Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Η Binance προσθέτει τα ζεύγη συναλλαγών CITY/TRY και FLOKI/TRY

Η Binance προσθέτει τα ζεύγη συναλλαγών CITY/TRY και FLOKI/TRY

2023-05-26 13:20
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance θα ανοίξει τις συναλλαγές για τα ζεύγη συναλλαγών CITY/TRY και FLOKI/TRY στις 24-05-2023 08:00 (UTC).
Ξεκινήστε τις συναλλαγές στο Binance Spot τώρα!
Σημειώσεις: 
  • Οι λειτουργίες “Εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς - Σύνολο” και “Ρυθμιστικό για προσαρμογή ποσού” δεν θα είναι διαθέσιμες για το ζεύγος συναλλαγών FLOKI/TRY. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να εισαγάγουν με μη αυτόματο τρόπο τις λειτουργίες “Εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς - Ποσό” για να υποβάλουν εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς στο ζεύγος συναλλαγών FLOKI/TRY. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτήν την ανακοίνωση.
  • Το TRY είναι νόμισμα fiat και δεν αντιπροσωπεύει κανένα άλλο ψηφιακό νόμισμα.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
23-05-2023
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.