Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή

Ανακοίνωση

Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Το BADGER είναι διαθέσιμο μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας

Το BADGER είναι διαθέσιμο μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας

2023-01-26 08:18
Αγαπητοί/ές Binancians, 
Εισαγωγή σε νέες καταχωρήσεις fiat-σε-token στην Binance μέσω της Αγοράς κρύπτο με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.
Οι χρήστες μπορούν πλέον να αγοράσουν BADGER με κύρια νομίσματα fiat χρησιμοποιώντας πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες.
Νέα νομίσματα fiat διαθέσιμα για αγορά BADGER: 
  • AED, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, PLN, RON, TRY, TWD
Ξεκινήστε να αγοράζετε κρυπτονομίσματα με πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες τώρα!
Ας ξεκινήσουμε:
Σημείωση: Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες στην Binance μέσω υπηρεσιών τρίτων μερών που η Binance συνεργάζεται μαζί τους κατά καιρούς και δεν παρέχονται απευθείας από την Binance. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι οι συναλλαγές είναι τοπικές και δεν υπάρχει χρηματικό έμβασμα από το εξωτερικό. Ανατρέξτε στις οδηγίες μας για επιπλέον πληροφορίες.
Μόνο για τη Βραζιλία: Οι χρήστες της Binance που πληρώνουν με πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες θα χρεωθούν με φόρο IOF για κάθε συναλλαγή με κάρτα στην Binance.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
20-01-2023
Βρείτε μας στο
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αλλάξει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ επίσης είναι πιθανό και το να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Δεν πρέπει να επενδύετε περισσότερα από όσα μπορείτε να χάσετε και θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε πλήρως τους κινδύνους που ενέχονται.  Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο παράγοντα πρόβλεψης για μελλοντικές αποδόσεις. Πριν κάνετε κάποια συναλλαγή, αναλογιστείτε το επίπεδο εμπειρίας και τους επενδυτικούς στόχους σας και ζητήστε συμβουλές από ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο, εάν είναι απαραίτητο. Είναι δική σας ευθύνη να εξακριβώνετε εάν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Binance, σύμφωνα με τις προσωπικές σας περιστάσεις. Δεν είναι οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.