Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Το Binance NFT παρουσιάζει το πρόγραμμα NFT VIP

Το Binance NFT παρουσιάζει το πρόγραμμα NFT VIP

2023-06-07 13:22

Αγαπητοί/ές Binancians,

Το Binance NFT είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επερχόμενη κυκλοφορία του προγράμματος NFT VIP στις 01-06-2023 05:00 (UTC), το οποίο παρέχει πρόσθετα προνόμια σε όλους τους επιλέξιμους χρήστες NFT.

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο υποπρογράμματα: Το Πρόγραμμα επενδυτή NFT VIP και το Πρόγραμμα κατόχου NFT VIP. Στο πλαίσιο του προγράμματος επενδυτή NFT VIP, οι επενδυτές NFT μπορούν αυτόματα να πληρούν τις προϋποθέσεις για αναβαθμίσεις επιπέδου NFT VIP ικανοποιώντας τις απαιτήσεις Όγκου Πώλησης 30 ημερών και Όγκου Συναλλαγών NFT 30 ημερών. Εναλλακτικά, οι κάτοχοι NFT μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για αναβαθμίσεις επιπέδου NFT VIP αυτόματα ικανοποιώντας την Ημερήσια Μέση Αξία Διακράτησης Περιουσιακών Στοιχείων NFT κατά τις τελευταίες 30 ημέρες στο Πρόγραμμα κατόχου NFT VIP. 

Οι χρήστες VIP NFT θα απολαμβάνουν χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην Αγορά NFT της Binance, καθώς και αναβαθμίσεις επιπέδου VIP Binance έως και VIP 4 ανάλογα με το επίπεδο NFT VIP τους. Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε προνόμια που είναι διαθέσιμα μόνο σε VIP χρήστες της Binance, όπως μειωμένες προμήθειες συναλλαγών Spot και Futures, υπηρεσίες κάλυψης βασικών λογαριασμών και αποκλειστικές προσκλήσεις σε εκδηλώσεις της Binance.

Σημείωση: Μόνο οι επιλέξιμες συλλογές NFT θα υπολογίζονται στις απαιτήσεις του προγράμματος NFT VIP. Ανατρέξτε στη σελίδα προμηθειών για την πλήρη λίστα των επιλέξιμων συλλογών NFT.

Απαιτήσεις προγράμματος επενδυτή NFT VIP:


Επίπεδο NFT VIP

Προϋποθέσεις καταλληλότητας για επενδυτές NFT VIP

Προνόμια επενδυτών NFT VIP

Όγκος πώλησης NFT 30 ημερών (ισοδύναμο σε USDT)

Ή/και

Όγκος συναλλαγών NFT 30 ημερών (ισοδύναμο σε USDT)

Προμήθειες συναλλαγών στην

Αγορά NFT της Binance

VIP 1

≥ 10.000

και

≥ 20.000

0,90%

VIP 1

VIP 2

≥ 50.000

και

≥ 100.000

0,80%

VIP 2

VIP 3

≥ 100.000

και

≥ 200.000

0,70%

VIP 3

VIP 4

≥ 180.000

και

≥ 360.000

0,60%

VIP 4

VIP 5

≥ 270.000

και

≥ 540.000

0,50%

VIP 6

≥ 360.000

και

≥ 720.000

0,40%

VIP 7

≥ 450.000 

και

≥ 900.000

0,30%

VIP 8

≥ 540.000 

και

≥ 1.080.000

0,20%

VIP 9

≥ 630.000

και

≥ 1.260.000

0,10%

Απαιτήσεις προγράμματος επενδυτή NFT VIP: 


Επίπεδο NFT VIP 

Προϋποθέσεις καταλληλότητας για κατόχους NFT VIP

Προνόμια κατόχων NFT VIP

Ημερήσια μέση αξία διακράτησης περιουσιακών στοιχείων NFT τις τελευταίες 30 ημέρες (ισοδύναμο σε USDT)

