Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Συχνές ερωτήσεις
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Bot συναλλαγών
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Bot συναλλαγών
Spot TWAP
Πώς γίνεται η χρήση αλγορίθμου TWAP στο Binance Spot

Πώς γίνεται η χρήση αλγορίθμου TWAP στο Binance Spot

2023-05-09 08:39
Το Binance Spot κυκλοφόρησε τον αλγόριθμο συναλλαγών μέσης χρονικά σταθμισμένης τιμής για τους χρήστες API. Χρησιμοποιώντας την εσωτερική λειτουργία αλγοριθμικών συναλλαγών της Binance, οι χρήστες μπορούν να κατανέμουν τις εντολές μεγάλου όγκου σε μικρότερες ποσότητες και να τις εκτελούν αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος των τιμών. 

Τι είναι ο αλγόριθμος μέσης χρονικά σταθμισμένης τιμής (TWAP);

Η μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή (TWAP) είναι μια στρατηγική εκτέλεσης αλγοριθμικών συναλλαγών. Έχει ως στόχο να επιτύχει μια μέση τιμή εκτέλεσης παρόμοια με τη μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή μιας συγκεκριμένης περιόδου.

Πότε χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος μέσης χρονικά σταθμισμένης τιμής (TWAP);

Οι επενδυτές συνήθως χρησιμοποιούν το TWAP για να μετριάσουν τις επιπτώσεις στην αγορά για εντολές μεγάλου όγκου. Οι αλγόριθμοι συναλλαγών TWAP έχουν ως στόχο να βελτιστοποιήσουν τη μέση τιμή μιας συναλλαγής με την κατανομή της εκτέλεσης εντολών σε τμήματα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Το TWAP είναι σχεδιασμένο να παρέχει καλύτερη τιμή εκτέλεσης στα ακόλουθα σενάρια:
 • Όταν το μέγεθος εντολής είναι μεγαλύτερο από τη διαθέσιμη ρευστότητα στο βιβλίο εντολών.
 • Προβλέπεται περίοδος υψηλής μεταβλητότητας των τιμών χωρίς σαφή καθοδική ή ανοδική τάση.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα προτύπων εκτέλεσης του αλγορίθμου TWAP:

Τι πρέπει να λάβω υπόψη κατά τον ορισμό μιας στρατηγικής TWAP;

 • Καθορίστε το μέγεθος της συναλλαγής (το συνολικό ποσό των κρυπτονομισμάτων που θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε). Το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος συναλλαγών της στρατηγικής TWAP στην Binance ισοδυναμεί με 1.000 USDT. Όταν μια στρατηγική TWAP ολοκληρώσει όλες τις εντολές, η εντολή TWAP θα σταματήσει.
 • Επιλέξτε τη στοχευμένη περίοδο εκτέλεσης TWAP. Μπορείτε να επιλέξετε από 5 λεπτά έως 24 ώρες στο Binance Spot.

Στοιχεία API αλγόριθμου TWAP

Νέο τελικό σημείο εντολής TWAP: 

POST /sapi/v1/algo/spot/newOrderTwap

Προσαρμόσιμες παράμετροι εκτέλεσης

ΠαράμετροιΠεριγραφή
ΣύμβολοΣύμβολο συναλλαγής (π.χ. BTCUSDT)
ΠλευράΕίδος συναλλαγής (π.χ. ΑΓΟΡΑ ή ΠΩΛΗΣΗ) 
ΠοσότηταΠοσότητα συναλλαγών (πρέπει να ισοδυναμεί μεταξύ 1.000 USDT και 100.000 USDT)
Διάρκεια
Διάρκεια εντολής TWAP σε δευτερόλεπτα (300 ή 86.400)
 • Εάν η διάρκεια της εντολής είναι μικρότερη από 5 λεπτά, θα οριστεί σε 5 λεπτά (300 δευτερόλεπτα) από προεπιλογή,
 • Εάν η διάρκεια της εντολής είναι μεγαλύτερη από 24 ώρες, θα οριστεί σε 24 ώρες (86.400 δευτερόλεπτα) από προεπιλογή.
limitPriceΤιμή ορίου της εντολής TWAP (Η εντολή θα καταχωρηθεί σε τιμή αγοράς από προεπιλογή)

Άλλα πρόσθετα τελικά σημεία

Τελικό σημείοΠεριγραφήΣύνδεσμος 
DELETE /sapi/v1/algo/spot/orderΑκύρωση μιας ενεργής εντολήςhttps://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#cancel-algo-order-trade-2
GET /sapi/v1/algo/spot/openOrdersΛήψη όλων των εντολών σε εκτέλεση

 
https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-current-algo-open-orders-user_data-2
GET /sapi/v1/algo/spot/historicalOrdersΛήψη ιστορικού εντολώνhttps://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-historical-algo-orders-user_data-2
GET /sapi/v1/algo/spot/subOrdersΛήψη αντίστοιχων δευτερευόντων εντολών για ένα ID συγκεκριμένου αλγορίθμουhttps://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-sub-orders-user_data-2

