Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Σας παρουσιάζουμε τον Κόμβο ανταμοιβών της Binance

Σας παρουσιάζουμε τον Κόμβο ανταμοιβών της Binance

2023-05-22 07:30

Αυτή είναι μια γενική ανακοίνωση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται εδώ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

Αγαπητοί/ές Binancians,

Από τις 15-05-2023 06:00 (UTC), το Κέντρο εργασιών και το Κέντρο ανταμοιβών συγχωνεύτηκαν και έγιναν ο Κόμβος ανταμοιβών Binance. Πρόκειται για μια ενιαία πύλη όπου μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι χρήστες Binance σε διάφορες δραστηριότητες και να εξαργυρώνουν όλες τις ανταμοιβές κουπονιών.

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στον Κόμβο ανταμοιβών μέσω του [Προφίλ] - [Πίνακας ελέγχου] - [Κόμβος ανταμοιβών]. Ο Κόμβος ανταμοιβών θα ενημερώνεται τακτικά με νέες εργασίες και δραστηριότητες για να παρέχει στους χρήστες μια σταθερή ροή ευκαιριών για να κερδίσουν ανταμοιβές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κόμβο ανταμοιβών της Binance, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις.

Επισκεφτείτε τώρα τον Κόμβο ανταμοιβών!

Οδηγοί και σχετικά υλικά:

Σημειώσεις:

  • Ορισμένες λειτουργίες του Κόμβου ανταμοιβών μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας. 

  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!

Η ομάδα της Binance

15-05-2023

Πραγματοποιήστε συναλλαγές εν κινήσει με την εφαρμογή συναλλαγών κρύπτο της Binance (iOS/Android)

Βρείτε μας στο

Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.