Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Ανακοίνωση
New Cryptocurrency Listing

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

Binance Will List Anyswap (ANY)

2021-12-04 02:01
Fellow Binancians,
Binance will list Anyswap (ANY) and will open trading for ANY/BTC, ANY/BUSD, and ANY/USDT trading pairs at 2021-12-04 06:00 (UTC).
  • Users can now start depositing ANY in preparation for trading
  • Withdrawals for ANY will open at 2021-12-05 06:00 (UTC)
Note:
  • Binance will only support ANY BEP-20 token deposits and withdrawals
  • The withdrawal open time is an estimated time for users’ reference. Users can view the actual status on the withdrawal page
What is Anyswap (ANY)?
Anyswap is a decentralized cross-chain swap protocol and bridge infrastructure. ANY is the native utility token of the platform, which enables users to pay for bridge transaction fees. Upcoming use cases include governance and staking.
ANY Listing Fee: 0 BNB.
Details:
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. You are advised that Binance is not responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-12-04
Find us on
Instagram: https://www.instagram.com/binance
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.