Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Η Binance ολοκληρώνει την ενσωμάτωση του νομίσματος Tether (USDT) στο δίκτυο Polkadot και ανοίγει τις καταθέσεις και αναλήψεις

Η Binance ολοκληρώνει την ενσωμάτωση του νομίσματος Tether (USDT) στο δίκτυο Polkadot και ανοίγει τις καταθέσεις και αναλήψεις

2023-05-26 13:20
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση με το Tether (USDT) στο δίκτυο Polkadot. Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις για το Tether (USDT) είναι πλέον ανοιχτές στο δίκτυο Polkadot.
Βρείτε τη διεύθυνση κατάθεσης Tether (USDT) που σας έχει ανατεθεί στο δίκτυο Polkadot από τη σελίδα Κατάθεση κρύπτο εδώ. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Tether (USDT) στο δίκτυο Polkadot εδώ.
Σημείωση: Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
25-05-2023
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.