Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
Χρηματοδότηση
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή
USD

Ανακοίνωση

Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Ενημερώσεις Binance Wallet
Συντήρηση πορτοφολιού για το δίκτυο Tron (TRX) - 30-01-2023

Συντήρηση πορτοφολιού για το δίκτυο Tron (TRX) - 30-01-2023

2023-02-01 16:47
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance θα πραγματοποιήσει συντήρηση πορτοφολιού για το δίκτυο Tron (TRX) στις 30-01-2023 στις 06:00 (UTC). Η συντήρηση θα διαρκέσει περίπου μία ώρα.
Λάβετε υπόψη:
  • Η συναλλαγή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων/νομισμάτων στο δίκτυο Tron (TRX) δεν θα επηρεαστεί κατά τη συντήρηση του πορτοφολιού.
  • Οι καταθέσεις στο δίκτυο Tron (TRX) θα ανασταλούν από τις 30-01-2023 05:55 (UTC). Οι αναλήψεις στο δίκτυο Tron (TRX) δεν θα επηρεαστούν από τη συντήρηση πορτοφολιού.
  • Θα ανοίξουμε εκ νέου τις καταθέσεις μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης και δεν θα ειδοποιήσουμε τους χρήστες με άλλη ανακοίνωση.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
27-01-2023
Πραγματοποιήστε συναλλαγές εν κινήσει με την εφαρμογή συναλλαγών κρύπτο της Binance (iOS/Android)
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αλλάξει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.