Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Ολοκληρώθηκε η προσωρινή συντήρηση συστήματος συναλλαγών Spot Binance (24-03-2023)

Ολοκληρώθηκε η προσωρινή συντήρηση συστήματος συναλλαγών Spot Binance (24-03-2023)

2023-03-27 07:49
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance ολοκλήρωσε την προσωρινή συντήρηση του συστήματος συναλλαγών Spot και θα συνεχίσει όλες τις δραστηριότητες συναλλαγών στις 24-03-2023 14:00 (UTC). 
Από εδώ και στο εξής, οι χρήστες θα μπορούν να ακυρώνουν εντολές, να επεξεργάζονται καταθέσεις, να πραγματοποιούν συναλλαγές σε P2P και να προβαίνουν σε δανεισμό, εξαργυρώσεις, μεταφορές περιουσιακών στοιχείων και όλες τις άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό.
Οι αναλήψεις θα συνεχιστούν λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών spot.
Η ιχνηλάτηση εντολής stop θα ανασταλεί μέχρι νεωτέρας. Η ιχνηλάτηση των εντολών που υπάρχουν ήδη, έληξε αυτόματα.
Οι χρήστες συμβολαίων futures και συναλλαγών με margin με ανοικτές θέσεις συνιστάται να επανεκτιμήσουν τα υπόλοιπα των εξασφαλίσεών τους πριν ξεκινήσουν οι συναλλαγές spot για να μειώσουν τις διακυμάνσεις των τιμών που ενδέχεται να προκύψουν.
Σας ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση.
Σημείωση: Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
24-03-2023
Πραγματοποιήστε συναλλαγές εν κινήσει με την εφαρμογή συναλλαγών κρύπτο της Binance (iOS/Android)
Βρείτε μας στο 
Σημείωση: Αυτή η ανακοίνωση ενημερώθηκε στις 16-05-2023 για να διευκρινίσει ότι η προσωρινή συντήρηση ίσχυε μόνο για το σύστημα συναλλαγών Spot. 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την παρούσα ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και των οποίων κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.