Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Ανακοίνωση
Delisting

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Notice of Removal of Trading Pairs - 2022-05-26

2022-05-19 02:00
Fellow Binancians,
Binance will remove and cease trading on the following trading pair at 2022-05-25 03:00 (UTC):
Margin Pair: REEF/BTC
Binance will remove and cease trading on the following trading pairs at 2022-05-26 03:00 (UTC):
Spot Pairs: AVA/BNB, FARM/BNB, REEF/BTC
Please note:
  • Users can still trade the above assets on other trading pairs that are available on Binance.
  • At 2022-05-23 03:00 (UTC), Binance will suspend REEF/BTC isolated and cross margin borrowing.
  • At 2022-05-25 03:00 (UTC), Binance will close users’ positions, conduct an automatic settlement and cancel all pending orders on the REEF/BTC isolated and cross margin pair, and then delist the REEF/BTC isolated and cross margin pair.
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. You are advised that Binance is not responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2022-05-19
Trade on-the-go with Binance’s crypto trading app (iOS/Android)
Find us on
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.