Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Ανακοίνωση
Latest Binance News

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Existing Deposit Addresses & Memo on Cosmos Network (ATOM) to Be Retired

2022-05-24 04:00
Fellow Binancians,
Binance has been upgrading its wallet infrastructure to ensure better wallet efficiency and security. As such, we will be retiring the current deposit addresses and memo on Cosmos Network (ATOM).
To obtain a new deposit address as well as the new memo, users may log into their Binance accounts on the Binance app or website. Impacted users will receive an email informing them to obtain a new deposit address and memo. Please take action within 30 days of receiving the email notification.
No immediate action is required for users who did not receive any email.
For more information, please refer to the following:
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. You are advised that Binance is not responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2022-05-24
Find us on
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.