Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Latest Activities
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

LINK Margin Trading Competition - Zero Interest Margin Lending & 100,000 LINK to Give Away

Binance
2019-07-18 11:51

Promotion period: 2019/07/19 0:00 AM to 2019/07/26 0:00 AM (UTC).

Promotion A: Zero Interest on LINK Margin Lending

During the promotion period, all users will enjoy zero interest on their LINK borrowings on Binance.com.

Promotion B: LINK Margin Trading  Competition - 100,000 LINK Giveaway

All users with trading volume of at least 3,500 LINK (including buys &sells) across the LINK/BTC and LINK/USDT margin trading pairs on their margin accounts during the promotion period will equally share a pool of 100,000 LINK. 

Terms:

  • Binance reserves the right to cancel or amend the Competition or Competition Rules at our sole discretion.
  • Binance reserves the right to disqualify trades that are deemed to be wash trades or display attributes of market manipulation.
  • Trading volume refers to total buys and sells (excluding wash trades).
  • Rewards will be issued within 2 weeks after the competition ends. You will be able to login and see your prize via Distribution History > Account Center.
  • This competition is limited to LINK/BTC and LINK/USDT margin trading pairs.

Risk warning: Cryptocurrency investment is subject to high market risk. Binance is not responsible for any direct, indirect or consequential losses as a result of the trading competition. Please make your investments with caution.

Σχετικά άρθρα
Binance Adds FIS & WAXP on Isolated Margin, Launches 50,000 USDT Giveaway!