Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
Χρηματοδότηση
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή
USD

Ανακοίνωση

Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Learn & Earn: Receive Free Crypto by Completing Courses & Quizzes! (2023-01-30)

Learn & Earn: Receive Free Crypto by Completing Courses & Quizzes! (2023-01-30)

2023-01-26 09:00
Fellow Binancians,
Binance is excited to announce that we will soon launch the next round of "Binance Learn & Earn", where users can gain knowledge on blockchain and earn free crypto by completing courses and quizzes.
Activity Period: 2023-01-30 09:00 (UTC) to 2023-02-13 09:00 (UTC)
All KYC-verified users can begin to read the articles and watch the video(s) anytime from now, and complete quizzes from 2023-01-30 09:00 (UTC) while token supplies last! Eligible users will stand a chance to receive a predetermined amount of BNB, BUSD, SOL, HOOK, HFT or tokens from other projects, depending on the course or quiz they complete. Do note that each course can only be completed once, and every user qualifies for a maximum of one reward per completed course.
Please note:
 • Users will not be able to participate in this activity once all rewards are distributed.
 • SOL, HOOK and HFT rewards are only available to users who have never subscribed to Simple Earn Locked Products before 2023-01-30 09:00 (UTC). SOL, HOOK and HFT rewards will be automatically staked for 150 days, where users can enjoy 10% APR.
Offered Products (Locked Products):
Digital Assets
Principal Reward
Duration
Standard Annualized Interest Rate
SOL
0.05 SOL
150 Days
10%
HOOK
0.6 HOOK
150 Days
10%
HFT
2 HFT
150 Days
10%
Stay tuned for new projects and opportunities to earn more crypto.
Start Earning by Learning Today!
For more information:
Terms and Conditions:
 • All eligible users are required to complete KYC to receive rewards from this activity.
 • Illegally bulk registered accounts and sub-accounts shall not be eligible to participate or receive any rewards.
 • Rewards are limited and are available on a first-come, first-served basis. Users can only claim the reward for each course after completing the respective quiz.
 • There will be caps imposed on the amount of rewards available to eligible users per country/region.
 • Eligible users may complete multiple quizzes to claim multiple rewards. Users will not be able to participate in this activity once all rewards are distributed.
 • The actual value of the reward received is subject to change due to market fluctuation.
 • For SOL, HOOK and HFT courses only:
  • The SOL, HOOK and HFT rewards are only available to users who have never subscribed to Simple Earn Locked Products before 2023-01-30 09:00 (UTC).
  • Binance Simple Earn will return digital assets/digital currencies to users’ spot wallets at the end of the agreed subscription period.
  • Users can view their assets on Simple Earn Locked Products by going to Wallets > Earn > Simple Earn > Locked.
  • For this activity, users may not redeem their digital assets/digital currencies in advance.
 • For all remaining courses, excluding those on SOL, HOOK and HFT:
  • Token voucher rewards will be distributed within 48 hours to qualified learners who pass the quiz. Users may check their rewards via Account > Reward Center.
  • The validity period for the token voucher is set at 14 days from the day of distribution. Learn how to redeem a token voucher.
 • Binance reserves the right to terminate the activity at any time without prior notice.
 • Binance accounts can only be used by the account registrants. Binance reserves the right to suspend, freeze or cancel the use of Binance accounts by persons other than account registrants.
 • Binance reserves the right of final interpretation of the activity. Binance reserves the right to change or modify these terms at its discretion at any time.
 • Where any discrepancy arises between the translated versions and the original English version, the English version shall prevail.
Thanks for your support!
Binance Team
2023-01-26
Find us on:
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.
Risk Warning: Digital asset prices can be volatile. The value of your investment may go down or up and you may not get back the amount invested. You are solely responsible for your investment decisions and Binance is not liable for any losses you may incur. APR is an estimate of rewards you will earn in cryptocurrency over the selected timeframe. It does not display the actual or predicted returns/yield in any fiat currency. APR is adjusted daily and the estimated rewards may differ from the actual rewards generated. Not financial advice. For more information, see our Terms of Use and Risk Warning.