Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή

Ανακοίνωση

Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Ενημερώσεις API
Το Binance Spot κυκλοφορεί τη λειτουργία Πρόληψης συναλλαγών τύπου Self-Trade (STP) στο API

Το Binance Spot κυκλοφορεί τη λειτουργία Πρόληψης συναλλαγών τύπου Self-Trade (STP) στο API

2023-01-26 08:19
Αγαπητοί/ές Binancians,
Το Binance Spot θα κυκλοφορήσει τη λειτουργία Πρόληψη συναλλαγών τύπου Self-Trade (STP), από τις 26-01-2023 08:00 (UTC). Λάβετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο μέσω API. Οι χρήστες του ιστότοπου της Binance, της εφαρμογής Binance και της εφαρμογής Binance για Desktop δεν θα επηρεαστούν.
Λάβετε υπόψη:
  • Η λειτουργία STP είναι προαιρετική και διατίθεται μόνο μέσω API. Οι χρήστες μπορούν να προχωρήσουν με το αρχείο καταγραφής αλλαγών API για να μάθουν πώς να αξιοποιούν αυτήν τη λειτουργία.
  • Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία STP τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την ενεργοποίησή της. 
  • Αυτή η προαιρετική λειτουργία εντολών API θα επιτρέψει στους χρήστες να ορίσουν μια παράμετρο STP για κάθε εντολή spot για να καθορίσουν τις συνέπειες μιας πιθανής συναλλαγής τύπου self-trade. 
  • Δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στους χρήστες που δεν χρησιμοποιούν αυτήν τη λειτουργία.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Αν έχετε περισσότερες απορίες για το API, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα ή ζητήστε βοήθεια από την κοινότητα του Binance Developer.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
25-01-2023
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αλλάξει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.