρόχου υπηρεσιών internet
 • Λογαριασμοί σταθερού τηλεφώνου/internet/τηλεόρασης/πακέτων τηλεπικοινωνίας (οι λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας δεν είναι δεκτοί)*
 • Επιστολές από την εφορία/κυβερνητική αρχή (οι φορολογικές δηλώσεις μπορεί να είναι πέραν των τριών μηνών, εντός του τελευταίου έτους)*
 • Πιστοποιητικό κατοικίας από την τοπική κυβέρνηση (εντός τριών μηνών εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
 • Εταιρικές δηλώσεις γνωστοποίησης φορέα
 • Δηλώσεις διαχείρισης κτιρίου
 • Δηλώσεις ασφάλισης κατοικίας
 • Δηλώσεις υποθηκών
 • Αντίγραφο κίνησης χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας*
 • Δηλώσεις από τη λίστα αποδεκτών εταιρειών χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (ανατρέξτε στη σημείωση παρακάτω)
 • Συστατικές επιστολές τράπεζας - με σφραγίδα ή/και υπογραφή
 • Συμβάσεις μίσθωσης από φοιτητική εστία ή πανεπιστημιακές κατοικίες
 • Επιστολές από πανεπιστήμιο που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του φοιτητή και την τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας του
 • Κρατικές φοιτητικές επιχορηγήσεις/δάνεια ή υποτροφίες σε μια ισχύουσα διεύθυνση κατοικίας
 • Δελτίο εθνικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση και περιλαμβάνει τη διεύθυνση κατοικίας (δεν μπορεί να είναι το ίδιο έγγραφο που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της ταυτότητας)*.
*Οι λογαριασμοί για πακέτα τηλεπικοινωνιών που περιλαμβάνουν κινητά τηλέφωνα είναι αποδεκτοί, αν και οι λογαριασμοί κινητών τηλεφώνων δεν γίνονται δεκτοί από μόνοι τους. (π.χ., ένα πακέτο για internet, τηλεόραση και κινητό θα ήταν αποδεκτό)
*Για τα κυβερνητικά έγγραφα, τα επίσημα έγγραφα δεν απαιτούν σφραγίδα/υπογραφή/κωδικό QR, ενώ οι γενικές επιστολές ή τα χειρόγραφα έγγραφα απαιτούν.
*Οι χώρες Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία, Σλοβακία μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο έγγραφο ταυτότητας για ταυτότητα και αποδεικτικό διεύθυνσης.
*Τα αντίγραφα κινήσεων από αυτές τις εταιρείες χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας είναι αποδεκτά ως αποδεικτικά διεύθυνσης:
Wise, Revolut, N26, Hype, NuBank, Monzo, First Direct, Cashplus, Bray CU, Boursorama Banque, Starling

Επιπλέον αποδεκτά έγγραφα αποδεικτικών διεύθυνσης για συγκεκριμένες χώρες:

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ, ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ:
 • Δελτίο ταυτότητας (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο δελτίο ταυτότητας για απόδειξη ταυτότητας και αποδεικτικό διεύθυνσης)
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ:
 • Κάρτα παραμονής της Ουγγαρίας
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ:
 • Συστατική επιστολή/επιβεβαίωση από δημόσιους ή/και αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών φυσικού αερίου/ηλεκτρικής ενέργειας (EDF, Total, Suez, CDiscount Energy, EkWateur, Mint Energies, E.leclerc Energie)
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ:
 • Δίπλωμα οδήγησης (εφόσον το δίπλωμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί και για σκοπούς ταυτοποίησης)
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑ:
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο με απόδειξη ενοικίου (που να δείχνει τις πληρωμές του τελευταίου έτους)
Σημείωση: Το μισθωτήριο συμβόλαιο με απόδειξη ενοικίου πρέπει να εκδοθεί εντός 1 έτους.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ:
 • Κάρτα ασφάλισης (健康保険証)
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΒΕΙΤ:
 • Αστυνομική ταυτότητα και ταυτότητα Δημόσιας Αρχής Πληροφοριών με πλήρη στοιχεία και σφραγίδα
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΧΡΕΙΝ:
 • Δίπλωμα οδήγησης (μπροστινή και πίσω όψη)
 • Εκτύπωση έξυπνης κάρτας
Σημείωση:
 • Οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοποίησης (δελτίο ταυτότητας/κάρτα παραμονής) που χρησιμοποιείται από τον πελάτη λιανικής για την επαλήθευση της διεύθυνσης πρέπει να είναι έγκυρο (δηλαδή να μην έχει λήξει). Αυτά τα έγγραφα δεν χρειάζεται να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών μηνών.
 • Οι λογαριασμοί για πακέτα τηλεπικοινωνιών είναι αποδεκτοί, όπως το πακέτο για κινητά τηλέφωνα, υπηρεσίες διαδικτύου και τηλεόρασης. Ωστόσο, οι λογαριασμοί που είναι μόνο για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν γίνονται αποδεκτοί.
 • Βεβαιωθείτε ότι στο έγγραφο αποδεικτικού διεύθυνσης αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας σας. Θα πρέπει επίσης να έχει ημερομηνία εντός τριών μηνών.
 • Το όνομα στο έγγραφο πρέπει να είναι το ίδιο με την ταυτότητα που υποβλήθηκε.
 • Η διεύθυνση στο έγγραφο πρέπει να είναι ίδια με τη διεύθυνση κατοικίας που καταχωρίσατε.
 • Το όνομα, η διεύθυνση, η ημερομηνία έκδοσης και ο εκδότης πρέπει να είναι ευανάγνωστα.

Ποια έγγραφα δεν θεωρούνται αποδεικτικά διεύθυνσης;

Κατά κανόνα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα έγγραφα ως αποδεικτικά διεύθυνσης:
 • Αντίγραφα κινήσεων πιστωτικών καρτών που εκδίδονται από καταστήματα λιανικής
 • Συστατικές επιστολές από τον πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας/υπηρεσιών
 • Επιβεβαίωση σύμβασης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
 • Αποδείξεις μισθοδοσίας/συμβάσεις εργασίας
 • Αποδείξεις συναλλαγών (ακόμη και αν αναγράφεται η διεύθυνση παράδοσης/χρέωσης)
 • Επιστολές αλληλογραφίας τραπεζών/υλικό μάρκετινγκ
 • Επιστολές υποθηκών/δανείων/υλικό μάρκετινγκ (εκτός από δήλωση υποθήκης/δανείου)
 • Δηλώσεις λογαριασμών όπου δεν προσδιορίζεται το προϊόν/οι υπηρεσίες συνδρομής
 • Ασφαλιστικά έγγραφα (εκτός από έγγραφο ασφάλισης κατοικίας)
 • Λογαριασμοί από υπηρεσίες streaming
 • Λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας
 • Λογαριασμοί ιατρικών υπηρεσιών
 • Έγγραφα που λαμβάνονται μέσω ταχυδρομικής θυρίδας (η διεύθυνση κατοικίας σας πρέπει να φαίνεται)

Πώς μπορώ να ανεβάσω τα έγγραφα αποδεικτικού διεύθυνσης;

