Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Συχνές ερωτήσεις
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Bot συναλλαγών
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Πώς γίνεται η χρήση μιας εντολής Spot Trailing Stop

Πώς γίνεται η χρήση μιας εντολής Spot Trailing Stop

2022-04-19 04:17
Εντολή trailing stop Spot
Συχνές ερωτήσεις
Εντολή trailing stop Spot
Εκπαιδευτικό βίντεο

Τι είναι η εντολή Spot Trailing Stop;

Μια εντολή trailing stop είναι παρόμοια με μια εντολή stop-limit, αλλά η τιμή εναύσματος μιας εντολής trailing stop θα ακολουθεί τη θέση σας όταν η αγορά κινηθεί ευνοϊκά και θα κλείσει τη θέση εάν η αγορά κινηθεί αρνητικά εναντίον σας. Με μια εντολή Spot trailing stop, μπορείτε να υποβάλετε μια προκαθορισμένη εντολή σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό, μακριά από την τιμή αγοράς.
Όταν η τιμή κινείται ευνοϊκά, μια εντολή trailing stop κλειδώνει το κέρδος, δίνοντας τη δυνατότητα σε μια συναλλαγή να παραμένει ανοιχτή και να συνεχίσει να είναι κερδοφόρα, όσο η τιμή κινείται προς την ευνοϊκή για τους επενδυτές κατεύθυνση. Η εντολή trailing stop δεν γυρίζει πίσω προς την άλλη κατεύθυνση. Όταν η τιμή κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά ένα καθορισμένο ποσοστό, η εντολή Trailing Stop θα εκτελεστεί ως εντολή με όριο. Όταν μια συναλλαγή δεν κινείται προς ευνοϊκή κατεύθυνση, μια εντολή trailing stop μπορεί να σας βοηθήσει να ελαχιστοποιήσετε τις απώλειες και να προστατέψετε τα κέρδη σας.

Πώς λειτουργεί η εντολή Spot Trailing Stop;

Για μια μακροπρόθεσμη συναλλαγή, η τιμή πώλησης υποτίθεται ότι είναι υψηλότερη από την πιο πρόσφατη τιμή. Όταν η τιμή ανεβαίνει, η τελική τιμή ανεβαίνει μαζί με την πιο πρόσφατη τιμή και διατηρεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό διαστήματος. Ωστόσο, η τιμή της εντολής trailing θα σταματήσει να ανεβαίνει εάν η τιμή πέσει. Μια εντολή πώλησης με όριο θα υποβληθεί στο βιβλίο εντολών αν η τιμή μετακινηθεί περισσότερο από το προκαθορισμένο τελικό όριο υψηλότερης τιμής και φτάσει στην τελική τιμή.
Μια εντολή trailing stop "αγοράς" είναι το αντίθετο από μια εντολή trailing stop "πώλησης".
Για μια βραχυπρόθεσμη συναλλαγή, η τιμή αγοράς υποτίθεται ότι είναι χαμηλότερη από την πιο πρόσφατη τιμή. Όταν η τιμή πέσει, η τελική τιμή θα πέσει μαζί με την πιο πρόσφατη τιμή και διατηρεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό διαστήματος. Ωστόσο, η τιμή της εντολής trailing θα σταματήσει να πέφτει εάν η τιμή ανέβει. Μια εντολή με όριο αγοράς θα υποβληθεί στο βιβλίο εντολών εάν η τιμή μετακινηθεί περισσότερο από το προκαθορισμένο τελικό όριο χαμηλότερης τιμής και φτάσει στην τελική τιμή.
Σημείωση: Η τιμή ενεργοποίησης και το τελικό όριο πρέπει να εκπληρωθούν για να ενεργοποιηθεί μια εντολή με όριο για το κλείσιμο της συναλλαγής.