Συχνές ερωτήσεις

1. Τι είναι τα όρια εντολών;

 • Ανοιχτό όριο εντολής: Το TWAP υποστηρίζει έως και 10 ταυτόχρονες εντολές ανά λογαριασμό. Μπορείτε να καταχωρίσετε πολλαπλές εντολές TWAP για το ίδιο σύμβολο.
 • Ονομαστικό όριο: Το ονομαστικό όριο (Ποσότητα εντολής * Τελευταία τιμή (βασικό περιουσιακό στοιχείο)) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του ισοδύναμου (≥) 1.000 USDT και μικρότερο ή ίσο του ισοδύναμου (≤) 100.000 USDT.
 • Διάρκεια: Η διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 λεπτά (300 δευτερόλεπτα) ή μεγαλύτερη από 24 ώρες (86.400 δευτερόλεπτα).
Τα στοιχεία της συναλλαγής δεν θα είναι διαθέσιμα μέχρι να εκτελεστούν όλες οι εντολές TWAP. Θα εμφανιστούν μόνο οι μερικώς ολοκληρωμένες εντολές. Μπορείτε να δείτε την ποσότητα της συναλλαγής, τη μέση τιμή της συναλλαγής και την προμήθεια συναλλαγής.

2. Τι σημαίνουν οι απαντήσεις σφάλματος;

Ίσως λάβετε τις ακόλουθες απαντήσεις σφάλματος μετά από ένα ελλιπές ερώτημα.
Εξωτερικός κωδικόςΕξωτερικό μήνυμα
0OK
-1000Προέκυψε άγνωστο σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος
-1102Μια υποχρεωτική παράμετρος δεν στάλθηκε, ήταν άδεια/μηδενική ή είχε λάθος μορφή.
-20121Μη έγκυρο σύμβολο
-20130Αποστέλλονται μη έγκυρα δεδομένα για μια παράμετρο
-2013Η εντολή δεν υπάρχει
-5007Η ποσότητα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μηδέν
-20124Μη έγκυρο ID αλγορίθμου ή το ID αλγορίθμου έχει ολοκληρωθεί
-20132Το ID αλγορίθμου πελάτη είναι διπλότυπο
-20194Η διάρκεια είναι πολύ μικρή για να εκτελεστεί όλος ο απαιτούμενος όγκος
-20195Το συνολικό μέγεθος είναι πολύ μικρό
-20196Το συνολικό μέγεθος είναι πολύ μεγάλο
-20198Έχετε συμπληρώσει τις μέγιστες επιτρεπόμενες ανοιχτές εντολές

3. Οι εντολές TWAP εγγυώνται την εκτέλεση; 

Οι εντολές TWAP δεν εγγυώνται την εκτέλεση. Οι εντολές θα εκτελεστούν με τη βέλτιστη δυνατή προσπάθεια, ανάλογα με τη ρευστότητα και τη μεταβλητότητα της αγοράς.
Αν η τιμή της αγοράς μεταβληθεί σημαντικά ή η ρευστότητα είναι ανεπαρκής κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης εντολών, ο αλγόριθμος ίσως να μην μπορέσει να εκτελέσει πλήρως όλες τις εντολές. 
Επομένως, η εκτέλεση θα εξαρτάται πάντα από τη ρευστότητα και δεν εγγυάται την καλύτερη τιμή εκτέλεσης. Για παράδειγμα, ο αλγόριθμος ίσως δεν καταφέρει να ολοκληρώσει την εντολή πριν από τον καθορισμένο χρόνο λήξης, εάν η αγορά πιεστεί.
Η Binance χρησιμοποιεί πολλές στρατηγικές μετριασμού του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων μη αυτόματων και αυτοματοποιημένων διακοπτών και χειριστηρίων διακοπτών. Αυτές οι δυνατότητες ενεργοποιούνται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς ή/και της αποτυχίας των συστημάτων, ακυρώνοντας τυχόν εντολή TWAP σε κατάσταση μη πλήρους εκτέλεσης.

4. Πώς γίνεται ο έλεγχος κατάστασης των εντολών μου TWAP;

Για να ελέγξετε την κατάσταση μιας εντολής TWAP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τελικά σημεία ερωτήματος εντολών (GET /sapi/v1/algo/spot/openOrders ή GET /sapi/v1/algo/spot/historicalOrders).
Λάβετε υπόψη τα εξής:
 • Δεν θα λάβετε καμία ειδοποίηση WebSocket για ενημερώσεις εκτέλεσης εντολών.
 • Αν λάβετε το μήνυμα ["success": true], αυτό δεν σημαίνει ότι η εντολή σας θα εκτελεστεί. Για παράδειγμα, αν το υπόλοιπο στο πορτοφόλι Spot σας δεν επαρκεί, θα λάβετε το μήνυμα ["success": true], αλλά η εντολή δεν θα εκτελεστεί.