Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή

Ανακοίνωση

Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Η Binance ολοκληρώνει τον 17ο γύρο της διανομής Airdrop APENFT (NFT) στους κατόχους TRON (TRX), BitTorrent OLD (BTTOLD), BitTorrent (BTTC), JUST (JST) και WINkLink (WIN)

Η Binance ολοκληρώνει τον 17ο γύρο της διανομής Airdrop APENFT (NFT) στους κατόχους TRON (TRX), BitTorrent OLD (BTTOLD), BitTorrent (BTTC), JUST (JST) και WINkLink (WIN)

2023-02-01 16:47
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance έχει ολοκληρώσει τον 17ο γύρο του airdrop APENFT (NFT) στους κατόχους TRON (TRX), BitTorrent OLD (BTTOLD), BitTorrent (BTTC), JUST (JST) και WINkLink (WIN). Οι χρήστες μπορούν να επιβεβαιώσουν την παραλαβή αυτών των token μέσω της σελίδας Διανομή κάτω από το ιστορικό συναλλαγών.
Λάβετε υπόψη: 
 • Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις να λάβετε ένα NFT airdrop, την ώρα στιγμιότυπου, κάθε χρήστης χρειάζεται να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον (συμπεριλαμβανομένου αυτών στις εντολές συναλλαγών σε εκκρεμότητα):
  • 100 TRX, ή
  • 2.000 BTTOLD, ή
  • 2.000.000 BTTC, ή
  • 100 JST, ή
  • 15.000 WIN
 • Το στιγμιότυπο για τον 17ο γύρο του airdrop APENFT (NFT) λήφθηκε στο block height 44.940.958 TRON (10-10-2022 στις 12:00 UTC).
 • Βεβαιωθείτε ότι ΔΕΝ έχετε επιλέξει "Απόκρυψη χαμηλών υπολοίπων" για να δείτε το υπόλοιπο NFT token σας στο Πορτοφόλι Fiat και spot σας.
 • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις αρχικές ανακοινώσεις: 
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
26-01-2023
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αλλάξει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.