Παραδείγματα

(1) Καταχώριση εντολής Trailing Stop πώλησης για μακροπρόθεσμη συναλλαγή
Η τιμή αγοράς του BTCUSDT είναι 8.500 USDT και καταχωρείτε μια εντολή trailing stop με τις ακόλουθες παραμέτρους:
 • Όριο εντολής Trailing: 5%
 • Τιμή ενεργοποίησης: 8.500 USDT
 • Τιμή ορίου: 8.600 USDT
Η τιμή εντολής trailing είναι 8.075 USDT και η πιο πρόσφατη τιμή είναι 8.500 USDT. Η τιμή εντολής trailing θα φτάσει τα 15.200 USDT [Πιο πρόσφατη τιμή * (1 - τελικό όριο)] όταν η τιμή αυξηθεί στα 16.000 USDT.
Η τιμή της εντολής trailing θα σταματήσει όταν η τιμή πέσει. Όταν η τιμή μετακινηθεί στην κορυφαία τιμή στα 18.000 USDT, η τελική τιμή θα φτάσει τα 17.100 USDT. Όταν η τιμή πέφτει, η τιμή εντολής trailing stop σταματά ξανά. Όταν η τιμή υποχωρήσει κατά περισσότερο από 5%, φτάνοντας ή υπερβαίνοντας την τιμή trailing των 17.100 USDT, θα εκδοθεί εντολή πώλησης (8.600 USDT) στο βιβλίο εντολών.
Σημειώσεις:
Δεδομένου ότι η τιμή αγοράς είναι 17.100, η εντολή πώλησης (8.600 USDT) θα εκτελεστεί αμέσως. Η τελική τιμή πώλησης θα είναι πολύ υψηλότερη από την τιμή ορίου, με κέρδος 8.500 USDT. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιήσατε μια εντολή stop-limit με τις ίδιες παραμέτρους (τιμή stop: 8.500 USDT, τιμή με όριο: 8.600 USDT), η εντολή θα εκτελεστεί αμέσως στα 8.600 USDT. Συγκριτικά, οι εντολές trailing stop μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά σας.
(2) Καταχώριση εντολής Trailing Stop αγοράς για βραχυπρόθεσμη συναλλαγή
Η τιμή αγοράς του BTCUSDT είναι 9.000 USDT και καταχωρείτε μια εντολή trailing stop με τις ακόλουθες παραμέτρους:
 • Όριο εντολής Trailing: 5%
 • Τιμή ενεργοποίησης: 9.000 USDT
 • Τιμή ορίου: 8.900 USDT
Η τιμή εντολής trailing είναι 9.450 USDT και η πιο πρόσφατη τιμή είναι 9.000 USDT. Η τιμή εντολής trailing θα φτάσει τα 8.925 USDT [Πιο πρόσφατη τιμή * (1 - τελικό όριο)] όταν η τιμή αυξηθεί στα 8.500 USDT.
Η τιμή της εντολής trailing θα σταματήσει όταν η τιμή ανέβει. Όταν η τιμή μετακινηθεί στην κορυφαία τιμή στα 8.000 USDT, η τελική τιμή θα φτάσει τα 8.400 USDT. Όταν η τιμή ανέβει, η τιμή εντολής trailing stop σταματά ξανά. Όταν η τιμή ανέβει κατά περισσότερο από 5%, φτάνοντας ή υπερβαίνοντας την τιμή trailing των 8.400 USDT, θα εκδοθεί εντολή αγοράς (8.900 USDT) στο βιβλίο εντολών.
1. Η εντολή Spot Trailing Stop χρησιμοποιεί το "όριο trailing" για να αντιπροσωπεύσει το συγκεκριμένο ποσοστό κίνησης προς την αντίθετη κατεύθυνση που είστε διατεθειμένοι να ανεχθείτε. Αντιθέτως, η εντολή ΣΜΕ Trailing Stop χρησιμοποιεί "ποσοστό επανάκλησης".
2. Το εύρος του ορίου trailing spot είναι μεταξύ 0,1% - 20,0%, ενώ το εύρος του μελλοντικού ποσοστού επανάκλησης είναι μόνο μεταξύ 0,1% - 5,0% (Ανατρέξτε στο πραγματικό εύρος ορίων στη σελίδα συναλλαγών).
3. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις εναύσματος, η εντολή Spot Trailing Stop θα εκτελείται ως εντολή με όριο και η εντολή ΣΜΕ Trailing Stop θα εκτελείται ως ελεύθερη εντολή. Ως εκ τούτου, απαιτείται μια τιμή με όριο για την υποβολή μιας εντολής Spot Trailing Stop.

