Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Η Binance ολοκλήρωσε το σχέδιο swap Token και αλλαγής brand του Cocos-BCX (COCOS) σε COMBO (COMBO).

Η Binance ολοκλήρωσε το σχέδιο swap Token και αλλαγής brand του Cocos-BCX (COCOS) σε COMBO (COMBO).

2023-06-07 13:22
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance ολοκλήρωσε το σχέδιο swap Token και αλλαγής brand του Cocos-BCX (COCOS) σε COMBO (COMBO)
Λάβετε υπόψη:
  • Η διανομή του COMBO (COMBO) πραγματοποιήθηκε σε αναλογία 1 COCOS = 1 COMBO..
  • Νέες διευθύνσεις έξυπνης σύμβασης COMBO (COMBO):
  • Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις για το COMBO (COMBO) μέσω των δικτύων BNB Smart Chain (BEP20) και Ethereum (ERC20) είναι πλέον ανοιχτές.
  • Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις Token Cocos-BCX (COCOS) BEP2, BEP20 και ERC20 δεν θα υποστηρίζονται πλέον.
  • Βρείτε τη διεύθυνση κατάθεσης COMBO (COMBO) που σας έχει εκχωρηθεί στη σελίδα Κατάθεση κρύπτο.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο:
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
02-06-2023
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.