Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
Χρηματοδότηση
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή
USD

Ανακοίνωση

Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Το swap ρευστότητας Binance προσθέτει τα pool ρευστότητας APT/BTC, APT/USDT, HFT/BTC, HFT/USDT

Το swap ρευστότητας Binance προσθέτει τα pool ρευστότητας APT/BTC, APT/USDT, HFT/BTC, HFT/USDT

2023-01-26 08:19
Αυτή είναι μια γενική ανακοίνωση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται εδώ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η υπηρεσία swap ρευστότητας Binance έχει ανοίξει τέσσερα νέα pool ρευστότητας.
  • APT/BTC
  • APT/USDT
  • HFT/BTC
  • HFT/USDT
Σημειώσεις:
  • Η προσθήκη κεφαλαίων σε ένα pool ρευστότητας ενέχει ορισμένους κινδύνους. Ο αριθμός των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που εξοφλείτε μπορεί να διαφέρει από τον αριθμό των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που προσθέτετε σε ένα pool ρευστότητας.
  • Κατά την προσθήκη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ή κατά την εξόφληση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από ένα pool ρευστότητας, ενδέχεται να προκύψουν προμήθειες συναλλαγής.
  • Για τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις, διαβάστε τη Συμφωνία χρήστη για την υπηρεσία swap ρευστότητας της Binance. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους.
Οδηγοί και σχετικό υλικό:
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
20-01-2023
Βρείτε μας στο
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αλλάξει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.