Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Ανακοίνωση
New Cryptocurrency Listing

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Binance Will List Merit Circle (MC)

2021-12-02 04:02
Fellow Binancians,
Binance will list Merit Circle (MC) and will open trading for MC/BTC, MC/BUSD, and MC/USDT trading pairs at 2021-12-02 08:00 (UTC).
  • Users can now start depositing MC in preparation for trading
  • Withdrawals for MC will open at 2021-12-03 08:00 (UTC)
Note: The withdrawal open time is an estimated time for users’ reference. Users can view the actual status on the withdrawal page
What is Merit Circle (MC)?
Merit Circle is a decentralized autonomous organization (DAO) that invests in play-to-earn games and utilizes the DAO’s NFT assets by lending to players. MC is the governance token of the Merit Circle DAO, and can be used to participate in platform governance, staking, early access to NFT drop, and platform rewards.
MC Listing Fee: 0 BNB.
Details:
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. You are advised that Binance is not responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-12-02
Find us on
Instagram: https://www.instagram.com/binance
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.