Πώς γίνεται η καταχώριση μιας εντολής Spot Trailing Stop;

Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις για να ενεργοποιήσετε μια εντολή trailing stop.
Μια ιχνηλάτηση εντολής stop αγοράς θα ενεργοποιηθεί αν:
 • Τιμή ενεργοποίησης ≥ Χαμηλότερη τιμή
 • Ποσοστό επαναφοράς ≥ Όριο Trailing
Μια ιχνηλάτηση εντολής stop πώλησης θα ενεργοποιηθεί αν: 
 • Τιμή ενεργοποίησης ≤ Υψηλότερη τιμή
 • Ποσοστό επαναφοράς ≥ Όριο Trailing

1.  Τιμή ενεργοποίησης

Η τιμή ενεργοποίησης είναι το επιθυμητό επίπεδο τιμής που ενεργοποιεί την εντολή trailing stop. Εάν δεν έχει οριστεί τιμή ενεργοποίησης, η τιμή ενεργοποίησης θα είναι η τιμή αγοράς από προεπιλογή.
Για να καταχωρίσετε μια εντολή trailing stop αγοράς, η τιμή ενεργοποίησης πρέπει να είναι χαμηλότερη από την τιμή αγοράς. Αντιθέτως, η τιμή ενεργοποίησης πρέπει να είναι υψηλότερη από την τιμή αγοράς για να καταχωρίσετε μια εντολή trailing stop πώλησης.
Η υψηλότερη/χαμηλότερη τιμή της αγοράς πρέπει να φτάσει ή να υπερβεί την τιμή ενεργοποίησης για να καλύπτεται η προϋπόθεση.

2. Όριο Trailing

Το Όριο Trailing είναι το ποσοστό κίνησης προς την αντίθετη κατεύθυνση που είστε διατεθειμένοι να ανεχτείτε. Το Όριο Trailing κυμαίνεται από 0,1% έως 20,0%, τοποθετώντας το ποσοστό μη αυτόματα στο πεδίο "Όριο Trailing". Εναλλακτικά, επιλογές όπως "1%" ή "2%" κ.λπ., είναι διαθέσιμες για γρήγορη επιλογή.

