Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Η Binance ολοκληρώνει την ενσωμάτωση με το Tether (USDT) στα δίκτυα Arbitrum One και Optimism, Ανοίγει καταθέσεις

Η Binance ολοκληρώνει την ενσωμάτωση με το Tether (USDT) στα δίκτυα Arbitrum One και Optimism, Ανοίγει καταθέσεις

2023-06-07 13:21
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση με το Tether (USDT) στα δίκτυα Arbitrum One και Optimism. Οι καταθέσεις για το Tether (USDT) είναι τώρα ανοιχτές και στα δύο δίκτυα. Η Binance θα ανοίξει τις αναλήψεις για το Tether (USDT) στα δίκτυα Arbitrum One και Optimism μόλις γίνουν αρκετές καταθέσεις και δεν θα ειδοποιήσει τους χρήστες με άλλη ανακοίνωση.
Βρείτε τις διευθύνσεις κατάθεσης για το Tether (USDT) που σας έχει ανατεθεί στα δίκτυα Arbitrum One και Optimism στη σελίδα Κατάθεση κρύπτο εδώ. Οι χρήστες μπορούν να βρουν τις διευθύνσεις της έξυπνης σύμβασης του Tether (USDT) στα δίκτυα Arbitrum Oneκαι Optimism.
Λάβετε υπόψη: 
  • Η Binance υποστηρίζει το Tether (USDT) ως συνδεδεμένα περιουσιακά στοιχεία στα δίκτυα Arbitrum One και Optimism. 
  • Η συνδεδεμένη έξυπνη σύμβαση για το Tether (USDT) στο δίκτυο Optimism διαχειρίζεται από το Optimism Foundation. Δεν εκδίδεται από το Tether και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με το Tether.
  • Tether (USDT) στο δίκτυο Arbitrum One, η συνδεδεμένη έξυπνη σύμβαση ελέγχεται από το multisig του Tether. Το Tether (USDT) στο δίκτυο Arbitrum One είναι ένα συνδεδεμένο Token. Δεν εκδίδεται από το Tether και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με το Tether.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
02-06-2023
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.