Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Η Binance προσθέτει τα ζεύγη συναλλαγών ADA/TUSD, LTC/TUSD και TUSD/BUSD

Η Binance προσθέτει τα ζεύγη συναλλαγών ADA/TUSD, LTC/TUSD και TUSD/BUSD

2023-06-07 13:21
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance θα ανοίξει τις συναλλαγές για τα ζεύγη συναλλαγών ADA/TUSD, LTC/TUSD και TUSD/BUSD στις 31-05-2023 08:00 (UTC). Το Binance Spot Grid θα ενεργοποιηθεί για τα ζεύγη συναλλαγών ADA/TUSD, LTC/TUSD και TUSD/BUSD εντός 48 ωρών από την ώρα έναρξης των συναλλαγών.
Ξεκινήστε τώρα τις συναλλαγές τύπου grid στο Binance Spot!
Σημειώσεις:
  • Οι χρήστες θα απολαμβάνουν μηδενικές προμήθειες ειδικού διαπραγματευτή στα ζεύγη συναλλαγών Spot και Margin ADA/TUSD και LTC/TUSD μέχρι νεωτέρας.
  • Οι χρήστες θα απολαμβάνουν μηδενικές προμήθειες ειδικού διαπραγματευτή και λήπτη στο ζεύγος συναλλαγών Spot και Margin TUSD/BUSD μέχρι νεωτέρας.
  • Όσο ισχύει η προσφορά, ο όγκος συναλλαγών για το ζεύγος συναλλαγών Spot και Margin TUSD/BUSD θα εξαιρεθεί από τον υπολογισμό του όγκου επιπέδου VIP και από όλα τα προγράμματα παρόχου ρευστότητας. 
  • Οι εκπτώσεις BNB, οι επιστροφές ποσών σύστασης και τυχόν άλλες προσαρμογές δεν θα εφαρμοστούν στο ζεύγος συναλλαγών Spot και Margin TUSD/BUSD κατά τη διάρκεια της προσφοράς. 
  • Οι τυπικές προμήθειες συναλλαγών ισχύουν μετά τη λήξη της προσφοράς. Ανατρέξτε στην ενότητα δομής προμηθειών επιπέδου VIP για λεπτομέρειες.
  • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ώρα έναρξης των συναλλαγών για τα ζεύγη συναλλαγών Margin ADA/TUSD, LTC/TUSD και TUSD/BUSD θα δημοσιευθούν σε ξεχωριστή ανακοίνωση.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
30-05-2023
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.