3. Τιμή ορίου

Η τιμή ορίου καθορίζει την τιμή εντολής που υποβάλλεται στην αγορά μετά την εκτέλεση της εντολής trailing stop ως εντολή με όριο. Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή τιμή ορίου.
Σημαντικές σημειώσεις:
 • Ο καθορισμός ενός βέλτιστου ορίου trailing και τιμής ενεργοποίησης θα μπορούσε να είναι μια αποθαρρυντική διαδικασία.
 • Για να είναι αποτελεσματική μια εντολή trailing stop, ένα όριο trailing δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ μικρό ούτε πολύ μεγάλο και η τιμή ενεργοποίησης δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ κοντά ούτε πολύ μακριά από την τιμή αγοράς. Όταν το όριο trailing είναι πολύ μικρό ή η τιμή ενεργοποίησης είναι πολύ κοντά σε αυτό, η εντολή trailing stop είναι πολύ κοντά στην τιμή εισόδου και ενεργοποιείται εύκολα από τακτικές καθημερινές κινήσεις της αγοράς. Δεν υπάρχει περιθώριο για μια συναλλαγή ώστε να κινηθεί προς την ευνοϊκή κατεύθυνση πριν εμφανιστούν σημαντικές κινήσεις τιμών. Η συναλλαγή θα κλείσει/θα πραγματοποιηθεί έξοδος σε ένα σημείο όπου η αγορά μόλις έκανε μια προσωρινή πτώση και, στη συνέχεια, ανέκαμψε, με αποτέλεσμα μια χαμένη συναλλαγή.
 • Όταν το όριο trailing είναι πολύ μεγάλο, η εντολή trailing stop μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από ακραίες κινήσεις της αγοράς, πράγμα που σημαίνει ότι αναλαμβάνετε κινδύνους άσκοπων σημαντικών απωλειών.
 • Ένα υψηλότερο όριο trailing είναι γενικά καλύτερη στρατηγική κατά τη διάρκεια ασταθών περιόδων, ενώ ένα χαμηλότερο όριο trailing είναι προτιμότερο σε κανονικές συνθήκες αγοράς.
 • Δεν υπάρχει ιδανικό βέλτιστο όριο trailing και τιμή ενεργοποίησης. Σας συμβουλεύουμε να αναθεωρείτε κατά καιρούς τη στρατηγική trailing stop, λόγω των συνεχών διακυμάνσεων των τιμών στην αγορά.Θα πρέπει πάντα να εξετάζετε προσεκτικά εάν μια συναλλαγή είναι συνεπής με την ανοχή κινδύνου, την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική κατάσταση και άλλους παράγοντες που μπορεί να σας αφορούν. Εκτός από το εύρος των αλλαγών τιμών, να προσδιορίζετε πάντα το όριο trailing και την τιμή ενεργοποίησής σας με βάση τα στοχευμένα επίπεδα κερδοφορίας και τις αποδεκτές ζημίες εντός των δυνατοτήτων σας.
1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας εντολής stop limit και μιας εντολής trailing stop;
Μια εντολή trailing stop έχει μια μεταβλητή τιμή stop που μπορεί να οριστεί σε συγκεκριμένο ποσοστό ή ποσό που αποκλίνει απ' την τιμή αγοράς. Αποσκοπεί στην προστασία των κερδών, καθώς η εντολή μπορεί να συνεχίσει να κερδίζει όσο η τιμή κινείται προς μια ευνοϊκή κατεύθυνση. Όταν η τιμή της αγοράς φτάσει την τιμή stop προς την αντίθετη κατεύθυνση, το σύστημα θα υποβάλει αυτόματα μια εντολή με όριο στην τιμή ορίου που έχει ορίσει ο χρήστης για να κλείσει την εντολή.
2. Πώς να υπολογίσετε την τιμή trailing stop;
 • Για εντολές αγοράς, η τιμή trailing stop θα είναι η νέα χαμηλότερη τιμή της αγοράς * (1 + όριο trailing).
 • Για εντολές πώλησης, η τιμή trailing stop θα είναι η νέα υψηλότερη τιμή της αγοράς * (1 - όριο trailing).
3. Τι είναι η τιμή ενεργοποίησης;
Όπως και μια εντολή stop-limit, η τιμή ενεργοποίησης είναι η τιμή στην οποία ενεργοποιείται η εντολή trailing stop. Αφού επιτευχθεί η τιμή stop, το όριο θα είναι ενεργό. Μόλις επιτευχθεί το όριο, θα υποβάλει μια εντολή με όριο στο βιβλίο εντολών με την τιμή ορίου που έχετε ορίσει. 
Για παράδειγμα, ο χρήστης Α υποβάλει μια εντολή trailing stop BNBBUSD με τις ακόλουθες παραμέτρους: 
 • Τιμή ορίου: 300 BUSD
 • Τιμή ενεργοποίησης: 280 BUSD
 • Όριο Trailing: 0,5%
Για να ενεργοποιήσετε το όριο trailing 0,5%, η τιμή αγοράς πρέπει πρώτα να φτάσει την τιμή ενεργοποίησης. Όταν το BNB φτάσει τα 280 BUSD, η εντολή trailing θα ενεργοποιηθεί και θα υποβληθεί στο βιβλίο εντολών μια εντολή με όριο ύψους 300 BUSD.
4. Γιατί δεν εκπληρώθηκε η εντολή ορίου μου μετά την ενεργοποίηση των συνθηκών της ιχνηλάτησης εντολής stop; 
Λάβετε υπόψη ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα εκτελεστεί η εντολή σας με όριο. Εάν η τιμή αγοράς δεν φτάσει την τιμή ορίου, η συναλλαγή σας θα παραμείνει ανεκπλήρωτη στο βιβλίο εντολών.
Επίσης, η εκτέλεση της εντολής σας με όριο εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς. Εάν η τιμή αγοράς παρουσιάζει ακραίες διακυμάνσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η εντολή με όριο ενδέχεται να μην εκπληρωθεί, καθώς δεν υπήρχαν αρκετές εντολές αντισυμβαλλομένου για να αντιστοιχούν με την εντολή σας. Λάβετε υπόψη ότι οι εντολές στο βιβλίο εντολών εκτελούνται με χρονολογική σειρά. 
5. Πώς μπορώ να ελέγξω αν η εντολή μου έχει ενεργοποιηθεί/εκκινηθεί;
Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της εντολής από την ενότητα [Ανοιχτές εντολές].
Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της Binance:
Οι συνθήκες της εντολής δεν θα αλλάξουν αν δεν ενεργοποιηθεί. 
Όταν ενεργοποιείται μια εντολή εμφανίζεται ένα πράσινο σημάδι δίπλα στις [Συνθήκες]. Για να δείτε αν η εντολή σας έχει ενεργοποιηθεί ή υποβληθεί στο βιβλίο εντολών, πατήστε στην επιλογή [Συνθήκες] και θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με τη χρονοσήμανση.   
Αν η κατάσταση της εντολής σας είναι [Ενεργοποιημένη], η εντολή με όριο δεν έχει υποβληθεί ακόμα στο βιβλίο εντολών. 
Αν η κατάσταση της εντολής σας είναι [Έχει υποβληθεί], αυτό σημαίνει ότι η εντολή σας είναι ενεργοποιημένη και η εντολή με όριο έχει υποβληθεί στο βιβλίο εντολών.

Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Binance:
Μπορείτε να ελέγξετε τις ανοιχτές εντολές σας κάνοντας κλικ στην κατάσταση της εντολής. 
Εάν η εντολή σας είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν έχει εκκινηθεί ακόμη, η κατάσταση της εντολής θα εμφανίζεται ως [Ενεργοποιημένη]. Για να δείτε την ώρα ενεργοποίησης, απλώς κάντε κλικ στην επιλογή [Ενεργοποιήθηκε]. 
Αν έχει γίνει εκκίνηση της εντολής σας, η κατάσταση της εντολής θα εμφανίζεται ως [Έχει υποβληθεί]. Μπορείτε να ελέγξετε πότε ενεργοποιήθηκε και υποβλήθηκε η εντολή σας στο βιβλίο εντολών κάνοντας κλικ στην επιλογή [Έχει υποβληθεί].
6. Πώς μπορώ να ελέγξω τον χρόνο ενεργοποίησης/εκκίνησης εάν η εντολή έχει εκπληρωθεί;
Για να ελέγξετε τον χρόνο ενεργοποίησης ή εκκίνησης, μεταβείτε στο [Ιστορικό εντολών] - [Λεπτομέρειες εντολής]. Στη συνέχεια, θα δείτε τον χρόνο ενεργοποίησης και υποβολής της εντολής σας στις καρτέλες [Ώρα ενεργοποίησης] και [Ώρα υποβολής].