Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Το Binance Pool κυκλοφορεί την υπηρεσία inscription των ordinal

Το Binance Pool κυκλοφορεί την υπηρεσία inscription των ordinal

2023-08-31 09:55
Αγαπητοί/ές Binancians,
Το Binance Pool είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την κυκλοφορία της υπηρεσίας inscription των ordinal. Η υπηρεσία αυτή διευκολύνει τους χρήστες να καταγράφουν επιπλέον δεδομένα απευθείας σε μεμονωμένα satoshi, δημιουργώντας μοναδικά ψηφιακά τεχνουργήματα, τα οποία αποθηκεύονται με ασφάλεια στο δίκτυο Bitcoin.
Λάβετε υπόψη ότι οι χρήστες πρέπει να διαθέτουν μια διεύθυνση Taproot πριν χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία.
Εξερευνήστε την υπηρεσία inscription των ordinal τώρα!
Οδηγοί και σχετικά υλικά:
Όροι και προϋποθέσεις:
  • Οι χρήστες πρέπει να διαθέτουν μια διεύθυνση Taproot και να έχουν επαληθεύσει τους λογαριασμούς τους για να χρησιμοποιούν την υπηρεσία inscription των ordinal.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
31-08-2023
Βρείτε μας στο
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες inscription μας, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οι υπηρεσίες υπόκεινται σε κινδύνους και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα inscription σας και τα αποτελέσματα ή τις συνέπειές τους. Τα inscription, αφού δημιουργηθούν, είναι αμετάβλητα και μη αναστρέψιμα. Δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι συμβατές με όλες τις διευθύνσεις Bitcoin ή τα λογισμικά πορτοφολιού. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τη δημιουργία inscription. Η Binance δεν εγγυάται τη δυνατότητα εμπορίας ή μεταφοράς του inscription σας μετά τη δημιουργία του. Η Binance δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες και δεν θα πραγματοποιούνται επιστροφές χρημάτων αφότου μεταδοθούν οι συναλλαγές inscription στο δίκτυο Bitcoin. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους των inscription.