Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Συχνές ερωτήσεις
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Bot συναλλαγών
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Διαφορετικοί τύποι εντολών για συναλλαγές Spot

Διαφορετικοί τύποι εντολών για συναλλαγές Spot

2022-05-17 01:03
Η Binance προσφέρει διάφορους τύπους εντολών για να χρησιμοποιείτε στις συναλλαγές Spot. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να ορίσετε τις στρατηγικές συναλλαγών σας και να πραγματοποιείτε αποτελεσματικές συναλλαγές. Ας ρίξουμε μια ματιά στους κοινούς τύπους εντολών για τις συναλλαγές Spot στην Binance.

Τι είναι η εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς;

Μια εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς σας επιτρέπει να υποβάλετε αμέσως εντολές αγοράς ή πώλησης για ένα περιουσιακό στοιχείο στην καλύτερη τρέχουσα διαθέσιμη τιμή αγοράς. 
Μπορείτε να επιλέξετε [Ποσό] ή [Σύνολο] για να καταχωρήσετε μια εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς για αγορά ή πώληση. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε απευθείας το ποσό αν θέλετε να αγοράσετε μια συγκεκριμένη ποσότητα BTC. Αλλά αν θέλετε να αγοράσετε BTC με ένα συγκεκριμένο ποσό κεφαλαίων, όπως 10.000 USDT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το [Σύνολο] για να καταχωρήσετε την εντολή αγοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης μιας εντολής αγοράς, ανατρέξτε στην ενότητα Τι είναι η εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς και πώς μπορώ να την καταχωρώ.

Τι είναι η εντολή με όριο;

Η εντολή με όριο είναι μια εντολή που καταχωρείτε στο βιβλίο εντολών με συγκεκριμένο όριο τιμής. Δεν θα εκτελεστεί αμέσως σαν εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς. Αντιθέτως, η εντολή με όριο θα εκτελεστεί μόνο αν η τιμή αγοράς φτάσει την τιμή του ορίου (ή και υψηλότερη τιμή). Επομένως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εντολές με όριο για να αγοράζετε σε χαμηλότερη τιμή ή να πουλάτε σε υψηλότερη τιμή από την τρέχουσα τιμή της αγοράς.
Για παράδειγμα, καταχωρήσατε μια εντολή με όριο αγοράς για 1 BTC στα 60.000 $ και η τρέχουσα τιμή BTC είναι 50.000. Η εντολή με όριο θα ολοκληρωθεί αμέσως στα 50.000 $ αφού αυτή είναι μια καλύτερη τιμή από αυτή που ορίσατε (60.000 $).
Ομοίως, αν καταχωρήσετε μια εντολή με όριο πώλησης για 1 BTC στα 40.000 $ και η τρέχουσα τιμή BTC είναι 50.000 $, η εντολή θα ολοκληρωθεί αμέσως στα 50.000 $ επειδή αυτή είναι είναι μια καλύτερη τιμή από τα 40.000 $.
Εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς
Εντολή με όριο
Αγοράζει ένα στοιχείο ενεργητικού στην τιμή αγοράς
Αγοράζει ένα στοιχείο ενεργητικού σε μια καθορισμένη τιμή ή υψηλότερη
Ολοκληρώνεται αμέσως
Ολοκληρώνεται μόνο στην τιμή εντολής με όριο ή σε υψηλότερη
Μη αυτόματα
Μπορεί να οριστεί εκ των προτέρων
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εντολές με όριο, ανατρέξτε στην ενότητα Τι είναι μια εντολή με όριο;.

Τι είναι η εντολή Stop Limit;

Μια εντολή Stop Limit διαθέτει μια τιμή stop και ένα όριο τιμής. Μπορείτε να ορίσετε το ελάχιστο ποσό κέρδους που θέλετε να αποκτήσετε ή το μέγιστο που είστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε ή να χάσετε σε μια συναλλαγή. Μια εντολή με όριο θα υποβληθεί αυτόματα όταν φτάσει την τιμή ενεργοποίησης.
Οι εντολές Stop Limit είναι καλά εργαλεία για τον περιορισμό της ζημίας που μπορεί να προκύψει σε μια συναλλαγή. Για παράδειγμα, το BTC συναλλάσσεται στα 40.000 $ και μπορείτε να ορίσετε μια εντολή Stop Limit σε τιμή stop ύψους 39.500 $ και σε τιμή με όριο ύψους 39.000 $. Μια εντολή με όριο 39.000 $ θα καταχωρηθεί όταν η τιμή πέσει από 40.000 $ σε 39.500 $.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εντολές Stop Limit, ανατρέξτε στην ενότητα Τι είναι μια εντολή Stop Limit;.

Τι είναι μια διττή εντολή OCO (One-Cancels-the-Other); 

Μια Διττή εντολή OCO (One Cancels the Other) συνδυάζει μια εντολή με όριο και μια εντολή με όριο stop. Υποβάλετε δύο εντολές ταυτόχρονα αλλά μόλις ενεργοποιηθεί η μία, η άλλη εντολή ακυρώνεται. Επομένως, μόνο μία από τις εντολές μπορεί να εκτελεστεί.
Για παράδειγμα, το BTC είναι στα 40.000 $. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διττή εντολή OCO για να αγοράσετε 1 BTC όταν η τιμή φτάσει τα 39.000 $ ή να το πουλήσετε όταν η τιμή αυξηθεί στα 41.000 $. Μία από τις εντολές θα εκτελεστεί πρώτη, πράγμα που σημαίνει ότι η δεύτερη ακυρώνεται αυτόματα.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διττές εντολές OCO, ανατρέξτε στην ενότητα Τι είναι μια διττή εντολή OCO;.

Τι είναι η εντολή trailing stop;

Μια εντολή trailing stop, σας επιτρέπει να καταχωρήσετε μια προκαθορισμένη εντολή σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό που αποκλίνει από την τιμή αγοράς. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η αγορά αλλάζει, κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει να περιορίσετε τη ζημία και να προστατεύσετε τα κέρδη όταν μια συναλλαγή δεν εξελίσσεται ευνοϊκά.
Λάβετε υπόψη πως η εντολή trailing stop δεν γυρίζει πίσω προς την άλλη κατεύθυνση. Όταν η τιμή κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά ένα καθορισμένο ποσοστό, θα ολοκληρώσει ή θα αποχωρήσει από τη συναλλαγή στην τιμή αγοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να καταχωρείτε μια εντολή trailing stop, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς χρησιμοποιείται η εντολή Spot Trailing Stop.