Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Ανακοίνωση
Latest Binance News

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Invitation for Marketing Partners: Scale the Crypto Economy with Us!

2022-01-25 07:28
Fellow Binancians,
We are looking for business and marketing partners outside of the crypto sphere to collaborate on innovative, strategic and marketing partnerships to promote fiat-to-crypto adoption.
We welcome partners from hotels, travel, delivery, e-commerce, gaming, e-sport, payments and more!
Why partner with Binance?
  • The world's leading blockchain ecosystem and cryptocurrency infrastructure provider
Collaborate with the world's leading crypto exchange to mutually grow audience reach.
  • Extensive global and local reach
Tap into the fastest-growing crypto industry, and increase your audience reach through global and localized marketing initiatives.
Interested in partnering with Binance?
Fill up this form and we will contact you within 7 days if it’s a good fit!
Partner with us
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. You are advised that Binance is not responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2022-01-25
Find us on
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.