Προμήθειες συναλλαγών στην

Αγορά NFT της Binance

VIP 1

≥ 100.000

0,90%

VIP 1

VIP 2

≥ 250.000

0,80%

VIP 2

VIP 3

≥ 500.000 

0,70%

VIP 3

VIP 4

≥ 1.000.000 

0,60%

VIP 4

Σημειώσεις: 

 • Οι χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις του αντίστοιχου υποπρογράμματος θα αναβαθμιστούν αυτόματα στο αντίστοιχο επίπεδο NFT VIP στις 05:00 (UTC) καθημερινά. Δεν χρειάζεται οι χρήστες να κάνουν αίτηση για το πρόγραμμα.

 • Οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στο προφίλ τους στο Binance NFT για να ελέγξουν το τρέχον επίπεδο NFT VIP τους. Εάν ένας χρήστης πληροί τις προϋποθέσεις για περισσότερα από ένα υποπρογράμματα NFT VIP, θα ισχύει το υψηλότερο επίπεδο NFT VIP. 

 • Όλοι χρήστες VIP NFT θα λαμβάνουν επίσης αναβαθμίσεις επιπέδου VIP Binance έως και VIP 4 με βάση το τελευταίο τους επίπεδο NFT VIP στις 05:00 (UTC) καθημερινά, σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες. Επιπλέον, οι υπάρχοντες χρήστες της Binance επιπέδου VIP 1-9 θα μπορούν να απολαμβάνουν χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά NFT της Binance, καθώς θα αντιστοιχίζονται αυτόματα στα επίπεδα NFT VIP 1-9 στο Πρόγραμμα NFT VIP. 

  • Για παράδειγμα, οι χρήστες της Binance επιπέδου VIP 9 και του NFT VIP 9 θα χρεώνονται τις ίδιες μειωμένες προμήθειες κατά την ολοκλήρωση συναλλαγών στην αγορά NFT της Binance. Το ίδιο ισχύει για τους χρήστες της Binance επιπέδου VIP 8 και NFT VIP 8 κ.ο.κ.

 • Πρόγραμμα επενδυτών NFT VIP

  • Μόνο οι αγορές ή/και οι πωλήσεις σε επιλέξιμες συλλογές NFT θα υπολογίζονται στις απαιτήσεις Όγκου πώλησης NFT 30 ημερών και Όγκου συναλλαγών NFT 30 ημερών στο Πρόγραμμα επενδυτών NFT VIP, κατά περίπτωση. Ανατρέξτε στη σελίδα προμηθειών για την πλήρη λίστα των επιλέξιμων συλλογών NFT.

  • Ο όγκος πώλησης NFT 30 ημερών αναφέρεται στην ισοδύναμη με USDT αξία όλων των πωλήσεων επιλέξιμων NFT που ολοκληρώθηκαν από τον χρήστη στην αγορά NFT της Binance τις τελευταίες 30 ημέρες.

  • Ο όγκος συναλλαγών NFT 30 ημερών αναφέρεται στην ισοδύναμη με USDT αξία όλων των αγορών πωλήσεων επιλέξιμων NFT που ολοκληρώθηκαν από τον χρήστη στην αγορά NFT της Binance τις τελευταίες 30 ημέρες. 

  • Η Binance θα χρησιμοποιήσει τη συναλλαγματική ισοτιμία USDT σε πραγματικό χρόνο όταν ολοκληρωθούν οι εντολές αγοράς/πώλησης NFT στους ημερήσιους υπολογισμούς του όγκου πωλήσεων NFT 30 ημερών και του όγκου συναλλαγών NFT 30 ημερών.

 • Πρόγραμμα κατόχων NFT VIP

  • Μόνο τα περιουσιακά στοιχεία NFT από τις επιλέξιμες συλλογές NFT θα υπολογίζονται στην ημερήσια μέση τιμή διακράτησης στοιχείων NFT κατά τις τελευταίες 30 ημέρες στο Πρόγραμμα κατόχων NFT VIP. Για την πλήρη λίστα των επιλέξιμων συλλογών NFT, ανατρέξτε στη σελίδα προμηθειών.

