Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Latest Binance News
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Binance Futures Adds ETH to Cross Collateral

Binance
2020-09-25 07:00
Fellow Binancians,
Binance Futures will add ETH as an option to use as cross collateral in the Futures wallet interface starting 2020/09/28 7:00 AM (UTC).
Note: The maximum borrowing limit of ETH cross collateral per account is 25,000 USDT equivalent. BTC, ETH, and BUSD cross collaterals have different maximum borrowing limits and the limits are non-transferable.
For further information on how to use the cross collateral function, please see the guides below:
Risk warning: Futures trading is a highly risky endeavor, with the potential for both great profits and significant losses. Please be aware that in the event of extreme price movement, there is a chance that all margin balance in your futures wallet may be liquidated.
Thanks for your support!
Binance Team
2020/09/25
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app:
Find us on
Σχετικά άρθρα
Binance Concludes 7 Promos: 999 Tokens Mega Reward Challenge, KAVA Ecosystem and DOT Trading Competitions, and More