Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
Χρηματοδότηση
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή
USD

Ανακοίνωση

Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Η Binance ολοκληρώνει την ενσωμάτωση του BUSD συνδεδεμένου με την Binance στο δίκτυο Optimism και ανοίγει τις καταθέσεις και αναλήψεις

Η Binance ολοκληρώνει την ενσωμάτωση του BUSD συνδεδεμένου με την Binance στο δίκτυο Optimism και ανοίγει τις καταθέσεις και αναλήψεις

2023-02-06 12:27
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση του BUSD συνδεδεμένου με την Binance στο δίκτυο Optimism. Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις για το BUSD συνδεδεμένο με την Binance είναι πλέον ανοιχτές στο δίκτυο Optimism. 
Οι χρήστες μπορούν πλέον να μεταφέρουν BUSD και BUSD συνδεδεμένο με την Binance στα δίκτυα Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon, TRON και Optimism. Βρείτε τις διευθύνσεις κατάθεσης BUSD συνδεδεμένου με την Binance που σας έχουν εκχωρηθεί στο δίκτυο Optimism στη σελίδα Κατάθεση κρύπτο εδώ και την αντίστοιχη έξυπνη σύμβαση παρακάτω: 
  • Το BUSD που είναι συνδεδεμένο με την Binance είναι πλέον διαθέσιμο στο δίκτυο Optimism: 
    https://optimistic.etherscan.io/token/0x9c9e5fd8bbc25984b178fdce6117defa39d2db39
Για περισσότερες πληροφορίες:
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
02-02-2023
Βρείτε μας στο
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αλλάξει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.