Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Ανακοίνωση
Latest Binance News

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Notice on Binance P2P Temporary Suspension for VES Trading

2021-09-30 17:00
Fellow Binancians,
Binance P2P will temporarily suspend VES trading starting at 2021-09-30 11:00 PM (UTC-04:00) due to the reconversion of currency by the Central Bank of Venezuela. P2P trading activity for VES pairs will resume at 2021-10-02 01:00 AM (UTC-04:00).
During the period, Binance P2P will suspend peer to peer services for the following trading pairs: VES/USDT, VES/BTC, VES/BUSD, VES/BNB, VES/ETH, VES/SLP, VES/DAI.
Also, all the previous VES trade advertisements made will be cleared. Users will not be able to buy and sell VES or post trade advertisements with VES during the period. Please make sure you complete the related P2P transactions in advance and contact the customer support if there is any order in appeal.

We apologize for any inconvenience caused and thank you for your patience.
Disclaimer: Your use of the Binance P2P services and all information and other content (including that of third parties) included in or accessible from the Binance P2P services is at your sole risk. Our only responsibility is to handle crypto transactions. All payments are final upon completion unless otherwise required by law. Binance P2P platform has neither the rights nor the obligations to resolve any disputes arising from a completed payment. Neither Binance P2P platform nor merchants shall be responsible for your loss in a completed payment.
Thanks for your support!
Binance team
2021-09-30
Find us on
Telegram: https://t.me/binancespanish
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.