Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Ενημερώσεις Binance Wallet
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Auto Deleveraging (ADL) Guarantee on BTC, ETH, and BNB USDⓈ-M Futures Contracts

2021-03-02 11:45
Fellow Binancians,
To further support and protect our users, Binance Futures guarantees that there will be no auto deleveraging (ADL) incident(s) when users trade BTC, ETH, and BNB USDⓈ-M Futures Contracts listed below if the total open interest of the following contracts does not exceed 4 billion USDT:
  • BTCUSDT Perpetual
  • BTCUSDT Quarterly 0326
  • BTCBUSD Perpetual
  • ETHUSDT Perpetual
  • ETHUSDT Quarterly 0326
  • BNBUSDT Perpetual
Important Notes:
  • The open interest and insurance fund balance are updated at 00:00 AM (UTC) daily.
  • The ADL Guarantee is applicable to all BTCUSDT and ETHUSDT USDⓈ-M quarterly Futures Contracts (i.e., It will apply to the new BTCUSDT and ETHUSDT USDⓈ-M quarterly Futures Contracts when the current BTCUSDT and ETHUSDT quarterlies are delivered.)
  • Binance will compensate users who incur losses from ADL incidents on the above-mentioned USDⓈ-M Futures Contracts by utilizing the fund from each contract’s insurance fund.
  • For more information, please refer to Counterparty Liquidation.
Risk Warning: Futures trading carries a substantial risk and the possibility of both significant profits and losses. Past gains are not indicative of future returns. All of your margin balance may be liquidated in the event of extreme price movement. The information here should not be regarded as financial or investment advice from Binance. All trading strategies are used at your discretion and your own risk. Binance will not be liable to you for any loss that might arise from your use of Futures.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-03-02
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app
Find us on