Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
Ροή
Λήψεις
English
USD

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Ενημερώσεις Binance Wallet

Το Binance OTC ξεκινά τις Συναλλαγές μπλοκ Spot στο διαδίκτυο

2022-09-30 05:39
Αγαπητοί/ές Binancian,
Το Binance OTC ξεκίνησε τις Συναλλαγές μπλοκ Spot στον ιστότοπο της Binance. Αυτό αυξάνει τον αριθμό των διαύλων επικοινωνίας που διατίθενται στους χρήστες για συναλλαγές OTC, επιτρέποντας την ολοκλήρωση των συναλλαγών OTC πιο απρόσκοπτα και με ασφάλεια, στην πλατφόρμα συναλλαγών Binance OTC.
Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις Συναλλαγές μπλοκ Spot μέσω του ιστότοπου της Binance > Συναλλαγές > Binance OTC > Ξεκινήστε τις συναλλαγές. Με τις Συναλλαγές μπλοκ Spot, οι πελάτες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με ονομαστικά ποσά 200.000 $ και άνω, μπορούν να ζητήσουν μια ζωντανή προσφορά τιμής από το trading desk της Binance OTC απευθείας μέσα στην πλατφόρμα.
Οι Συναλλαγές μπλοκ Spot είναι το πρώτο από μια σειρά προϊόντων OTC που κυκλοφορεί στην πλατφόρμα συναλλαγών OTC, η οποία διευκολύνει τις απαιτήσεις συναλλαγών spot για θεσμικούς πελάτες και πελάτες VIP. Βρείτε τις τρέχουσες προσφορές OTC που είναι διαθέσιμες στην Binance ως εξής:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη σελίδα του Binance OTC.
Όροι και προϋποθέσεις:
  • Οι χρήστες πρέπει να ολοκληρώσουν την επαλήθευση λογαριασμού, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία.
  • Οι συναλλαγές OTC στη σελίδα Συναλλαγές μπλοκ Spot θα περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του όγκου συναλλαγών spot 30 ημερών για το Πρόγραμμα VIP εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της εκτέλεσης.
  • Επισκεφτείτε τη Δομή προμηθειών VIP ή το Κέντρο χρηστών, για να επιβεβαιώσετε το τρέχον επίπεδο VIP σας.
  • Όλα τα ποσά περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού, οι όγκοι συναλλαγών και οι μετρήσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα, μετρώνται από την Binance κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
  • Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης του Binance OTC πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε προϊόν στο Binance OTC.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
29/09/2022
Βρείτε μας στο
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αλλάξει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.