Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Συχνές ερωτήσεις
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Bot συναλλαγών
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Λειτουργίες λογαριασμού
Επαλήθευση ταυτότητας
Πώς γίνεται η ολοκλήρωση της δήλωσης πηγής περιουσίας για πρόσβαση σε προϊόντα Fiat στην Binance

Πώς γίνεται η ολοκλήρωση της δήλωσης πηγής περιουσίας για πρόσβαση σε προϊόντα Fiat στην Binance

2023-05-30 10:21

Γιατί πρέπει να ολοκληρώσω τη δήλωση πηγής περιουσίας (SOW);

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών όταν χρησιμοποιούν την Binance, είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε με αυστηρότερους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και να συλλέγουμε μια δήλωση πηγής περιουσίας (SOW) από χρήστες που κατοικούν σε συγκεκριμένες χώρες. Αν κατοικείτε στις ακόλουθες χώρες ομάδων χρηματοοικονομικής δράσης FATF και χώρες υψηλού κινδύνου που είναι καταχωρημένες στην ΕΕ πρέπει να ολοκληρώσετε τη δήλωση πηγής περιουσίας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προϊόντα Fiat της Binance. 

Πώς γίνεται η ολοκλήρωση δήλωσης πηγής περιουσίας (SOW); Ένας οδηγός βήμα προς βήμα

Μην ανανεώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
1. Δηλώστε αν είστε πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο. Εάν είστε πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα έντυπο δήλωσης για αυτό. Πατήστε [Συνέχεια] για να συνεχίσετε.
Το "πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο" είναι ένα φυσικό πρόσωπο:
α) ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Ή ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ: • Αρχηγός κράτους • Αρχηγός κυβέρνησης/πρωθυπουργός • Υπουργός • Αντιπρόεδρος ή Αναπληρωτής • Υπουργός • Βοηθός υπουργού • Κοινοβουλευτικός γραμματέας • Βουλευτής • Δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο • Δικαστής συνταγματικού δικαστηρίου ή άλλων δικαστικών οργάνων υψηλού επιπέδου, οι αποφάσεις των οποίων δεν υπόκεινται σε περαιτέρω προσφυγή, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις • Μέλος ελεγκτικών δικαστηρίων • μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας • Πρέσβης • Συμβούλιο πρεσβείας • Επιτετραμμένος • Υψηλόβαθμος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων • Μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου κρατικών επιχειρήσεων.
β) φυσικό πρόσωπο ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Ή ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΗΓΕΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ: • Ενημέρωση για την οργάνωση και το είδος της ηγετικής λειτουργίας: Πρόεδρος, Διευθυντής, Αναπληρωτής διευθυντής, Γενικός γραμματέας, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή παρόμοια θέση.
γ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ που αναφέρεται στο σημείο α) • σύζυγος β) ΑΝΩΤΕΡΩ: • πρόσωπο που θεωρείται ισότιμο με σύζυγο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο • παιδί • σύζυγος του παιδιού ή πρόσωπο που θεωρείται ισότιμο με σύζυγο.
2. Εισαγάγετε τα στοιχεία σας για να συμπληρώσετε τη δήλωση πηγής περιουσίας. Θα πρέπει να ανεβάσετε έγγραφα που αποδεικνύουν το ετήσιο εισόδημά σας και την πηγή του εισοδήματός σας. 
Σημειώσεις:
  • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες που καταχωρήσατε ταιριάζουν με τις πληροφορίες στα δικαιολογητικά έγγραφά σας.
  • Για να υπολογίσετε επακριβώς το ετήσιο εισόδημά σας, μετατρέψτε το τοπικό σας νόμισμα σε δολάρια ΗΠΑ και πολλαπλασιάστε τον μηνιαίο μισθό σας επί 12.
3. Επιλέξτε όλες τις αντίστοιχες πηγές που συμβάλλουν στη συνολική καθαρή σας περιουσία. Πατήστε [Ανέβασμα] για να υποβάλετε τα δικαιολογητικά σας. 
Σημείωση: 
  • Το όνομα στα δικαιολογητικά πρέπει να αντιστοιχεί στο όνομα που αναγράφεται στο έγγραφο ταυτότητάς σας. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να διευκρινίσετε γιατί σχετίζονται με την επαλήθευσή σας τα έγγραφα τρίτων.
  • Τα έγγραφα πρέπει να αφορούν όσο το δυνατόν πιο πρόσφατο χρονικό διάστημα (δηλ. τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα).
  • Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του εκδότη, η ημερομηνία έκδοσης και όλες οι άλλες πληροφορίες είναι ευδιάκριτες στα έγγραφα.
4. Αφού συμπληρώσετε τη δήλωση περιουσίας, κάντε υπομονή όσο θα ελέγχουμε τα έγγραφά σας σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Μπορείτε να ανατρέξετε στην παρακάτω λίστα με παραδείγματα αποδεκτών εγγράφων:
Επιλογές δήλωσης περιουσίας
Αποδεκτά έγγραφα
Μισθοδοσία
1) Οι αποδείξεις μισθοδοσίας που δείχνουν το εισόδημά σας από τουλάχιστον τον τελευταία μήνα 
2) Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει πληρωμές μισθοδοσίας από τον εργοδότη για τουλάχιστον έναν μήνα
3) Φορολογική δήλωση από το προηγούμενο φορολογικό έτος.
Αυτοαπασχόληση
1) Φορολογική δήλωση από το προηγούμενο φορολογικό έτος 
2) Τα πρόσφατα τιμολόγια/συμβόλαια/συμφωνίες για υπηρεσίες αυτοαπασχόλησης ή δηλώσεις κερδών/ζημιών που αποδεικνύουν το μηνιαίο ή ετήσιο εισόδημά σας.
Κληρονομιά
1) Αντίγραφο διαθήκης του θανόντος κληροδότη
2) Υπογεγραμμένη επιστολή του εκτελεστή της διαθήκης/δικηγόρου/συμβολαιογράφου/διαθήκης.
Δωρεά/δώρο/επιχορήγηση
Εάν είστε φοιτητής/φοιτήτρια και λαμβάνετε επίδομα, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή.
1) Συμφωνητικό δωρεάς/δώρου/επιχορήγησης για ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία 
2) Υπογεγραμμένη ένορκη βεβαίωση/επιστολή του δωρητή στην οποία δηλώνεται η φύση της δωρεάς/του δώρου/της επιχορήγησης 
3) Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει την τραπεζική κατάθεση της δωρεάς/του δώρου/της επιχορήγησης.
Υποθήκες/δάνεια
Σύμβαση υποθήκης/δανείου που δείχνει την αξία της υποθήκης ή του δανείου με σχέδιο αποπληρωμής 
ΚΑΙ
Ένα αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει την κατάθεση δανείου στον λογαριασμό σας.
Κέρδη εταιρείας (μετοχές/μερίσματα)
1) Πιο πρόσφατες δηλώσεις μερισμάτων
2) Πιο πρόσφατες συμφωνίες διανομής
3) Πρόσφατο αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει τις πληρωμές μερισμάτων
4) Πρόσφατοι λογαριασμοί εταιρείας που έχουν περάσει από έλεγχο.
Χρηματοοικονομική επένδυση
1) Δήλωση από τον πάροχο επενδύσεων 
2) Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει τον διακανονισμό από τον πάροχο επενδύσεων 
3) Άλλες βεβαιώσεις ή έγγραφα που αποδεικνύουν τα κέρδη των επενδύσεών σας (από ομόλογα, μετοχές κ.λπ.)