Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Ανακοίνωση
New Cryptocurrency Listing

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Binance Adds ENS on Margin, Launches Interest Rate Promotion!

2021-11-19 04:15
Fellow Binancians,
Binance has added ENS as a new borrowable asset on Margin, and has enabled the following new margin pairs:

Cross Margin: ENS/USDT, ENS/BUSD, ENS/BTC, IOTX/USDT, IOTX/BUSD, IOTX/BTC, SHIB/USDT, SHIB/BUSD, SHIB/DOGE, WIN/USDT, WIN/BUSD
Isolated Margin: ENS/USDT, ENS/BUSD, ENS/BTC
Margin Interest Rate Promotion
  • Users can enjoy a promotional interest rate, with the annual interest rate starting at 6.20% when borrowing BUSD on the Binance Margin platform.
  • Users can enjoy a promotional interest rate, with the annual interest rate starting at 9.30% when borrowing USDT on the Binance Margin platform.
  • Users can enjoy a promotional interest rate, with the annual interest rate starting at 3.10% when borrowing BTC and ETH on the Binance Margin platform.
Please refer to Margin Data for a list of the most updated marginable assets and further information on specific limits and rates.
Further information:
Risk Warning: Margin trading carries a substantial risk and the possibility of both significant profits and losses. Past gains are not indicative of future returns. All of your margin balance may be liquidated in the event of extreme price movement. The information here should not be regarded as financial or investment advice from Binance. All trading strategies are used at your discretion and your own risk. Binance will not be liable to you for any loss that might arise from your use of Margin.

Thanks for your support!
Binance Team
2021-11-19
Find us on
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.