Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Ανακοίνωση
API Updates

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Updates to API Services

2021-08-06 04:00
Fellow Binancians,
To ensure a safe and fair trading environment for all users and remain compliant with the latest industry requirements, Binance is updating its API services to limit new API key creation by accounts that have only completed basic account verification. This update is effective starting 2021-08-09 03:00 (UTC).
For accounts that have not completed intermediate verification, any existing API keys will be changed to “read only” after 2021-08-23 00:00 AM (UTC). Trading functions via relevant API keys will be deactivated. Users can complete intermediate verification to reset API access and resume trading functions. Please note, this does not affect users who do not use Binance API services, and users can still access Binance services on the Web and App.
Please complete identity verification for full access to Binance API services.
Binance continually reviews its products and services to ensure that we are prioritizing user protection and creating a sustainable crypto ecosystem for everyone.
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. Binance will make best efforts to choose high-quality coins, but will not be responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-08-06
Find us on
Note: This announcement was updated on 2021-08-16 and 2021-08-06..
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.