Κατά το ανέβασμα ενός εγγράφου, λάβετε υπόψη:
 • Ελέγξτε ότι το έγγραφό σας δεν είναι παλαιότερο των τριών μηνών. Η Binance δέχεται μόνο αποδεικτικά διευθύνσεων που έχουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
 • Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό διεύθυνσης. Εάν δεν είστε σίγουροι, ανατρέξτε στις παραπάνω λίστες.
 • Ελέγξτε ότι το όνομα και η διεύθυνση στο αποδεικτικό διεύθυνσης ταιριάζουν με το όνομα και τη διεύθυνση που υποβάλατε κατά τη διαδικασία εγγραφής.
 • Πραγματοποιήστε λήψη του εγγράφου κατακόρυφα (σε λειτουργία πορτραίτου) για να διασφαλίσετε τη λήψη ολόκληρου του εγγράφου. Μην πραγματοποιήσετε λήψη σε οριζόντια λειτουργία.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο πρωτότυπα, μη επεξεργασμένα έγγραφα και αποφύγετε τα έγγραφα με περικοπές. Μπορείτε να υποβάλετε μια φωτογραφία/σαρωμένο αντίγραφο ενός λογαριασμού σε έντυπη μορφή ή ένα αρχείο PDF ενός λογαριασμού. Ωστόσο, οι σαρώσεις ή τα στιγμιότυπα οθόνης δεν πρέπει να είναι θαμπά, να έχουν αντανακλάσεις και δεν πρέπει να είναι ασπρόμαυρα. Θα πρέπει επίσης να σαρώσετε και τις τέσσερις γωνίες του εγγράφου σας και να βεβαιωθείτε ότι όλο το κείμενο είναι ευανάγνωστο.
 • Διατηρήστε το έγγραφο αναλλοίωτο, εκτός από την περίπτωση απόκρυψης αριθμών τραπεζικών λογαριασμών ή καρτών (τα ευαίσθητα δεδομένα μπορούν να καλυφθούν).
 • Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφό σας έχει σωστή μορφή και μέγεθος αρχείου. Δεχόμαστε .PDF, .JPG, .JPEG και .PNG. Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του αρχείου, κάντε δεξί κλικ στο έγγραφο και μετά κλικ στην επιλογή [λήψη πληροφοριών]. Το ανέβασμα εγγράφων σε άλλες μορφές δεν θα λειτουργήσει.
 • Λάβετε υπόψη ότι ο έλεγχος του αποδεικτικού διεύθυνσης μπορεί να διαρκέσει έως και 5 εργάσιμες ημέρες. Θα ειδοποιηθείτε για το αποτέλεσμα της διαδικασίας πριν ή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ελέγχου. Δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών.

Συχνές ερωτήσεις

1. Γίνεται αποδεκτός ένας λογαριασμός πακέτου υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών (π.χ. κινητή + internet+ τηλεόραση);
Ναι, οι λογαριασμοί για πακέτα τηλεπικοινωνιών είναι αποδεκτοί, όπως το πακέτο για κινητά τηλέφωνα, υπηρεσίες διαδικτύου και τηλεόρασης. Ωστόσο, οι λογαριασμοί που είναι μόνο για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, δεν γίνονται αποδεκτοί.
2. Τι είναι μια μη έγκυρη ή ελλιπής διεύθυνση;
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει μια πλήρη διεύθυνση κατοικίας που περιλαμβάνει τον αριθμό του διαμερίσματος/του σπιτιού, την οδό και τον ταχυδρομικό κώδικα.
3. Τι είδους έγγραφα είναι απαράδεκτα για το αποδεικτικό διεύθυνσης;
Δεν δεχόμαστε έγγραφα ταυτοποίησης που δηλώνουν το αποδεικτικό διεύθυνσης, ευανάγνωστα αντίγραφα, επιβεβαίωση συμβολαίου υπηρεσίας κοινής ωφέλειας ή αποδεικτικό διεύθυνσης που εκδόθηκε πριν από περισσότερους από τρεις μήνες.
4. Πώς γίνεται η τροποποίηση του Αποδεικτικού διεύθυνσης;
Εάν τα στοιχεία επαλήθευσης της διεύθυνσής σας έχουν αλλάξει, μπορείτε να τα τροποποιήσετε από την ενότητα [Τροποποίηση αποδεικτικού διεύθυνσης]. Θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω email μόλις ολοκληρωθεί η τροποποίηση, περιμένετε υπομονετικά.