Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Ενημερώσεις Binance Wallet
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Binance Token Pop Game: Play & Win Up to $1,000

2022-08-11 08:00
This is a general announcement. Products and services referred to here may not be available in your region.
Promotion Period: 2022-08-11, 08:00 (UTC) to 2022-08-23, 11:59 (UTC)
Binance Pay has launched an exclusive promotion to reward Binance users who play its brand-new Token Pop game. Eligible participants can stand a chance to win up to $1,000 in Cashback Voucher, a VIP Upgrade Voucher or a Savings Trial Fund Voucher.
To win up to $1,000, users need to earn a minimum of three points by playing the Binance Token Pop game, and by inviting friends to join this game event. Every three points will allow the user to get a challenge attempt.
*Please Note: Users will not be able to claim rewards from this activity once all rewards are distributed.
How to Get Started with the Token Pop Game:
 1. Log in to your Binance app, and make sure you are on the Pro mode.
 2. Drag down on the homepage to access [Marketplace] and land on the Token Pop game.
 3. Play Token Pop to earn points and rewards.
How to Earn Points:
Complete the tasks below to earn a minimum of three points and stand a chance to win up to $1,000.
 • Task 1: Complete one Token Pop game
  • The user should complete at least one Token Pop game to earn one point.
 • Task 2: Pay 0.5 BUSD to join the tournament and achieve a score of 700
  • Users are required to pay 0.5 BUSD to join the Token Pop tournament. If a minimum score of 700 is achieved, the user earns two points.
 • Task 3: Invite a friend to participate in the event
  • Users may invite friends to participate by clicking the icon besides Task 3.
   • If the friend completes registration and KYC during the event period, the inviter earns three points.
   • If the friend completes Task 2 during the event period, the inviter earns an additional three points.
   • Task 3 can be attempted multiple times. Users earn three points for every invited friend that completes registration and KYC, and an additional three points for every invited friend that attains a minimum score of 700 in the Token Pop tournament. There is no cap on the number of points that a user can earn from this task.
Please see the table below for details.
 • Complete a Token Pop Game
 • Score a Minimum of 700 in the Token Pop Tournament
 • Invite a Friend to Register with Binance and Complete KYC Verification
 • An Invited Friend Scores a Minimum of 700 in the Token Pop Tournament
 • +1 point
 • +2 points
 • +3 points
 • +3 points
Note: There is no cap on the points a user can earn from Task 3. Task 1 and Task 2 will count once only.
Rewards
All eligible users that earn a minimum of three points will be eligible for rewards of Cashback Voucher, VIP Upgrade Voucher, or Savings Trial Fund Voucher. Every three points will allow the user to get a challenge attempt. There is no limitation on the number of rewards one user can get.
 • The Cashback Vouchers have varying value, ranging from 0.6 BUSD to 1,000 BUSD. There are 21 types in total. The higher the value, the lower the odds of winning the voucher.
 • The VIP Upgrade Vouchers allow users to upgrade their VIP levels and enjoy the corresponding benefits during the validity period.
 • The Savings Trial Fund Vouchers are fixed at 100 BUSD each. Upon redemption, winners can use the funds to subscribe to BUSD Flexible Savings and win interest over seven days.
Terms & Conditions
 • To access Binance Pay, download the latest Binance App, or upgrade your Binance app to iOS v2.47.0 or Android v2.47.0, or above.
 • This promotion is only available to verified Binance users.
 • Rewards will be distributed within 24 hours after the promotion ends. Users will be able to view the rewards via Account > Reward Center.
 • Vouchers are valid for 30 days from the date of distribution. Learn how to redeem a voucher.
 • The Savings Trial Fund is not withdrawable or tradable. For more details, click here.
 • Rewards will be distributed on a first-come, first served basis. Users will not be able to participate in this activity once all rewards are distributed.
 • Every three points will allow the user to get a challenge attempt. There is no limitation on the number of rewards one user can get.
 • Binance reserves the right to disqualify any participants showing any signs of fraudulent behavior immediately.
 • Binance reserves the right to cancel or amend the promotion or promotion rules at its sole discretion.
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.
Risk Warning: Digital asset prices can be volatile. The value of your investment can go down or up and you may not get back the amount invested. You are solely responsible for your investment decisions and Binance is not liable for any losses you may incur. Please fund your wallet and perform your transactions cautiously. Not financial advice. For more information, see our Binance Terms of Use, Binance Pay Terms of Use and Risk Warning.