Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Συχνές ερωτήσεις
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Bot συναλλαγών
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Λειτουργίες λογαριασμού
Επαλήθευση ταυτότητας
Πώς γίνεται η ολοκλήρωση επαλήθευσης βελτιωμένης δέουσας επιμέλειας (EDD) στην Binance

Πώς γίνεται η ολοκλήρωση επαλήθευσης βελτιωμένης δέουσας επιμέλειας (EDD) στην Binance

2023-05-30 06:08

Γιατί πρέπει να ολοκληρώσω το EDD;

Η Binance απαιτεί από όλους τους χρήστες να ολοκληρώσουν την επαλήθευση ταυτότητας για να αυξήσουν την ασφάλεια του λογαριασμού τους και να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς των χωρών τους. Για να ενισχύσει την ασφάλεια των λογαριασμών και να διασφαλίσει τα περιουσιακά σας στοιχεία, η Binance ίσως σας ζητήσει κατά καιρούς να ολοκληρώσετε επιπλέον διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας. 
Για παράδειγμα, αφού αναβαθμίσουμε τα πρότυπα συμμόρφωσής μας, ίσως ζητήσουμε από τους υφιστάμενους χρήστες να ολοκληρώσουν επιπλέον διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας για να συμμορφώνονται πλήρως με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τι είδους στοιχεία πρέπει να παρέχω κατά τη διαδικασία EDD;

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας βελτιωμένης δέουσας επιμέλειας (EDD), θα σας ζητηθεί να δηλώσετε αν είστε πολιτικώς εκτεθειμένο άτομο και μπορεί να σας ζητηθεί να ανεβάσετε έγγραφα για να δηλώσετε την πηγή περιουσίας σας (SOW).
Επισκεφτείτε την ενότητα Πώς γίνεται η ολοκλήρωση δήλωσης της πηγής περιουσίας για έναν λεπτομερή οδηγό της διαδικασίας επαλήθευσης.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η EDD;

Γενικά, χρειάζονται περίπου 10 εργάσιμες ημέρες για να ελεγχθεί η επαλήθευση της EDD. Θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Συχνές ερωτήσεις

1. Δεν νιώθω άνετα στο να δίνω τα στοιχεία του αποδεικτικού μισθοδοσίας μου.
Τα προσωπικά σας στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλετε προστατεύονται με ασφάλεια από πρωτόκολλα και λογισμικό κρυπτογράφησης. Διατηρούμε φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με τη συλλογή, την αποθήκευση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία προστατεύονται με ασφάλεια.
2. Πώς γίνεται ο υπολογισμός του ετήσιου εισοδήματός μου; Πρέπει να συμπεριλάβω τις άλλες επενδύσεις μου;
Μπορείτε να υπολογίσετε το ετήσιο εισόδημά σας προσθέτοντας όλες τις πηγές εισοδήματος που λάβατε κατά τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας, των μισθών, των φιλοδωρημάτων, των μπόνους, των προμηθειών, των ενοικίων κ.λπ. Συμπεριλάβετε επίσης στον υπολογισμό άλλα εισοδήματα από επενδύσεις, όπως κέρδη από μετοχές, ομόλογα ή αμοιβαία κεφάλαια.
Στη συνέχεια, αφαιρέστε τα έξοδα που αφορούν το εισόδημα για να υπολογίσετε το καθαρό ετήσιο εισόδημά σας. Για παράδειγμα, επιχειρηματικά έξοδα, επενδυτικά έξοδα ή έξοδα ενοικίασης ακινήτων.
3. Είμαι αυτοαπασχολούμενος. Τι έγγραφα πρέπει να υποβάλω;
Υποβάλετε κάποιο από τα παρακάτω έγγραφα:
  • Φορολογική δήλωση από το προηγούμενο φορολογικό έτος.
  • Πρόσφατα τιμολόγια/συμβόλαια/συμφωνίες για υπηρεσίες αυτοαπασχόλησης ή δηλώσεις κερδών/ζημιών που αποδεικνύουν μηνιαίο ή ετήσιο εισόδημα.
Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εξής: