Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή

Ανακοίνωση

Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Η Binance ολοκληρώνει τον δεύτερο γύρο της διανομής Terra (LUNA) μέσω airdrop στους κατόχους Terra Classic (LUNC) και TerraClassicUSD (USTC)

Η Binance ολοκληρώνει τον δεύτερο γύρο της διανομής Terra (LUNA) μέσω airdrop στους κατόχους Terra Classic (LUNC) και TerraClassicUSD (USTC)

2023-01-02 07:45
Αγαπητοί/ές Binancian,
Η Binance ολοκλήρωσε τον δεύτερο γύρο διανομής Terra (LUNA) μέσω airdrop σε επιλέξιμους χρήστες που κατείχαν Terra Classic (LUNC) και TerraClassicUSD (USTC) κατά τη διάρκεια των ωρών στιγμιότυπου. Οι χρήστες μπορούν να επιβεβαιώσουν τη λήψη αυτών των token στα πορτοφόλια Spot τους μέσω της σελίδας Διανομή στο Κέντρο χρηστών.
Ώρα στιγμιότυπου:
  • Block height Terra Classic πριν την επίθεση: 7.544.910 (07-05-2022 14:59:37 UTC)
  • Block height Terra Classic μετά την επίθεση: 7.790.000 (26-05-2022 16:38:08 UTC)
Αναλογία διανομής
Χαρτοφυλάκιο περιουσ. στοιχείωνAirdrop LUNA ανά χαρτοφυλάκιο aUST/LUNC/USTC
Πριν την επίθεση 1 aUST = 0,01827712143 LUNA
1 LUNC = 1,034735071 LUNA
Μετά την επίθεση1 LUNC = 0,000015307927 LUNA
1 USTC = 0,02354800084 LUNA
Λάβετε υπόψη:
  • Οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στα δεδομένα στιγμιότυπων πριν και μετά την επίθεση για να ελέγξουν την επιλεξιμότητά τους για το airdrop Terra (LUNA).
  • Σύμφωνα με το σχέδιο διανομής, η Binance θα πραγματοποιήσει τις υπόλοιπες διανομές Terra (LUNA) μέσω airdrop από τον Δεκέμβριο του 2022 ή τον Ιούνιο του 2023 και έπειτα, όπου ισχύει. Αυτό θα πραγματοποιηθεί σε περίοδο 24 ή 48 μηνών.
  • Βεβαιωθείτε ότι ΔΕΝ έχετε επιλέξει "Απόκρυψη 0 υπολοίπων" για να προβάλετε τα token LUNA στα πορτοφόλια Spot σας.
  • Η Binance δεν θα δημοσιεύσει περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με την ολοκλήρωση των επόμενων airdrop Terra (LUNA).
  • Κάτοικοι και οντότητες Η.Π.Α. και χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις δεν είναι επιλέξιμες να λάβουν αυτό το airdrop. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης της Binance.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις αρχικές ανακοινώσεις: 
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
22-12-2022
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αλλάξει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.