Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Ανακοίνωση
Latest Binance News

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Binance Gift Card Launches Redeem and Convert to Fiat Function on Gift Card Mini App

2022-05-25 04:05
Fellow Binancians,
Binance Gift Card is pleased to announce the new Redeem & Convert to Fiat function in the Gift Card Mini App on Binance App.
This new redemption method allows users to redeem their Gift Cards and seamlessly convert the contained crypto into selected fiat currencies without any fees, in addition to the current option of redeeming the crypto in Gift Cards to funding wallets. The available fiat currencies for conversion include UAH, PHP, VND, INR and IDR.
To redeem your Gift Cards and convert the contained crypto into fiat, simply head to “Profile” section in the Binance App, tap on the “Gift Card” icon, click “Redeem”, and then click “Redeem & Convert to Fiat”.
Note: Please make sure your Binance App is updated to iOS 2.32.0 or Android 1.43.0, or above.
Start redeeming your Gift Cards in fiat today!
For more information:
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. You are advised that Binance is not responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2022-05-25
Find us on
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.