Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Ανακοίνωση
API Updates

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Notice on Adjusting the Request Weight of Rest API Endpoints

2021-04-26 08:05
Fellow Binancians,
Binance will make an adjustment to the request weight on multiple Rest API endpoints at 2021-04-28 00:00 (UTC). Please refer to the table below for details:
EndpointOld weightNew weight
GET /api/v3/order12
GET /api/v3/openOrders13
GET /api/v3/allOrders510
GET /api/v3/orderList12
GET /api/v3/openOrderList23
GET /api/v3/account510
GET /api/v3/myTrades510
GET /api/v3/exchangeInfo110
For more information, please refer to the API Changelog and the Rest API documentation.
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. Binance will make best efforts to choose high-quality coins, but will not be responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-04-26
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app
Find us on
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.