  • Η Binance θα λάβει ένα στιγμιότυπο όλων των εγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων NFT στους λογαριασμούς των χρηστών στις 01:00 (UTC) καθημερινά. Χρησιμοποιώντας τις κατώτατες τιμές NFT όλων των επιλέξιμων συλλογών NFT στις 01:00 (UTC), η Binance θα υπολογίσει στη συνέχεια την Ημερήσια επιλέξιμη αξία διακράτησης περιουσιακών στοιχείων NFT των χρηστών και την Ημερήσια μέση αξία διακράτησης περιουσιακών στοιχείων NFT τις τελευταίες 30 ημέρες, σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους.

   • Ημερήσια επιλέξιμη αξία διακράτησης περιουσιακών στοιχείων NFT = [(Αριθμός NFT από επιλέξιμη συλλογή NFT 1 x Κατώτατη τιμή της επιλέξιμης συλλογής NFT 1 στις 01:00 UTC) + ... (Αριθμός NFT από επιλέξιμη συλλογή NFT N x Κατώτατη τιμή της επιλέξιμης συλλογής NFT N στις 01:00 UTC)]

   • Ημερήσια μέση αξία διακράτησης περιουσιακών στοιχείων NFT τις τελευταίες 30 ημέρες = Άθροισμα της ημερήσιας επιλέξιμης τιμής διακράτησης στοιχείων NFT των χρηστών τις τελευταίες 30 ημέρες / 30 (ημέρες)

Μάθετε περισσότερα για την Αγορά NFT της Binance:

Όροι και προϋποθέσεις:

 • Οι χρήστες πρέπει να ολοκληρώσουν την επαλήθευση ταυτότητας για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα NFT VIP. 

 • Όλα τα ποσά διακράτησης περιουσιακών στοιχείων NFT, οι όγκοι συναλλαγών NFT και οι μετρήσεις που σχετίζονται με το Πρόγραμμα NFT VIP μετρώνται από την Binance κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η Binance διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης και τελικής έγκρισης των προσαρμογών επιπέδων, σύμφωνα με τις εσωτερικές απαιτήσεις.

 • Ο όγκος συναλλαγών μετράει τόσο τις αγορές όσο και τις πωλήσεις, εξαιρουμένων των συναλλαγών τύπου wash.

 • Η Binance διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τους χρήστες από το πρόγραμμα εάν ο λογαριασμός εμπλέκεται σε οποιαδήποτε ανέντιμη ή δόλια συμπεριφορά (π.χ. συναλλαγές τύπου wash ή παράνομες ομαδοποιημένες εγγραφές λογαριασμών, ως ενεργώντες για ίδια συμφέροντα ή με σκοπό τη χειραγώγηση της αγοράς).

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δομές προμηθειών άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, ανατρέξτε στη Δομή προμηθειών VIP.

 • Η Binance διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει το πρόγραμμα ή τους κανόνες του προγράμματος κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

 • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. 

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!

Η ομάδα της Binance

29-05-2023

Πραγματοποιήστε συναλλαγές εν κινήσει με την εφαρμογή συναλλαγών κρύπτο της Binance (iOS/Android)

Βρείτε μας στο 

Ακολουθήστε το Binance NFT στο 

Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Προειδοποίηση κινδύνου: Η αξία των NFT σας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Τα NFT υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο της αγοράς. Η Binance δεν είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση της ταυτότητας, της νομιμότητας ή της αυθεντικότητας οποιουδήποτε NFT. Τα NFT δεν ελέγχονται στις περισσότερες χώρες. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι σας επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στην Αγορά NFT της Binance, ανάλογα με τις περιστάσεις σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους Όρους και προϋποθέσεις του Binance NFT, τους Όρους χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.