Συχνές ερωτήσεις
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
πορτοφόλι Web3
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Bot συναλλαγών
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Tax
Binance Square
Μετατροπή και συναλλαγές block
NFT
VIP
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Πώς γίνεται η χρήση της ανάλυσης συναλλαγών στο Binance Spot

Πώς γίνεται η χρήση της ανάλυσης συναλλαγών στο Binance Spot

2023-03-06 04:10
Η λειτουργία ανάλυσης συναλλαγών της Binance παρέχει ολοκληρωμένα δεδομένα για ζεύγη Token στην αγορά spot. Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα για ένα συγκεκριμένο ζεύγος Token για μια συγκεκριμένη περίοδο, για να κατανοήσετε την απόδοση της συναλλαγής σας. 

Πώς γίνεται η χρήση της ανάλυσης συναλλαγών;

Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της Binance:
1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή της Binance και πατήστε στην επιλογή [Συναλλαγή]. Στην καρτέλα [Spot], πατήστε στην επιλογή [...] στην επάνω δεξιά γωνία. 
2. Πατήστε στην επιλογή [Ανάλυση συναλλαγών].
3. Θα δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο με φίλτρο. Επιλέξτε το ζεύγος συναλλαγών και προσαρμόστε τις ημερομηνίες. Κατόπιν, πατήστε την επιλογή [Επιβεβαίωση].
4. Θα εμφανιστεί η ανάλυση συναλλαγών του επιλεγμένου ζεύγους. 
Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Binance: 
1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και μεταβείτε στην καρτέλα [Εντολές] - [Εντολή Spot].
2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Ιστορικό συναλλαγών] - [Ανάλυση συναλλαγών].
3. Θα δείτε το αναδυόμενο παράθυρο [Ανάλυση συναλλαγών]. Επιλέξτε το βασικό νόμισμα και το νόμισμα προσφοράς και προσαρμόστε τις ημερομηνίες. Κάντε κλικ στην επιλογή [Αναζήτηση].
4. Θα εμφανιστεί η ανάλυση συναλλαγών του επιλεγμένου ζεύγους.

Κατανόηση των δεδομένων της ανάλυσης συναλλαγών

Λάβετε υπόψη ότι τα δεδομένα της ανάλυσης συναλλαγών είναι μόνο για αναφορά. Η ανάλυση συναλλαγών εμφανίζει μόνο δεδομένα για εντολές αγοράς και πώλησης του Token που επιλέξατε, οι οποίες ολοκληρώνονται εντός του χρονικού εύρους που ορίσατε. Εξαιρούνται τα δεδομένα κατάθεσης, ανάληψης, μεταφοράς και διανομής.
Λάβετε υπόψη ότι δεν θα εμφανίσει δεδομένα εάν η θέση είναι αρνητική. 
Θέση = Συνολικό ποσό αγοράς - Συνολικό ποσό πώλησης του βασικού νομίσματος
*Λάβετε υπόψη ότι αυτά τα δεδομένα δεν αντικατοπτρίζουν το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού Spot σας
Συνολικό κόστος θέσης = Συνολικό ποσό αγοράς - Συνολικό ποσό πώλησης του νομίσματος προσφοράς
Μέση τιμή θέσης = Συνολικό κόστος θέσης / Θέση
Αξία πιο πρόσφατης θέσης = Θέση * Πιο πρόσφατη τιμή
Πραγματοποιηθέντα PNL = Συνολικό ποσό πώλησης * (Μέση τιμή πώλησης - Μέση τιμή αγοράς)
Δυνητικά PNL = Θέση * (Πιο πρόσφατη τιμή - Μέση τιμή αγοράς)
Κάποια πιθανά σενάρια για το γεγονός ότι το σύστημα δεν μπορεί να εμφανίσει τα δεδομένα θέσης σας: 
  • Τα δεδομένα θα είναι αρνητικά εάν ο όγκος των αγορών σας είναι χαμηλότερος από τον όγκο των πωλήσεών σας εντός της καθορισμένης περιόδου. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα περιουσιακά σας στοιχεία έχουν υποστεί ζημίες.
  • Εάν το ποσό που ξοδεύετε για την αγορά ενός Token είναι χαμηλότερο από το ποσό που λαμβάνετε από την πώληση του ίδιου Token εντός της καθορισμένης περιόδου (αγορά σε χαμηλή τιμή, πώληση σε υψηλή τιμή), το συνολικό κόστος θέσης θα είναι αρνητικό, πράγμα που σημαίνει ότι οι συναλλαγές σας εντός αυτής της περιόδου είναι κερδοφόρες.
  • Όταν οποιοδήποτε από τα παραπάνω είναι αρνητικό, δεν μπορείτε να δείτε τα δεδομένα της θέσης σας.