Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή

Ανακοίνωση

Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Η Binance ολοκλήρωσε την ανταλλαγή σύμβασης Stargate Finance (STG) (17-03-2023)

Η Binance ολοκλήρωσε την ανταλλαγή σύμβασης Stargate Finance (STG) (17-03-2023)

2023-03-20 08:17
Αγαπητοί/ές Binancians,
Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωσή μας για την ανταλλαγή σύμβασης Stargate Finance (STG), η Binance ολοκλήρωσε την ανταλλαγή για τα νέα Token STG με τα αρχικά Token STG στα δίκτυα AVAX C-Chain, Arbitrum One, BNB Smart Chain (BEP20), Ethereum (ERC20), Fantom και Polygon.
Λάβετε υπόψη:
  • Το αρχικό Token STG θα υιοθετήσει εκ νέου το STG ως σύμβολο ονόματος στην Binance, με τις παρακάτω διευθύνσεις έξυπνων συμβάσεων: AVAX C-Chain, Arbitrum One, BNB Smart Chain (BEP20), Ethereum (ERC20), Fantom και Polygon.
  • Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις για το STG είναι πλέον ανοιχτές. Βρείτε τις διευθύνσεις κατάθεσης STG που σας έχουν εκχωρηθεί στη σελίδα Κατάθεση κρύπτο.
  • Το ανακληθέν Token STG θα υιοθετήσει το STGOLD ως σύμβολο ονόματος, με τις παρακάτω διευθύνσεις έξυπνων συμβάσεων: AVAX C-Chain, Arbitrum One, BNB Smart Chain (BEP20), Ethereum (ERC20), Fantom και Polygon.
  • Οι καταθέσεις για STGOLD είναι πλέον ανοιχτές και οι αναλήψεις Token STGOLD δεν θα υποστηρίζονται πλέον. 
  • Στους χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει ανάληψη STGOLD μετά την ολοκλήρωση της αρχικής ανταλλαγής συνιστάται να κάνουν εκ νέου κατάθεση του STGOLD στη σελίδα Κατάθεση κρύπτο, καθώς το STGOLD δεν έχει κάποια αξία. Στη συνέχεια, μπορούν να προχωρήσουν σε ανταλλαγή των Token STGOLD σε STG μέσω της λειτουργίας μετατροπής.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο:
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
17-03-2023
Βρείτε μας στο 
Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτήν την ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τους κινδύνους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.